Kupiškio rajono meras Taryboje įvedė tvarką: apie nusišalinimą nuo svarstomo klausimo pranešama raštu

Šiandien, kovo 30 d., Kupiškio kultūros centro Vitražų salėje posėdžiui prie stalų susėdo Kupiškio rajono taryba.

Posėdyje nedalyvauja Žilvinas Aukštikalnis, Algirdas Notkus ir Paulius Pranckūnas. Po pertraukos posėdį paliko Egidijus Černius. Apie savo nedalyvavimą posėdžio vedėją rajono merą Dainių Bardauską jie informavo iš anksto.

Prieš pradėdamas posėdį meras D. Bardausakas Tarybos narę Gailą Matulytę pasveikino su gimtadieniu, jį šventusią kovo 22 d.

Dar vienam tarybos nariui meras rožę žadėjo išsiųsti paštu. Žiedas buvo skirtas Ž. Aukštikalniui, gimtadienį minėjusiam kovo 28 d.

Tarybos nariai Modestas Puišė ir Algirdas Gasiūnas pareiškė nusišalinsią nuo dviejų sprendimų projektų svarstymo – vengiama pažeisti viešųjų ir privačių interesų principą.

Iki šio posėdžio Kupiškio rajono tarybos nariai nuo klausimo nusišalindavo prieš pat jo svarstymą. Tai šiek tiek trikdydavo patį posėdį, dėl to ne kartą pastabas teikė posėdžio vedėjas.

Kovo 30-osios posėdžiui valdančioji rajono Tarybos dauguma parodė pavyzdį: Aurimas Martinka, Zigmas Paulauskas, Skaistutė Paulauskienė, Saulius Dugnas ir pats meras Dainius Bardauskas raštu nurodė, nuo kokių klausimų svarstymo nusišalina ir dėl kokios priežasties.

Pats meras nusišalino nuo 39 klausimo „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2017 metams” (pats nuomoja valstybinės žemės), nuo 44 klausimo „Dėl garantijos suteikimo” (klausimas susijęs su Šimonių vandens nuotekų įrenginių statyba, o meras šiame miestelyje gyvena) ir nuo 45 klausimo „Dėl priedo mokėjimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą Dainiui Bardauskui”.

Rajono tarybos darbotvarkėje – 47 pagrindiniai ir trys papildomi klausimai.

 

Parengė temainfo.lt