Kupiškio rajono meras apžiūrėjo progimnazijos antrokų gyvalazdes

 

Gegužės 24 d. Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas ištesėjo pažadą, duotą Povilo Matulionio progimnazijos antrokams, – atsakomuoju vizitu aplankyti jų klasę. Merą sudomino mokinukų, mokslo metų pradžioje viešėjusių pas jį Savivaldybėje, pasakojimas apie klasėje auginamą vabzdį ir, žinoma, vaikų kvietimas jį pamatyti.

– Galvojau, kad turite tik vieną… – palenkęs galvą žiūrėjo meras į šviesaus plastiko dėžę ir joje apgyvendintas gyvalazdes. Jų daug, nesuskaičiuosi. Nors iš pradžių pastebi tik ant dėžės dugno paklotus braškių lapus ir prisibarsčiusius, ant sienelių prikibusius šapus, didumo ir storumo lyg pušies spygliai. Jie, vis dėlto, juda. Vaikai ėmė gyvalazdes į delnus, rodė jas merui iš arčiau.

Pirmos gyvalazdės šioje klasėje apsigyveno prieš ketverius metus. Buvęs mokytojos Janinos Kriauzienės mokinys – dabar jau šeštokas – Simonas Laurinavičius atnešė jas kibirėlyje parodyti savo mokytojai ir klasiokams. Taip ir liko kibirėlis…

Delno dydžio dėžutėje auga gyvalazdžių kiaušinėliai. Vaikai juos apžiūri pro lūpą: kiekviename kiaušinėlyje matyti skylutė – nors iš tiesų tai yra dangtelis – pro kurį išlenda išsiritusi nimfa.

– Kas rytą juos apžiūrime, radę išsiritusių perkeliame juos į dėžę prie kitų, – pasakojo mokytoja.

Matulioniečiai augina vietnamines gyvalazdes. Vaikai apie jas yra sukaupę daug žinių. Praėjusių metų P. Matulionio progimnazijos ketvirtoje pradinukų gamtosauginėje konferencijoje Simonas skaitė pranešimą apie gyvalazdes.

Vaikai žino ir daugiau šių vabzdžių rūšių. Jų augintiniai maitinasi lapais, gyvena apie metus.

Atsidėkodami už apsilankymą, progimnazijos mokiniai įteikė merui specialiai jam pieštų piešinių, sudainavo dainą kaip visai rimtai repetavęs choras.

– Kokį įspūdį paliko viešnagė pas matulioniečius? – temainfo.lt klausė mero D. Bardausko.

– Atvirai pasakius, – didelį. Savo augintiniais ir žiniomis apie juos ši antrokų klasė labai pateisina gamtininko Povilo Matulionio progimnazijos vardą, – sakė jis.

 

Rita Briedienė

Autorės ir Janinos Kriauzienės nuotraukos

Tekstas papildytas pranešimo apie gyvalazdes autoriaus pavarde.