Kupiškio miesto VVG ir jos valdybai vadovaus Algirdas Valiušis

Algirdas Valiušis (kairėje) ir Vidas Ruzgas

Rugpjūčio 11 d. buvo pasirašyta Asociacijos Kupiškio miesto vietos veiklos grupė (VVG) steigimo sutartis. Steigiamajame susirinkime dalyvavo asociacijų „Kupiškio sūpynės”, „Kupiškio kraštą keiskime kartu”, rajono Neįgaliųjų draugijos, visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus”, Kupiškio trečiojo amžiaus universiteto, jaunimo organizacijos „Darbas”, uždarųjų akcinių bendrovių „Rivilda” ir „Argojavai” bei E.Briedytės individualios įmonės „TEma” vadovai arba atstovai.

Steigėjai vienbalsiai įgaliojo Savivaldybės administracijos direktorių Marių Mališauską atstovauti steigiamajai Asociacijai valdžios ir valdymo institucijose bei santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis.

– Didžiausias darbas padarytas! – atsiduso steigėjai, surinkę parašus po Kupiškio miesto VVG steigimo sutartimi.

Redijus Anikanovas (iš kairės), Vilija Morkūnaitė ir Gintaras Bleizgys

Į Asociacijos Kupiškio miesto VVG valdybą be konkurencijos pateko rajono Tarybos deleguoti Savivaldybės vyriausioji specialistė teisininkė Jovita Bakanaitė, Kultūros ir švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Mockuvienė bei Tarybos narys Algirdas Valiušis.

Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklės numato valdybos struktūrą: Savivaldybei, verslui ir nevyriausybinėms organizacijoms turi atstovauti po tris asmenis; vienam devynių narių numatytas amžiaus cenzas – ne vyresnis 29 metų; valdyboje privalo dirbti penkios moterys ir keturi vyrai, arba atvirkščiai.

Kupiškio verslas daugiau trijų kandidatų ir nepasiūlė. O nevyriausybinių organizacijų steigiamajame susirinkime dalyvavo šešios, todėl jos balsavo tarpusavyje ir rinko atstovus į Valdybą.

Asociacija „Kupiškio kraštą keiskime kartu” atsisakė dalyvauti Valdybos veikloje ir rekomendavo „Kupiškio sūpynes”; Neįgaliųjų draugija labai pageidavo dalyvauti, bet balsavime ją nurungė „Gelbėkit vaikus” ir „Darbas”.

Jovita Bakanaitė

M.Mališauskas nepatekusiuosius į Valdybą nuramino: veikla atvira, Valdybos posėdžiuose galės dalyvauti visi asociacijos narių atstovai, visų narių nuomonės reikalingos kuriant Kupiškio miesto plėtros strategiją.

Kupiškio miesto VVG valdyboje dirbs J.Bakanaitė, I.Mockuvienė, A.Valiušis, Vidas Ruzgas, Jonas Matulionis, Rita Briedienė, Vygantas Karolis Valma, Redijus Anikanovas ir Viktorija Gabriūnienė.

Asociacijai Kupiškio miesto VVG ir jos valdybos pirmininku išrinktas A.Valiušis, revizore – Vilija Morkūnaitė.

Steigiamajame susirinkime dalyvavo Struktūrinių investicijų konsultavimo centro Projektų įgyvendinimo grupės vadovas Gintaras Bleizgys.

Asociacijos steigimo išlaidas – apie 300 – eurų apmokės rajono Savivaldybė.

Rugpjūčio 10 d. Asociacijos steigimo sutartį pasirašė Anykščių miesto VVG. Rokiškėnai tokią parengė ir steigėjų parašais patvirtino liepos 23 d.

 

Rita Briedienė

Autorės nuotraukos