Kaip praneša Kupiškio rajono mero patarėja Miglė Savukaitė, gruodžio 21 d. savivaldybės posėdžių salėje vyko 2014 m. biudžeto projekto svarstymas. Jame dalyvavo mero Jono Jaručio potvarkiu sudaryta darbo grupė. Joje – pats meras J.Jarutis, jo pavaduotojas, rajono tarybos Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Algirdas Navickas, savivaldybės administracijos direktorius Žilvinas Aukštikalnis, laikinai Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjos pareigas einanti Gražvida Kukenienė, Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius, rajono tarybos nariai: Vietinio ūkio, architektūros ir aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Laimutis Baltrūnas, jo pavaduotojas Aidas Mikėnas, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto narys Valentinas Beinoris, Kontrolės komiteto pirmininkas Bronislavas Rimkus, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkė Rasa Šaltenienė, Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komiteto pirmininko pavaduotojas Albinas Vaižmužis ir Kaimo reikalų komiteto pirmininkė Genė Žilinskienė. Svarstyme dalyvavo ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Edikas Puipas.

„Prognozuojama, kad biudžetas bus 54 milijonai 602 tūkst. Lt. Didžiąją dalį prognozuojamų pajamų (44,8 proc.) sudarys tikslinės dotacijos, 24,3 proc. – pajamos, 17 proc. – lėšos iš valstybės iždo, 8,3 proc. – bendrosios dotacijos kompensacija, 2,5 proc. – vietinės rinkliavos ir likusius 0,4 proc. – specialiųjų programų lėšos. Biudžeto projektų išlaidų struktūra pagal funkcijas: 46,2 proc. išlaidų bus skiriama švietimui, socialinei apsaugai – 18,2 proc., bendrosioms valstybės paslaugoms – 13,1 proc., poilsiui, kultūrai ir religijai – 7,4 proc., aplinkos apsaugai – 5,5 proc., ekonomikai – 5,2 proc., viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugai – 2,7 proc., būstui ir komunaliniam ūkiui – 1 proc., sveikatos apsaugai – 0,6 proc., gynybai – 0,1 proc.“ – praneša M.Savukaitė.

Pateikti skaičiai rodo, jog biudžetas kol kas deficitinis: pajamos beveik 4 proc. mažesnės už išlaidais, deficitą sudaro apie 3,7 mln. litų.

Kaip temainfo.lt akė rajono tarybos narys, Kontrolės komiteto pirmininkas B.Rimkus, ieškoma galimybių sutaupyti. Jo paties siūlymu, reiktų mažinti išlaidas investiciniams projektams.

– Turėtume atsisakyti projektų, kurie neturi ekonominės vertės. Klojam brangiausius takus vandens link kojoms nusiplauti. Tai labai švaistūniška, – sakė tarybos narys B.Rimkus.

Projektų įgyvendinimui Europos Sąjungos ir šalies fondai lėšų skiria koofinansavimo principu: savivaldybė privalo dengti tam tikrą dalį projekto vertės.

Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Astos Visockienės temainfo.lt pateiktais duomenimis, 2014 m. Kupiškio rajono savivaldybė numato įgyvendinti 20 projektų.

– Projektų koofinansavimo dalis svyruoja nuo 0 iki 20 proc. projekto vertės. Ši dalis kiekvienam projektui nurodoma finansavimo sąlygų apraše – iš skirtingų priemonių projektai finansuojami skirtingu intensyvumu. Savivaldybės įnašo dalis  dažniausiai būna 15 proc. 2013 m. iš savivaldybės biudžeto šioms reikmėms buvo išmokėta 2,2 mln., 2012 m. – 3,3 mln. litų,  – sakė vyriausioji specialistė A.Visockienė.

Vietinio ūkio, architektūros ir aplinkos apsaugos komiteto pirmininko Laimučio Baltrūno manymu, gali būti taip, jog teks mažinti išlaidas pagal atskiras funkcijas.

– Švietimui skirtų lėšų nesumažinsi, tačiau kitas išlaidas teks peržiūrėti, – sakė tarybos narys L.Baltrūnas.

Rajono tarybos Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto narys Valentinas Beinoris mūsų portalui kalbėjo:

– Rajono taryba savivaldybės administracijai – administracijos direktoriui Žilvinui Aukštikalniui, šiuo metu Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjos pareigas einančiai Gražvidai Kukenienei – teiksime siūlymą – suformuoti rajono biudžetą taip, kad jis nebūtų deficitinis. Taupymo būdų yra daug. Savivaldybės administracija jau 4 kartus bandė centralizuoti mokyklų maitinimą – šią paslaugą atiduoti „Kretingos maistui“. Pateiktais skaičiavimais, rajono biudžetas sutaupytų apie milijoną litų. Tačiau rajono tarybos daugumą neramina VšĮ „Kupiškio ligoninė“ pavyzdys: tas pats „Kretingos maistas“ ligonius maitina sriuba, kurioje plaukioja keturi makaronai. Jei jau kitos įmonės neatrandame, tai su šia turi būti sudaryta tokia sutartis, kuri užtikrintų moksleivių maitinimą nė trupučio neprastesnį, nei dabartinis. Tačiau man labai keista, kad iki šiol kiekviena mokykla atskirai perka po kelis kilogramus mėsos, miltų…Kodėl iki šiol neturime vadybininko, kuris centralizuotai imtųsi viso šio rūpesčio? Paskaičiuokime ir kitus dalykus: Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokykla pritaikyta 300 mokinių. Joje mokosi šiek tiek apie 130. Už kelių kilometrų – Rudilių Jono Laužiko pagrindinė mokykla. Čia moksleivių gerokai mažiau. O Kupiškio Kupos pradinė mokykla? Kodėl jos moksleiviai – ne Povilo Matulionio progimnazijoje? Turime jausti atsakomybė už tokį neūkiškumą ir priimti nepopuliarų sprendimą – naikinti, jungti kai kurias mokyklas.

Nepanoręs sakyti savo pavardės asmuo pinigų švaistymu pavadino rajono medicinos punktus. Štai Laičių punktui išlaikyti per metus skiriama apie 20 tūkst. litų. Per savaitę punkte apsilanko 2 žmonės.

– Ar ne geriau būtų skirti autobusiuką, sudaryti grafiką ir agituoti žmones, kad jie dažniau važiuotų tikrintis sveikatos į Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centrą?  – sakė kalbintas asmuo.

Rajono administracijai buvo pasiūlyta dar vienas dalykas – mažinti etatų skaičių.

Administracijos direktoriaus Ž.Aukštikalnio  duomenimis, pateiktais biudžeto svarstymo darbo grupei,  2008 m. Kupiškio rajono taryba patvirtino savivaldybės administracijos didžiausią – 155 –  leistiną valstybės tarnautojų ir dirbančiųjų bei gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto pagal darbo sutartis pareigybių skaičių. Nuo 2008 m. šis rajono tarybos sprendimas nesikeitė. Šiuo metu savivaldybės administracijoje dirba 138 žmonės.

Šią savaitę biudžeto projektą planuojama analizuoti ir rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos susirinkime. Biudžetas turėtų būti patvirtintas iki vasario mėn. pabaigos.

 
Rita Briedienė