Kupiškio PASP centro jubiliejus: tegu kupiškėnai jus myli

Dalintasi iš tuščių lentynų

Sausio 10 d. Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros (PASPC) centro 20-ojo jubiliejaus proga koncertavęs Vytautas Šiškauskas juokavo: „Direktorė sakė, jog tai – skyrybų šventė.”

O paskui ir pati PASP centro direktorė priminė apie Kupiškio ligoninės ir poliklinikos skyrybas, įvykusias prieš 20-metį. 1997 m. sausio 2 d. PASP centras savo veiklą pradėjo kaip savarankiška įstaiga.

 – Abejojo mumis labai daug kas: darbuotojai, gyventojai, pacientai, žiniasklaida, ligoninės vadovai. Manau, jog ir pats steigėjas – rajono savivaldybės Taryba –žiūrėjo į mus maždaug taip: „Kas gi čia dabar bus?” Pradžia tikrai buvo sunki, – po koncerto iš Kupiškio kultūros centro Didžiosios salės persikėlusiesiems į Vitražų salę pasakojo direktorė D. Kulbokienė.

Net ir ūkinė situacija buvusi sunki. Kaip sakė direktorė, ligoninė ir poliklinika turtą dalinosi iš tuščių lentynų.

Veikla pradėta padalinių – poliklinikos, trijų ambulatorijų, 17 medicinos punktų, Greitosios medicinos pagalbos (GMP) skyriaus, mokyklų medicinos punktų – formavimu.

 

Darbą pradėjo šeimos gydytojai

Pats poliklinikos pastatas buvo statytas darbui kartu su ligonine, todėl reikėjo įsirengti patalpas GMP, posėdžių salę. Didžioji dalis medicinos punktų buvo perkelta į mokyklas – atsisakyta senų pastatų.

2003 m. birželį PASP centre darbą pradėjo 11 šeimos gydytojų. Daugelis jų – vidaus ir vaikų ligų gydytojai, baigę šeimos gydytojo rezidentūrą. Ambulatorijų daktarai šią specializaciją įgijo anksčiau.

2004 m. PASP centras tapo partneriais dalyvaujančiųjų Rytų ir Pietryčių kardiologijos programoje. Jos lėšomis buvo atnaujinti, pagal nustatytus reikalavimus įrengti kabinetai, įdiegta kardiologijos aparatūra, atsirado galimybė tyrimų duomenis perduoti tiesiai į šeimos daktaro kompiuterį, gydytojai iki šiol atnaujina kardiologijos žinias.

2006-2008 m. – naujas projektas „PASP centro modernizavimas ir paslaugų kokybės gerinimas”. Jo vertė – 2,3 mln. litų. Suremontuota dalis Centro, rekonstruotos Šimonių, Skapiškio, Subačiaus ambulatorijos, atnaujinti Alizavos, Salamiesčio, Noriūnų, Juodpėnų medicinos punktai.

Lukonių, Palėvenėlės, Laičių, Šepetos punktai buvo suremontuoti savomis jėgomis. Modernizuotas laboratorijos kompleksas, Moterų konsultacija, suaugusiųjų ir vaikų registratūros, įrengta automobilių plovykla.

 

Gautas naujas automobilis, bet jo neužtenka

– Dabar noriu daugiau dėmesio skirti Seimo nariui, – direktorė pasisuko į seimūną Raimundą Martinėlį, dalyvavusį šventėje, ir papasakojo apie sunkiai formuojamą GMP transporto parką.

Pastaruoju metu PASP centras nelabai gali pasigirti automobiliais, bet, anot direktorės, prisiminus 1997-uosius čia – tikras stebuklas.

Naują automobilį „UAZ 3962″ Savivaldybė centrui nupirko 1998 m. Tokių turėta ir daugiau, bet jie buvo labai seni.

2004 m. savo lėšomis įsigytas „VW Transporter”, kurį dar reikėjo pritaikyti darbui. Tais pačiais metais Vyriausybė padovanojo du greitosios pagalbos automobilius su visa įranga. Tačiau GMP darbas verčia nuolat važiuoti: per metus aplankoma per 6 000 pacientų, nuvažiuojama per 100 tūkst. kilometrų – transporto parkas dėvisi ir sensta.

2013 m. naudotas automobilis pirktas Prancūzijoje, 2015 ir 2016 metais – Austrijoje. Šiemet vėl paskirtas naujas automobilis, bet vieno mažai. Tai verčia tikėtis Seimo dėmesio.

– Žinau, kad yra automobilių rezervas toms įmonėms, kurios turi senesnius nei septynerių metų automobilius, pravažiavusius daugiau nei 500 000 km. Mūsų jie visi tokie, – sakė PASP centro direktorė D. Kulbokienė.

 

Koncertas ir pažadas nupirkti defibriliatorių

Prieš 20 metų PASP centre dirbo 201 darbuotojas, liko 135. Tuomet rajonas skaičiavo 26 tūkst. gyventojų, šiuo metu Sveikatos draudimu draustųjų – 16 tūkst.

Tylos minute buvo pagerbti centro darbuotojai šviesios atminties Bronislava Vogulienė, Jūratė Dranceikienė, Sergejus Matulevičius, Vida Baniulienė, Algirdas Bakšys, Janė Jasiulionienė, Bronius Mudrauskas, Jonas Skruodis, Benjaminas Laucius.

Mero padėkos raštais už ilgametį ir nepriekaištingą darbą buvo apdovanota 20 metų PASP centrui vadovaujanti direktorė D. Kulbokienė ir kiti: ūkio reikalų tvarkytoja Vanda Tatulienė, buhalterė Eugenija Avižienienė, chirurginio kabineto slaugytoja Zita Slėnienė, Noriūnų medicinos punkto bendruomenės slaugytoja Nijolė Joana Dieninienė, bendrosios praktikos slaugytoja Danutė Leinartienė, GMP vairuotojas Vytenis Meiliūnas, ekonomistė Limina Kukenienei, odontologai Aloyzas Neniškis ir Zita Bieleckienė, bendrosios praktikos slaugytoja Tatjana Vaičūnienė, vyriausia administratorė slaugai Rima Grybauskienė.

Šimonių ambulatorijos šeimos gydytojai Raimondai Gugytei meras įteikė gėlių puokštę, didžiulį šakotį ir savo šių metų kalendorių, kuris jam buvo padovanotas kaip ir kitiems rajono Tarybos nariams.

Savivaldybės dovana PASP centrui jo 20-mečio proga – ne tik V. Šiškausko koncertas, ne tik padėkos, bet ir 2017 m. rajono biudžete numatytos lėšos naujam defibriliatoriui.

Savo vardu direktorė padėkas įteikė Skapiškio ambulatorijos gydytojai Valentinai Ryženok, bendrosios praktikos slaugytojai Lidijai Šlapelienei, Subačiaus ambulatorijos gydytojui Antanui Šepučiui, Šimonių ambulatorijos bendrosios praktikos slaugytojoms Elenai Černiauskienei ir Eugenijai Jakutienei, poliklinikos vaikų ligų gydytojai Stasei Kaluinienei, vidaus ligų gydytojai Felicijai Seibutienei, vaikų ir šeimos ligų gydytojai Vidai Pranskūnienei, šeimos gydytojai Kristinai Petraitienei, vyriausiai buhalterei Reginai Peslienei, personalo skyriaus vedėjai Linai Nagurkienei, Vaikų skyriaus slaugytojai Stasei Pivoriūnienei, bendrosios praktikos slaugytojai Stasei Kecorienei, klinikinės laboratorijos vyriausiai laborantei Gražinai Gintautienei, vairuotojui Algiui Petrauskui, ūkio dalies specialistui Algiui Balčiūnui, GMP specialistėms Virginijai Inčerauskienei, Daliai Misiūnienei, Laimai Gokienei, Laimai Veščiūnienei ir Danguolei Jakubinienei.

 

Tegu bus kaip Kanadoje

Žodis buvo suteiktas Seimo nariui Raimundui Martinėliui. Jis, pasveikinęs PASP centrą jubiliejaus proga, sakė, jog viską, ką girdėjęs, susidėjo į galvą.

– Pats būdamas gydytoju, žinau, koks nelengvas mediko darbas. Neilgai dar dirbu Seimo nariu, bet tikiu, kad rajonų centrai bus aprūpinti moderniu GMP transportu, – sakė jis.

Kupiškėnus medikus sveikino giminingų įstaigų direktoriai: Pasvalio – Vilius Pavilionis, VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos – Irena Janušonienė, Rokiškio – Zita Kapušinskienė, Kupiškio ligoninės direktorė Roma Ramanauskienė, Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė, signataras, rajono Tarybos narys Leonas Apšega ir kiti.

Kažin, ar galėtum medikams palinkėti ko nors daugiau, nei linkėjo Anykščių PSP centro direktorė Zita Neniškienė.

– Linkiu, kad kupiškėnai ir visa Lietuva suprastų, kas yra šeimos medicina; kad šeimos gydytojas, kur jis bedirbtų – Skapiškyje, Subačiuje, Viešintose, Balbieriškyje, Vilniuje ar Kaune, – turėtų vienodas funkcijas ir galimybes, nes jiems visiems labai svarbūs pacientai. Tegu Kupiškio žmonės jus myli ir vertina taip, kaip vertinama Kanados medicina: teigiamai – 95 proc. populiacijos. Tegu pas jus ateina pacientai tik sveiki, tik pasitikrinti dėl programų, už kurias moka. Linkiu, kad jūsų direktorė būtų pati teisingiausia, kad atlyginimai būtų didžiausi – gali būti kaip Kanadoje. Turėkit sveikatos rūpintis kupiškėnų sveikata! – linkėjo direktorė gydytoja Z.Neniškienė

 

Rita Briedienė

Antano Šepučio nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/01/2017_kupiskio_ligonines_20metis_1.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/01/2017_kupiskio_ligonines_20metis_2.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/01/2017_kupiskio_ligonines_20metis_3.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/01/2017_kupiskio_ligonines_20metis_5.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/01/2017_kupiskio_ligonines_20metis_8.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/01/2017_kupiskio_ligonines_20metis_9.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/01/2017_kupiskio_ligonines_20metis_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/01/2017_kupiskio_ligonines_20metis_13.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]