Kupiškio rajono Kūno kultūros ir sporto centro direktorė atsisako pareigų

KKSC direktorė Laimutė Šližauskienė

Lapkričio 29-oios Kupiškio rajono tarybos posėdis pirmu klausimu svarstys Kupiškio rajono Kūno kultūros ir sporto centro (KKSC) direktorės Laimutės Šližauskienės atleidimą iš pareigų. Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Jurgitos Trifeldienės parengtame sprendimo projekte siūloma L. Šližauskienę atleisti pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 54 straipsnį (šalių susitarimu); direktorės darbas šiose pareigose nutraukiamas 2019 m. sausio 31 d.

Projekte numatyta Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybą įpareigoti L. Šližauskienei išmokėti keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką ir kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas.

Vedėja J. Trifeldienė atsisakė komentuoti situaciją, rajono meras Dainius Bardauskas sakė, jog jam labai gaila dėl susiklosčiusios tokos padėties, o direktorė L. Šližauskienė paneigė kalbas, kad ji palieka Kupiškį.

– Jei būsiu reikalinga, liksiu irklavimo mokytoja. Šią sporto šaką Kupiškyje aš ir įkūriau. Man labai padėjo Diana Balužytė. Buvo rengiami ir laimėti projektai, į šią sporto šaką investavo rajono Savivaldybė, iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo gauta 18,5 tūkst. eurų projektinių lėšų, šią sorto šaką Kupiškyje kurti padėjo ir rėmėjai  – Lietuvos ir Vengrijos UAB „Braca Sport”. Būtų labai gaila, jei visa tai žlugtų,  – temainfo.lt sakė direktorė.

– Kodėl šalių susitarimu? Ar dėl Jūsų išėjimo iš darbo buvo ir Savivaldybės iniciatyvų? – klausėme direktorės.

– Ne, absoliučiai ne. Aš pateikiau prašymą ir turiu teisę pasiūlyti išėjimo sąlygas.

– Kokios priežastys lėmė Jūsų sprendimą palikti direktorėspareigas?

– Manau, viską išgirsite rajono Tarybos posėdyje, – nenorėjo į detales leistis direktorė.

L. Šližauskienė iš pareigų gali būti atleista tik rajono Tarybos sprendimu, bet ir neatleisti Taryba neturi jokių galių. Darbo sutartį nutrauks rajono meras.

Projekte numatyta, kad pareigos ir materialinės vertybės bus perduotos KKSC direktoriaus pavaduotojai ugdymui Ingridai Tuskienei, laikinai eisiančiai direktorės pareigas.

KKSC direktorės pareigas L. Šližauskienė pradėjo eiti 2013 m. spalio 28 d. Anuomet, rajono Tarybos 23 nariams balsavus už L. Šližauskienės priėmimą į direktorės pareigas, Tarybos narys Valentinas Beinoris kalbėjo:

– Tai didžiulė visos Kupiškio visuomenės sėkmė turėti tokį žmogų. Linkiu nenusivilti provincija, įdėti visas savo pastangas kažką pasiekti. Šuklinas – kaip žinom, kaip matėm televizijoje – turėjo tik iš skardos pastatytą vagonėlį ir pasiekė olimpinių aukštumų. Kupiškyje yra elingas, yra marios, atitinkančios standartus, geras stadionas ir sporto bazė, todėl – tik sėkmės! O jei iškils kokių problemų, kreipkitės į bet kurį mūsų, padarysim viską, kad liktumėte ir dirbtumėt.

– Gal dar apsigalvosite? – klausėme direktorės.

– Nebe , – sakė ji.

 

 

Rita Briedienė

KKSC nuotr.