Kupiškio mero tradicija – apdovanoti rajonui nusipelniusius bei kalėdinę nuotaiką kuriančius žmones

Į renginį neliko bilietų

Rusnė Baliūnaitė ir Martynas Levickis

Prieš sausio 6-osios Kupiškio rajono savivaldybės mero Dainiaus Bardausko padėkos vakarą ant Kupiškio kultūros centro Kasos durų kabojo skelbimas, pranešantis, kad į renginį bilietų nebėra – pilnutėlė salė pasitiko patį merą, renginio vedėjus Karoliną Vaižmužytę ir Paulių Remeikį bei žadėtus akordeonistus Martyną Levickį ir Kupiškio meno mokyklos auklėtinę Rusnę Baliūnaitę.

Meras D. Bardauskas dar 2015-ųjų spalį sveikindamas Rusnę už Kupiškio garsinimą ir pelnytą antrą vietą tarptautiniame Italijos akordeonistų konkurse „Premia della citta Lanciano“ žadėjo – Rusnė gros vienoje scenoje su M. Levickiu. Pažadas išpildytas.

Rusnę Kupiškis pažįsta jau neblogai, pamilo ją ir linki jai M. Levickio garbės – vienoje scenoje groti jiems abiems kartu, mat padėkos vakare tokiu reginiu kupiškėnai dar nebuvo nudžiuginti.

Mero padėkos vakaras – pirmas šių metų Kupiškio kultūros centro renginys.

 

Apdovanotas ir 100-asis kūdikis

Pirmus apdovanojimus teikė meras D. Bardauskas ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė.

Pirmų – berniuko ir mergaitės –  2017-ųjų Kupiškyje registruotų naujagimių titulas teko Tėjai Petrulytei bei Nojui Giedriui. Šimtmečio proga buvo apdovanotas ir šimtasis Kupiškyje registruotas naujagimis Dominykas Labanauskas.

 

Už gyvenimo nuopelnus

Aplinkotvarkininkas Algirdas Gasiūnas (iš kairės), pedagogė dailininkė Genia Vaičikauskienė, trenerė Adelė Gaškienė, Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas

Trims kupiškėnams įteiktos mero nominacijos „Už gyvenimo nuopelnus”.

 

Trenerė Adelė Gaškienė

Į sceną buvo pakviesta rajono Veteranų sporto klubo „Šaltinis” narė Adelė Gaškiene ir apdovanota „Už ilgalaikį kūno kultūros ir sporto puoselėjimą bei sportininkų parengimą, aktyvų sveiko gyvenimo būdo propagavimą”.

– Adelė Gaškienė – aktyvi kūno kultūros ir sporto puoselėtoja. Dirbo kūno kultūros mokytoja, lengvosios atletikos trenere, užėmė Kupiškio rajono sporto mokyklos direktoriaus pavaduotojos pareigas, vėliau pati šiai įstaigai vadovavo. Daugybę metų mūsų rajone ji dirbo stalo teniso trenere, organizuodavo rajono mokinių, suaugusiųjų stalo teniso varžybas. Jos auklėtiniai iškovodavo prizines vietas. Trenerė išugdė labai daug sportą pamilusių žmonių, – pasakojo renginio vedėjas P. Remeikis.

 

Pedagogė dailininkė Genia Vaičikauskienė

Nominacija „Už mokinių kūrybiškumo ugdymą, liaudies kūrybos puoselėjimą ir Kupiškio vardo garsinimą atiteko Subačiaus gimnazijos mokytojai-ekspertei, liaudies meno kūrėjai Gėnei Vaičikauskienei.

K. Vaižmužytė apie šią pedagogę pasakojo:

– Mokytoja daug metų vadovauja rajono dailės mokytojų metodiniam būreliui. Surengė aštuonis plenerus įvairiose rajono kultūrinio paveldo vietose. Genia Vaičikauskienė yra tautodailininkė, visų rengiamų rajone parodų dalyvė. Dalyvavo parodoje „Aukso vaikinas-2017”, kuri buvo rengiama etnografijos muziejuje; Raseiniuose respublikinėje parodoje, skirtoje Maironio 155-osioms gimimo metinėms, respublikiniame grafikos darbų konkurse laimėta III vieta. Mokytoja turi liaudies meno kūrėjo statusą, yra surengusi 23 autorines savo kūrybos darbų parodas Kupiškyje ir kitose respublikos vietose.

 

Aplinkotvarkininkas Algirdas Gasiūnas

UB „Kupiškio komunalininkas” aplinkotvarkos tarnybos vadybininkas Algirdas Gasiūnas buvo apdovanotas „Už Kupiškio estetinio vaizdo formavimą, žaliųjų erdvių puoselėjimą, bendruomenės telkimą prasmingiems darbams.”

– Už nuoširdų bendradarbiavimą su Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė” bendruomene puoselėjant ir kuriant grožį, pagalbą ugdant tautinę savimonę ir patriotiškumą vykdant bendrus projektus su ikimokyklinio amžiaus vaikais, – taip apdovanojimą įvertino P. Remeikis.

 

Viešųjų erdvių kalėdinė puošyba

Renginyje buvo apdovanoti konkurso „Viešųjų erdvių kalėdinė puošyba, pritaikant ją sociokultūriniams poreikiams” dalyviai.

Šis konkursas vykdomas jau trečią kartą. Jo tikslas – paskatinti kupiškėnus kurti jaukią kalėdinę nuotaiką vitrinų, pastatų, aplinkos puošyba. Konkurse dalyvavo 18 miesto įmonių, organizacijų ir kaimo bendruomenių. Dalyvius vertino Savivaldybės administracijos sudaryta komisija – fotografas Redijus Anikanovas, rajono vyriausias architektas Tomas Furmonavičius, Kupiškio muziejaus muziejininkė Kristina Jokimienė, skulptorius Audrius Laucius bei Kupiškio viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venckus; komisijos pirmininkė – Kupiškio savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Irena Mockuvienė.

Kaip buvo teigiama, komisija atsižvelgė į vitrinų puošybos originalumą, stiliaus vienovę, estetinį įspūdį dieną ir naktį, sukurtą džiugią šventinę nuotaiką. Prizas – 500 Eur – buvo padalintas dviem pirmoms ir dviem antroms vietoms „Vitrinų puošybos“ ir „Aplinkos puošybos“ grupėse.

 

Derėtų plėsti konkurso nuostatas

Konkurso pirmininkė Kupiškio savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Irena Mockuvienė

– Linkėtume, kad ateityje visos konkurse dalyvaujančios įstaigos šviečiantį įspūdį kurtų ne tik iki 17 valandos, bet ir po to, – džiugiai linkėjimą ar pastabą išsakė I. Mockuvienė.

Komisijos pirmininkė pasidžiaugė, kad aplinką puošė ne tik organizacijos, bet ir fiziniai asmenys. Šventiškai pasipuošė Aukštupėnų Beržynėlio gatvės 5, 7, 9, 12 ir 14 namų gyventojai, elektrinėmis girliandomis pasidabino Gedimino g. 38 bei Antano Purėno g. 14 namai. Deja, pagal konkurso nuostatus, jie konkurse dalyvauti negalėjo.

– Turbūt ir būtų išvada tokia: kitame konkurse reikia sudaryti sąlygas dalyvauti ir fiziniams asmenims – nuosavų namų ir daugiabučių gyventojams, – sakė I. Mockuvienė, – dėkojusi ir Juodpėnų bendruomenės moterims, sukūrusioms šiaudinę prakartėlę Kupiškyje, UAB „Kupiškio vandenys – už trispalvę ant vandens bokšto ir visiems kupiškėnams, kūrusiems šventinę kalėdinę nuotaiką, gražinusiems aplinką.

 

Piniginiai prizai ir padėkos

Konkurso „Šventiškiausia nuotaika 2017“ pirma vieta „Už šventiškiausios aplinkos sukūrimą” atiteko Kupiškio socialinių paslaugų centrui, o „Už stilingiausios ir šventiškiausios vitrinos sukūrimą” – Sauliaus Bikulčiaus individualiai įmonei „Naktakė“.

Antra vieta už kūrybines iniciatyvas gražinant aplinką teko Kupiškio kultūros centrui bei Kupiškio technologijos ir verslo mokyklai.

Padėkos už dalyvavimą konkurse „Šventiškiausia nuotaika 2017“ įteiktos Kupiškio jaunimo centrui, vaikų lopšeliui-darželiui „Saulutė“, Juodpėnų kaimo bendruomenei, Kupiškio etnografijos muziejui, Daivos Kiznienės gėlių salonui, Trečiojo amžiaus universitetui, UAB „Kupiškio vandenys“, Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungai, Nevyriausybinių organizacijų koalicijai, parduotuvei „Sportema“, prekybos centrui „Tau“, Sandros gėlių salonui, Subačiaus vaikų lopšeliui-darželiui, Šv. Kazimiero globos namams.

 

temainfo.lt

Emilijos Briedytės nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_1.jpg” descr=”” title=”Renginio vedėjai Karolina Vaižmužytė ir Paulius Remeikis”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_2.jpg” descr=”” title=”Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_3.jpg” descr=”” title=”Kupiškio rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė (viduryje)”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_4.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_5.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_6.jpg” descr=”” title=”Trenerė Adelė Gaškienė”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_7.jpg” descr=”” title=”Pedagogė dailininkė Genia Vaičikauskienė”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_8.jpg” descr=”” title=”Aplinkotvarkininkas Algirdas Gasiūnas”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_10.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_11.jpg” descr=”” title=”

Kupiškio lopšelio-darželio „Saulutė” vedėja Danutė Staišiūnienė”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_13.jpg” descr=”” title=”Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_14.jpg” descr=”” title=”UAB „Kupiškio vandenys” direktorius Vidas Zulonas”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_15.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_16.jpg” descr=”” title=”

Kupiškio trečiojo amžiaus universiteto vadovė Marytė Semaškienė”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_17.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_18.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_19.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_20.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_21.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_22.jpg” descr=”” title=”Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_23.jpg” descr=”” title=”Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktorė Lina Kaušakienė”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_24.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_25.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_26.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_27.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_28.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_29.jpg” descr=”” title=”Juodpėnų bendruomenės pirmininkė Irena Aleksandravičienė”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_30.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_31.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_32.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_33.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_34.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_35.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_36.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_38.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_39.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_kupiskio_rajono_mero_dainiaus_bardausko_padekos_vakaras_40.jpg” descr=”” title=””]

 

[/gallery_box]