Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija tęsia streiką


Matulioniečiai tęsia streiką

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos mokytojai solidarizuojasi su šalies pedagogais ir tęsia streiką.

Vakar iki pusiaudienio Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos pedagogai nebuvo tikri, ar tęs streiką:  vasario 23-ąją buvo laukiama žinių, kuo pasibaigs švietimo profesinių sąjungų vadovų susitikimas su Vyriausybės atstovais. Kaip temainfo.lt pranešė Povilo Matulionio progimnazijos švietimo profesinės organizacijos pirmininkė Gaiva Valeckaitė, susitikime nepavyko susitarti dėl esminio klausimo.

– Visiems švietimiečiams buvo išplatintas pranešimas apie tai, jog nepavyko susitarti, kad nuo šių metų rugsėjo 1 d. būtų panaikintos pedagoginių darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientų „žirklės“ ir būtų pradėta įgyvendinti Švietimo ir mokslo ministerijos pasiūlyta penkerių metų pedagogų darbo užmokesčio kėlimo programa. Kitas susitikimas numatytas trečiadienį, – sakė ji.

 

Nuotaika pakili

Kol kas Kupiškio pedagogus aplankė tik spauda. Vakar vyko rajono Tarybos posėdis, tad valdžia neturėjo galimybės susitikti su streikuojančiaisiais. Progimnaziją, kaip ir visas per 200 šalies streikuojančių mokyklų, pasiekė švietimo ministrės Audronės Pitrėnienės viltingas laiškas: streiką paskelbę mokytojai netrukus grįš į klases, pas jų laukiančius mokinius…

Etikos kabinetas – streikuojančiųjų būstinė.

Spaudos konferencija nebuvo rengiama, tačiau vietos žiniasklaidos atstovus mokytojai, susirinkę Etikos kabinete, priėmė noriai ir kiekvieną atskirai.

Etikos kabineto durys paženklintos užrašu „Streikas”, čia – streikuojančiųjų būstinė. Mokytojai pasipuošę lipduku „Aš streikuoju”, jie kalbėjo ramūs, nereikšdami emocijų. Paklausti apie vidinę savijautą, sakė, jog nuotakai pakili – pavyko galutinai susivienyti ir paskelbti streiką.

– Per 30 mano darbo metų tokio streiko nėra buvę, – sakė mokytoja.

 

Stalčiaus pažadai

Visuomenė nevienareikšmiškai vertina streiką. Tai parodo ir komentarai, temainfo.lt publikuojami po interviu „Aurimas Martinka: mokytojai privalo atsisakyti streiko”. Tačiau pačių mokytojų manymu, bene didžiausią įtaką pedagogų ir šalies valdžios nesusikalbėjimui turi nuolat trūkinėjanti galimybė tęsti tarpusavio dialogą: 2008 m. iškovota ilgalaikė atlyginimų didinimo programa, planuota įgyvendinti iki 2012 m., prasidėjus krizei  nebežinia, kurio ministro stalčiuje liko.

– Valdžios keičiasi, ankstesnius susitarimus Vyriausybė pamiršo. Nerimą kelia tai, kad Seimo rinkimai mūsų pasiektus rezultatus grąžins į pirminę situaciją, – kalbėjo matulioniečiai.

 

Sumažėjęs krepšelis

– Pagrindinis reikalavimas – atkurti mokinio krepšelio dydį, 2009 m. sausio 1 d. siekusį 1093 Eur. Manome, kad krizė jau pasibaigė, o pinigai į mokyklą neateina. Dėl to kenčia mokiniai, ugdymo procesas: mokyklos, neturėdamos pakankamo finansavimo, negali pilnai vykdyti ugdymo plano, mokiniai neturi galimybės rinktis užklasinių veiklų, pasirenkamųjų dalykų, – kalbėjo G.Valeckaitė.

2009 m., mažinant mokinio krepšelį, buvo įvestos pedagoginių darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientų „žirklės“ – taip sukurta prielaida nelygybei atsirasti tarp mokytojų: to paties miesto mokyklų pedagogai, dirbantys su tokio pat dydžio klasėmis, turintys tą pačią kategoriją, stažą ir pamokų skaičių, uždirba labai nevienodai.

 

Vyriausybė turėtų žinoti

P.Matulionio progimnazijos pedagogai kalbėjo:

– Vyriausybė turėtų žinoti, kaip smarkiai viskas keičiasi. Seminaras, kainuodavęs 50 Lt, neatrodydavo pigus, o dabar retas kuris kainuoja 40-50 Eur, ir jau ateina
pranešimai apie seminarus, kurių vertė 160 Eur. Kiek tokių tobulinimosi galimybių beįpirks progimnazija?

– Krepšelio lėšų dar užtenka vadovėliams, nors ir jų kainos jau siekia apie 20 Eur. Mokykla pagal galimybes stengiasi atnaujinti vadovėlius, tačiau dažnai tenka dirbti su senais, susidėvėjusiais. Šiandieninė rinka mokykloms siūlo įvairių mokymo priemonių, laboratorinės įrangos, sportinio inventoriaus, tačiau mokykla, sumažėjus mokinio krepšeliui, jų nupirkti negali. Už žemėlapį dabar tenka mokėti apie 50 Eur.

– Mokytojas, norintis paįvairinti pamokas, ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, pats ieško metodinės medžiagos, ją kopijuoja, daugina ir dalina; pats perka ir kopijavimo popierių, nes kanceliarinėms išlaidoms pinigų neskiriama.

 

Užkrovė neterminuotą naštą

Minėtais 2009-aisiais mokytojai, pasirašę sutikimą dėl mažinamo atlyginimo, tikėjosi, kad tai laikina, kad tai trumpam. Vyriausybė šią naštą mokytojams užkrovė neterminuotai ir kol kas atlyginimui didinti žadama tik 5 mln. eurų. Tai mokytojų atlyginimą padidintų apie 1,5 proc., arba 3-3,5 Eur. Anot pedagogo, progimnazijoje pradėjusio dirbti prieš krizę, jo atlyginimas sumažėjo nuo 2 300 Lt (666 Eur.) iki maždaug 490 Eur. Tai lėmė ir atlyginimo mažinimas, ir klasių skaičiaus mažėjimas, ir į ankstesnį dydį nebegrąžinamas uždarbio koeficientas.

 

Streikuos ir rytoj

Mokytojai streikuoja nuo 8 iki 11 val., o paskui išsiskirsto. Vakar Streiko dalyvio lape pasirašė 29 mokytojai, šiandien – 30.

Pertraukų metu mokykla aidi moksleivių balsais: nestreikuoja tik keletas pedagogų ir administracija. Iš 500 šią mokymo įstaigą lankančių moksleivių pamokose nedalyvauja apie 20-15 proc. Progimnazijos administracija kiekvienai dienai sudaro naujus pamokų tvarkaraščius, tėvai ir vaikai informuojami apie tai, kad streikas tęsiasi.

– Rajono vadovams neturime pretenzijų, mes protestuojame prieš Vyriausybės sprendimus, – sakė mokytojai.

Visuotiniame pedagogų streike dalyvauja ir Kupiškio rajono Subačiaus gimnazija.

 

Rita Briedienė

Autorės nuotraukos