Kupiškio tarptautinis folkloro festivalis „Lingaudala“, surengtas liepos 5-7 dienomis, savo renginių repertuare garbingą vietą skyrė iškilmingam rajono savivaldybės tarybos posėdžiui. Jis buvo skirtas valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti. Šiam renginiui atiduotos beveik dvi valandos, jo netrikdė ir neskubino kiti festivalio renginiai.

Meras Jonas Jarutis perskaitė valstybiškai šventišką pranešimą. Apie Kupiškio žmones jame pasakyta nedaug, tačiau pranešimas suteikė viltį, jog ateityje savivaldybės administracija bus atviresnė visuomenei ir jai paslaugesnė. „Nebūkime maži, nelenkime galvų, nepasitikėdami savo jėgomis! Nebijokime išsakyti savo minčių, dalintis idėjomis, burtis“, – savo pranešime ragino meras. Netrukus jo kalba buvo patalpinta savivaldybės svetainėje, logine ir chronologine tvarka anksčiau nei paskelbtos pavardės asmenų, apdovanotų Kupiškio rajono mero ženklu „Už nuopelnus“ bei jo padėkomis.

Atrankos komisijai, sudariusiai pagerbtųjų sąrašą, vadovauja Savivaldybės mero pavaduotojas Algirdas Navickas; jos nariai – Savivaldybės administracijos direktorius Žilvinas Aukštikalnis, Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius, Kupiškio rajono kaimo bendruomenių asociacijos pirmininkė, rajono tarybos narė Zita Kaušakienė, Savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komiteto pirmininkas Andrius Kleniauskas, Savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriaus specialistė Stasė Krestovienė, Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktorius Paulius Pranckūnas, administracijos direktoriaus pavaduotojas Edikas Puipas bei Kupiškio rajono nevyriausybinių organizacijų koalicijos pirmininkas Stanislovas Rugaitis.

Mero ženklu „Už nuopelnus“ buvo apdovanoti trys rajonui nusipelnę žmonės.

Pernai leidykla „Farba vita“, leidžianti laikraštį „Statybų žinios“ bei žurnalą „Statyk!“, UAB „Dailista“ vadovą Algirdą Jovaišą pripažino „Statybų generolu“, o štai apdovanoti Kupiškio mero ženklu jį pasiūlė Kūno kultūros ir sporto centras. Šiek tiek netikėta, tačiau, anot A.Kleniausko, kupiškėnų sportines sėkmes dažnai ir lemdavo šio verslininko parama. A.Jovaišą apdovanojimui galėtų siūlyti daug kas: Sodra, Darbo birža, ir, galų gale, pati savivaldybės administracija, gyvenanti tokių verslininkų, kaip A.Jovaiša, dėka. Gražu, kad sportininkai įžvelgė šio žmogaus indėlį rajonui.

Ženklu „Už nuopelnus“ buvo apdovanota Kupiškio kultūros centro režisierė Vilija Morkūnaitė, šiame mieste dirbanti nuo 1985 m. Ji ir yra pagrindinė ir svarbiausia „Lingaudalos“ – miesto ryškiausios šventės – organizatorė.

Renginio vedėjas aktorius Petras Venclova skaitė: „Nuo 1994-ųjų kas dveji metai organizuoja respublikinius etnografinių, folklorinių ansamblių bei pavienių kraštotyrinės medžiagos rinkėjų konkursus, skirtus kupiškėnių kraštotyrininkių seserų Stefanijos, Mikalinos ir Elvyros Glemžaičių vardinei premijai laimėti. Nuo 2000-ųjų šie renginiai vadinami nematerialaus etninio paveldo įprasminimo šventėmis. Nuo 1998-ųjų Kazimierinių proga rengia Liaudies muzikantų ir kapelų šventes „Aleksiuko bandonija“, skirtas Kupiškio krašto muzikanto Alekso Kriukos atminimui. Nuo 1999-ųjų nelyginiais metais organizuoja tarptautinius folkloro festivalius „Lingaudala“. Nuo 1999-ųjų kasmet Kalėdų proga su Kupiškio vaikais ir jaunimu bei kitais bendruomenės nariais kuria kalėdinius spektaklius.“

Be visų kitų perskaitytų V.Morkūnaitės projektų, derėtų paminėti, jog ji yra puiki pedagogė. Būdama Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos teatro mokytoja ji išugdė skaitovų respublikinių konkursų nugalėtojus, sukūrė literatūrinių kompozicijų perlus, kasmet organizuoja ne tik gimnazistų ir jų tėvų, bet ir Kupiškio visuomenės pamėgtą šventę „Mokyklinės atrakcijos“.

Apdovanoti ženklu „Už nuopelnus“ V.Morkūnaitę pasiūlė Kupiškio kultūros centras.

Paskelbus visuomenininkės Aldonos Ramanauskinės, kurią mero apdovanojimui pasiūlė Kupiškio etnografijos muziejus, pavardę, ne kiekvienas ją prisiminė, juolab neatvykusią į apdovanojimo ceremoniją.

„Aldona Ramanauskienė savanoriškai rūpinasi sakralinio meno išsaugojimu, jo fiksavimu, populiarinimu ir sklaida. Muziejaus specialistams ji padėjo rinkti senas fotografijas, žmonių prisiminimus apie Palėvenės parapiją. Jos rūpesčiu buvo sutvarkytas Šv. Dominyko (Domininko. Aut. past.) bažnyčios archyvas, prižiūrimi Kupiškio krašto žmonių – aktorės Unės Babickaitės, kunigų Jono Šileikos, Jono Klenausko, Jono Elisono, Pirmojo pasaulinio karo metu žuvusiųjų karių – kapai“, – skaitė renginio vedėja režisierė Nijolė Ratkienė.

Nebuvo apdovanotos – nei ženklu, nei padėkos raštu – muziejininkė Aušrelė Jonušytė ir pedagogė Danutė Sokienė. „Komisija nusprendė leisti joms baigti pradėtus darbus…“ – skelbė renginio vedėja. Žmonės sušneko…

A.Jonušytė yra parengusi ir išleidusi 17 knygų apie Kupiškį, kraštą ir jo žmones. Ji dar turi daugybę užmojų: gal ir pats Dievas nežino, kada ji baigs darbus, o ką jau kalbėti apie atrankos komisiją…

Kupiškio rajono mero padėkos raštu buvo apdovanoti:

Klaipėdos universiteto gamtos tyrimų centro radioizotopinių tyrimų laboratorijos vadovas profesorius Jonas Mažeika. Jis įvertintas už nemokamą tauro ragų, rastų Skapiškio ežere, nustatymą;

Klaipėdos universiteto vyriausiasis mokslinis bendradarbis, bioarcheologinės laboratorijos vadovas profesorius Linas Daugnoras. Jis „nemokamai dirbo, 2011 metais Skapiškio ežero valymo darbus atliekant, rastų tauro ragų tyrimo darbus“, – pranešė – kažkaip painokai – vedėja.

Kupiškio policijos komisariato vyresnysis Kupiškio ir Alizavos seniūnijų inspektorius Viktoras Sokas – už sąžiningą tarnybą ir pasiektus rezultatus;

Ernesta Vaitonienė

raštvedė Ernesta Vaitonienė – už nepriekaištingą darbą;

Kriminalinės policijos skyriaus tyrėja, vyriausioji inspektorė Ernalda Jasiūnienė – už sąžiningą tarnybą ir pasiektus rezultatus;

policijos rėmėjas Tadas Laucė – už aktyvų bendradarbiavimą su policijos rėmėjais;

UAB „Devold“ generalinis direktorius Toras Jonsonas – už sukurtas darbo vietas bei paramą Kupiškio sportininkams.

Tarybos posėdžio iškilmingumą kūrė Kupiškio kultūros centro sutartinių giedotojų grupė, vadovaujama Almos Pustovaitienės, kupiškėnišką tarmę gražiai įvertinusios L.Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos gimnazistės Odeta Kacinauskaitė ir Valda Šližytė (jas parengė mokytoja Liuda Kopūstienė), akordeonininkai Karolis Vaitiekūnas, Edgaras Minkevičius ir Valentinas Kaminskas.

 

Rita Briedienė

Autorės nuotraukos