Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija streiką baigia penktadienį

Gaiva Valeckaitė, direktorius Rimvydas Latvys ir meras Dainius Bardauskas

Meras palaiko streiką?

Vasario 24 d. streikuojančius Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos mokytojus aplankė rajono meras Dainius Bardauskas, nešinas nemažu maišeliu „konservatoriškų” saldainių „Kregždutė”.

– Meras palaiko streiką! – rajono vadovą linksmai pasitiko mokytojai, neatsisakę lauknešėlio ir suskubę virti kavą.

Susitikimas buvo šiltas ir atviras. Nors meras nėra streiko šalininkas ir nuogąstauja dėl mokinių, tačiau jis pritaria pedagogų pilietiškumui – streikas yra teisėtas.

– Paprastai ir žmogiškai vertint situaciją – noriu žinoti, kaip jaučiasi streikuojantieji, – šypsojosi meras.

– Šiandien dažnam pedagogui prikaišiojama, kokį pavyzdį jis rodo savo mokiniams mitingu ir streiku. Manau, kad pedagogai reikalauja to, kas priklauso vaikams išsivysčiusioje švietimo sistemoje: jiems teks gyventi konkurencingame pasaulyje, jie turi pajusti, jog Lietuvoje žmogus yra gerbiamas, o švietimas – prioritetinė visuomenės raidos sritis, – sakė P.Matulionio progimnazijos švietimo profesinės organizacijos pirmininkė Gaiva Valeckaitė.

 

Nesibaigiančios reformos

G.Valeckaitė įvardino priežastį, neleidusią švietimo sistemai vystytis ir eiti į priekį: Lietuvos švietimas merdi, išvargintas reformų. Tai nesibaigiantys pokyčiai, prasidėję Tautinės mokyklos kūrimu, vėliau – vidurinių mokyklų profiliavimu, mokyklų tinklo pertvarka, vidurinių mokyklų naikinimu ir kūrimu trijų tipų ugdymo įstaigų – pradinių ir pagrindinių mokyklų bei gimnazijų; sušnekta apie mokyklų stambinimą optimizuojant jų tinklą.

Anot mero D.Bardausko, mūsų valstybei labiausia trūksta nuoseklumo: neišbaigtos, nutrūkstančios, vėl atnaujinamos ir vis dar tebevykstančios sveikatos sistemos, krašto apsaugos ir kitos reformos –trūksta ryžtingų žingsnių. Pakalbėta ir apie tai, kodėl nebaudžiami nevykusių reformų organizatoriai.

 

Patys imkimės iniciatyvų

– Švietimo sistemoje susiformavusi problema permetama savivaldybėms: optimizuokit, spręskit vietoje. O juk žymiai skaudžiau, kai problemą imiesi spręsti pavėluotai, tarsi bandytum įveikti uždelstą vėžį. Ir vis dėlto daugelį dalykų galime išspręsti patys. Moksleivių ir gyventojų skaičius mažėja ir, neapeliuodamas į jokias žmonių grupes, turiu pasakyti: privalome įvertinti pensinio amžiaus žmonių galimybę dirbti mokykloje. Tai nereiškia, kad privalome atleisti visus senyvo amžiaus mokytojus: kiekvieną situaciją reikia įvertinti individualiai; juk neveltui yra posakis „Už vieną muštą – dešimt nemuštų.” Nusistatykim terminus, patys imkimės iniciatyvų, – kalbėjo rajono vadovas.

 

Ar pasitikėti valdžia?

Meras D.Bardauskas prisiminė vasario 23-osios LRT žurnalisto Edmundo Jakilaičio laidą „Dėmesio centre” , kurioje Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko Andriaus Navicko žurnalistas klausė, kodėl streikui pasirenkamas netinkamas laikas, kai Seimas svarsto biudžetą?

– Mes pasitikėjome valdžia,– sakė G.Valeckaitė.

– Valdžia nereikia pasitikėti, – nusijuokė meras; jo gerai nuotaikai pasidavė ir mokytojai.

Kai Kupiškio rajonui pradėjo vadovauti D.Bardauskas, buvo įgyvendinti keli visuomenę gerokai sunervinę sprendimai: atitinkamoms tarnyboms perduota švietimo įstaigų apsauga, atleista per 30 nebūtinų techninių darbuotojų, į vienas rankas perduotas moksleivių maitinimas. Prie pastarosios temos meras žadėjo grįžti vėliau: „Pontemą” nupirkus „Kretingos maistui” mokinių maitinimas smarkiai pabrango, ir jau šįkart mokiniai grasina streiku…

 

Kada baigsis streikas?

Merą domino ir nemažas švietimo profesinių organizacijų skaičius: Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo profesinė sąjunga ir dar kelios organizacijos, neįsijungusios į streiką.

Šiandien mokytojai džiaugiasi tuo, kad streikui susivienijo visos švietimo įstaigų profsąjungos; pajutusios jėgą vienybėje, ateityje jos gal ir jungsis į vieną darinį.

– Tai kada žadate baigti streiką? – klausė mokytojų meras D.Bardauskas.

Pedagogai laukė žinių iš Vilniaus. Apie pietus buvo pranešta, jog pasitarime neradus galutinio sprendimo dėl mokytojų reikalavimo didinti mokinio krepšelį ir naikinant pedagoginių darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientų „žirkles“, streikas tęsis ir pirmadienį, vasario 29 d.

Kupiškio P.Matulionio progimnazija streiką baigia penktadienį. Anot mokytojų, tam turėjo įtakos ir susitikimas su rajono meru.

 

Rokiškio meras apmokės streikuotojams

Žinia apie tai, kad Rokiškio rajono meras mokytojams žada apmokėti už streiko dienas, paskatino paklausti Kupiškio streikuojančių pedagogų, ar jie tikisi tokio valdžios dėmesio?

– Mūsų mokyklos mokytojai apsisprendė dalyvauti visuotiname streike puikiai žinodami, kad atlyginimas už streiko dienas nebus mokamas. Tačiau būtent veikimas ir tikėjimas tuo, ką darai, duoda dividendų ateityje. Mes kovojame dėl visų mokytojų ir viliamės, kad Vyriausybė pagaliau parodys deklaruojamą dėmesį švietimui. Jei laimėsime mes, laimės ir visas rajonas, – temainfo.lt sakė P.Matulionio progimnazijos švietimo profesinės organizacijos pirmininkė Gaiva Valeckaitė.

Meras D.Bardauskas su P.Matuliono progimnazijos streikuojančiais mokytojais bendravo apie 1,5 val. Į kabinetą, ant kurio durų kabo užrašas „Streikas”, kelis kartus buvo užbėgęs progimnazijos direktorius Rimvydas Latvys: jis paragindavo mokytojus vaišintis mero saldainiais, šiek tiek pasiklausydavo diskusijų ir vėl išskubėdavo į pamokas.

 

Rita Briedienė

Autorės nuotraukos