Kupiškio muziejininkų dovana savo kraštui – nauja monografija, įspūdingos parodos

Vasario 16 d. Kupiškio etnografijos muziejaus renginiai prasidėjo Sofijos Kanaverskytės parodos atidarymu Kupiškio kultūros centre.

Darbuose – Barboros atvaizdas
Renginių vedėjai Valerijus Jevsejevas ir Nijolė Ratkienė ant scenos pakvietė Kupiškio kultūros centro kamerinį chorą „Cantus Vita“. Muziejininkė Miglė Zakarauskaitė papasakojo apie parodą. Kūrinį atliko Skapiškio pagrindinės mokyklos mokiniai.
– Pirmuosius Barboros Radvilaitės portretus pradėjau kurti jau labai seniai. 2007 m. aplikavimo ir siuvinėjimo būdu sukūriau dekoratyvinį Barboros atvaizdą, atgabentą ir į šią parodą. Pirmasis serijos kūrinys inspiravo kitus, skirtus Žygimantui Augustui, Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui. Juos rodžiau Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodoje „Vakarų vėjai“ 2008-aisiais. Per pastaruosius trejus metus sukūriau visą galeriją darbų, eksponuojamų šioje parodoje. Tai apibendrinti valdovų atvaizdai. Juose nesiekiau portretinio panašumo. To ir neįmanoma, naudojant dekoratyvinio aplikavimo techniką.
Audinių skiautėmis, mezginiais, spalvotomis ir auksinėmis juostelėmis, karoliukais, siuvinėjimais norėjau atskleisti istorinės prabangos spindesį. Kaip teatre paprastomis priemonėmis „apgaunamas“ žiūrovas, taip ir čia kūriau menamą istorinę tiesą. Siekiau dekoratyvaus poetiškumo, spalvinio charakterių perteikimo, taiklaus detalės panaudojimo. Ši paroda – mano giesmė didingai Lietuvos praeičiai. Tai noras išreikšti meilę Lietuvai, kurios praeities garbę bando savintis kaimynai. Taip aš kovoju už Lietuvą, – pasakojo parodos autorė S. Kanaverskytė.

 

Nauja monografija apie Kupiškį ir jo kraštą

Po šventinio koncerto, buvo sutikta kupiškietės istorikės Aušros Jonušytės monografija „Kupiškis. Naujausi moksliniai lokaliniai tyrimai“.

Renginyje dalyvavo knygos straipsnių autoriai Anykščių rajono vicemeras Sigutis Obelevičius, Simonas Jurkštaitis, mokslų daktarai Egidijus Bukelskis, Gintautas Zabiela, Gediminas Grina, Dalia Klajumienė, Marija Rupeikienė, Aldona Vasiliauskienė, Arūnas Bubnys,  Jonas Minkevičius, Gaila Kirdienė, vietos istorikai ir kultūros darbuotojai.

Dalyviai glaustai apžvelgė savo straipsnius. Monografijos autorę pasveikino Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas, Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė.

 

Fotografijų, leidinių ir spaudinių paroda
Kupiškio etnografijos muziejuje buvo atidaryta fotografijų, leidinių ir spaudinių paroda „Nepriklausomos Lietuvos kūrėjai ir puoselėtojai kupiškėnai – profesorius Bronius Dundulis ir akademikas Vytautas Merkys“.

Smuikais grojo Gaila Kirdienė ir Alpas Mulevičius. Apie parodą papasakojo Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė. Prisiminimais apie profesorių Bronių Dundulį dalinosi jo dukterys Daiva Dundulytė-Senulienė ir Ieva Dundulytė-Šenavičienė. Apie akademiką Vytautą Merkį plačiau papasakojo jo žmona Irena Regina Merkienė.

Istorikas prof. B. Dundulis (1909–2000 m.) tyrinėjo maždaug tūkstančio metų Lietuvos istorijos laikotarpį nuo Normanų iki Napoleono. 1998 m. šis iškilus kupiškėnas buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu, o 2000 m. jam  įteiktas Prancūzijos nacionalinių nuopelnų Komandoro laipsnio ordinas už nuopelnus istoriografijos mokslui ir publikacijas, skirtas Napoleono kompanijai ir jo žygiui į Lietuvą, už Lietuvos istorinių ryšių su Europos valstybėmis, o ypač – su Prancūzija, atskleidimą.

V. Merkys (1929–2012 m.), humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius, Lietuvos Mokslų akademijos akademikas, Gardino universiteto garbės daktaras, parašęs 15 knygų, Lietuvos istorijos vadovėlių vidurinėms mokykloms.

 

Miglė Zakarauskaitė
Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė

[gallery_box]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_vasario_16_kupiskio_etnografijos_muziejus_1.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_vasario_16_kupiskio_etnografijos_muziejus_3.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_vasario_16_kupiskio_etnografijos_muziejus_4.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_vasario_16_kupiskio_etnografijos_muziejus_5.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_vasario_16_kupiskio_etnografijos_muziejus_6.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_vasario_16_kupiskio_etnografijos_muziejus_7.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_vasario_16_kupiskio_etnografijos_muziejus_8.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_vasario_16_kupiskio_etnografijos_muziejus_9.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_vasario_16_kupiskio_etnografijos_muziejus_10.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_vasario_16_kupiskio_etnografijos_muziejus_11.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_vasario_16_kupiskio_etnografijos_muziejus_12.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_vasario_16_kupiskio_etnografijos_muziejus_13.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_vasario_16_kupiskio_etnografijos_muziejus_14.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_vasario_16_kupiskio_etnografijos_muziejus_16.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_vasario_16_kupiskio_etnografijos_muziejus_17.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_vasario_16_kupiskio_etnografijos_muziejus_18.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_vasario_16_kupiskio_etnografijos_muziejus_19.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_vasario_16_kupiskio_etnografijos_muziejus_20.jpg” descr=”” title=””]
[/gallery_box]