Kupiškio meras savo veiklą vertina šešetui–septynetui

Darbotvarkėje – 62 klausimai

Balandžio 26 d. 9 val. posėdį pradėjo Kupiškio rajono taryba. Keturi jos nariai posėdyje nedalyvavo. Apie savo nedalyvavimą pranešė Lina Kaušakienė ir Virginijus Andrijauskas, o Vilijos Morkūnaitės ir Žilvino Aukštikalnio nedalyvavimo posėdyje priežasčių meras negalėjo įvardinti – nežinojo. Ž. Aukštikalnis į posėdžio darbą įsijungė vėliau.

Prieš tvirtinant darbotvarkę gėlių puokštė buvo įteikta jubiliejų atšventusiam Tarybos nariui Modestui Puišei.

Posėdžio darbotvarkėje – 59 pagrindiniai, du papildomi klausimai ir vienas – aptarimui. Iš darbotvarkės buvo išimtas klausimas „Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo”.

 

Tą patį dalyką aiškinamasi begalę kartų

Jau patvirtinus darbotvarkę Tarybos narys Leonas Apšega pasiūlė išimti 28, 29, 31, 32… klausimus. Tai sprendimų projektai, kuriais planuota tvirtinti įstaigų nuostatus. Anot jo, neįmanoma susipažinti su kai kuriais klausimais, nes nėra aišku, kas juose keičiama.

– Taip jau buvo begalę kartų, – sakė L. Apšega.

Anot Kupiškio rajono mero Dainiaus Bardausko bei Savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjos Jovitos Bakanaitės, įstaigų nuostatuose esminių pakeitimų nebuvo daryta, todėl ir lyginamasis variantas nereikalingas – Savivaldybė dirba pagal reikalavimus ir teisės aktus. Įstatų keitimai teikiami Registrų centrui, o pastarajam reikia galutinio varianto – netinka naujų ir senų pavyzdžių sugretinimai. Anot vedėjos, Savivaldybės specialistai būtų be reikalo apkrauti darbu, jei Centrui ir Tarybai rengtų atskirus variantus. Be to, rūpimus klausimus galima išsiaiškinti komitetuose – į juos kviečiami administracijos specialistai.

Ir meras, ir vedėja priminė: tą patį dalyką jie aiškina jau begalę kartų.

 

Fiziškai neįmanoma suspėti visko perskaityti

L. Apšega nenusileido. Jis teigė, kad Tarybos posėdžio medžiagą nariai gauna ketvirtadienį, o kitą antradienį jau prasideda komitetų posėdžiai. Fiziškai neįmanoma suspėti visko perskaityti: turėtų būti bent mažutis raštelis, paaiškinantis nuostatų keitimus. L. Apšegos pavyzdžiu, tvirtinami 15 įstaigų nuostatai, kiekvienas – po 15 puslapių apimties; iš viso – 150 lapų skaitymo, o dar seno varianto tiek pat.

– Logikos nėra, – kritikavo L. Apšega, bet prašė nepykti, neužsigauti.

Meras papurtė galvą: jis neužsigavo, tik priminė, kad Savivaldybės administracijos darbą akylai prižiūri Vyriausybės atstovo Panevėžio apskričiai tarnyba – dirbama pagal reikalavimus. Be to, Savivaldybės tinklalapyje įstaigų nuostatai pateikiami gerokai iki posėdžio.

Lyg ir išsiaiškinta: darbotvarkė buvo dar kartą patvirtinta bendru sutarimu.

 

Nusišalino nuo 12 klausimų

Meras išvardino Tarybos narių, nusišalinusių nuo darbotvarkės klausimų, pavardes. Jų – aštuonios. Dažniausia nusišalinimo priežastis – darbovietėje, kurios reikalus numatyta svarstyti,  dirba sutuoktinis ar sutuoktinė.

Tarybos narys M. Puišė nusišalino nuo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė” nuostatų tvirtinimo: šią įstaigą lanko jo sūnus. Meras tokį nusišalinimą pavadino gražiu.

Tarybos narys Paulius Pranckūnas nusišalino net nuo 12 svarstymui numatytų klausimų. Ir tai, ko gero, – rekordas. Priežastis nebuvo paviešinta, bet visi klausimai, nuo kurių svarstymo nusišalino P. Pranckūnas, susiję su Kupiškio medicinos įstaigomis, o jo mama – medikė.

 

Susirinko kaip į koncertą

Daugiausia darbotvarkės klausimų – biudžetinių įstaigų 2017 metų veiklos ataskaitos. Kaip visada, posėdis buvo transliuojamas viešai, bet, jei ne Tarybos narių klausimai, kažin ar žiūrėjusieji posėdžio transliaciją susidarė nuomonę apie įstaigų veiklą. Daugelio vadovų pranešimai apsiribojo keletu mandagių palinksėjimų: „Laba diena, gerbiamas mere. Laba diena, gerbiama Taryba”. Kai kurie dar pasisveikino su stebinčiaisiais Tarybos darbą. O pastarųjų, anot posėdžio vedėjo rajono mero D. Bardausko, susirinko daug.

– Kaip į koncertą atėjo. Gal panašiai ir bus, – sakė jis.

Beveik visos vienbalsiai buvo patvirtintos rajono mokyklų, vaikų-lopšelių darželių, Meno mokyklos, rajono Kūno kultūros ir sporto centro, Viešosios bibliotekos, Etnografijos muziejaus, Kultūros centro, rajono ligoninės ir Pirminės asmens sveikatos priežiūros centro, Kupiškio socialinių paslaugų centro, uždarųjų akcinių bendrovių „Autobusų parkas”, „Kupiškio vandenys”, „Kupiškio komunalininkas”, Jaunimo centro ir kitų įstaigų veiklos ataskaitos, o kai kurių įstaigų – ir strateginiai 2018–2020 metų veiklos planai.

 

Prieš tvirtinant mero veiklos ataskaitą

Savo ataskaitos meras neskaitė. Jis bendrais bruožais apžvelgė rajono Tarybos veiklą, už bendrą darbą padėkojo jos nariams, komitetų pirmininkams. Jo veiklos tik nedaugelis aspektų nesisieja su Savivaldybės administracijos direktoriaus veikla: išskirtiniais darbais meras įvardino susitikimus su rajono gyventojais, jų priėmimus bei santykių su užsienio šalimis plėtotę.

Vis dėlto ataskaita nebuvo tvirtinama iškart. Prasidėjo laikas, skirtas klausimams.

 

Apie Kultūros centro kuravimą

L. Apšega priminė apie tai, kad prieš pusmetį iš vicemero Aurimo Martinkos meras perėmė iniciatyvą kuruoti Kupiškio kultūros centrą ir klausė, kodėl ataskaitoje nėra nė žodžio apie tai? L. Apšegai rūpėjo sužinoti, kaip merui sekėsi kuruoti.

– Matau, vicemero net veidas pasitaisęs, nes darbo mažiau turi, o meras išėjęs iš veido, – kalbėjo L. Apšega.

Kuravimo pasikeitimai įvyko 2017 m. pabaigoje, tad meras apie rajono kultūros sėkmes ir nesėkmes linkęs kalbėti 2018-ųjų ataskaitoje. Jo teigimu, letenos ant Kultūros centro jis nedėjęs; gal tik visi šios įstaigos reikalai labiau su juo derinami. Šiaip Kultūros centras yra pavaldus rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriui – jam ir atsiskaitoma.

– Kas jus privertė perimti Kultūros centro kuravimą? – neatlyžo L. Apšega.

– Pagailo vicemero, kad jis turi per daug darbo. Pamaniau, kad aš per mažai darbo turiu, – meras nebuvo atviras.

 

Ir vėl – apie Kupiškio baseiną

Klausimą apie baseiną uždavė Valentinas Beinoris.

– 2019 metų investicijų programoje pinigai tebėra. Ką jūs darėte ar darote respublikiniu ar tarptautiniu lygiu, kad tie pinigai nedingtų ir baseinas būtų pradėtas statyti? Ar jaučiate paramą, ar kaip tik priešinimąsi tų mūsų Seimo narių, kurie turėtų atstovauti Kupiškio interesams? – teiravosi V. Beinoris.

Buvo primintos ir mero bei L. Apšegos lažybos dėl baseino.

– Kada atsiskaitysite su Leonu Apšega? – ėmė ir paklausė V. Beinoris.

Meras priminė savo ir rajono socdemų kelionę pas tuometinį Premjerą Algirdą Butkevičių. Anot mero, šalies biudžete Kupiškio baseinui iš tiesų buvo numatyti 300 tūkst. eurų, o mero kabinete saugoma kapsulė, paruošta į pamatus dėti.

– Gal Leonas Apšega ir žinojo, kad atėjusi nauja dauguma nutarė revizuoti šiuos pinigus? Ir Kupiškio baseinui tų 300 tūkst. neliko, – sakė meras.

Anot D. Bardausko, daug kas klausia, kiek sumokėta rangovui už paruošiamuosius baseino statyboms darbus. Nieko nesumokėta – nei už tvoras, nei už žemės nuviršiavimą. Visa tai daryta rangovo iniciatyva.

Ir pernai, ir šių metų rajono biudžete buvo numatytos lėšos – apie 100 tūkst. eurų kasmet – baseino statybai: buvo galima, kaip meras sakė, pradėti kapstyti. Bet jei šalies valdžia taip ir neskirs reikiamos sumos?

 

Nėra stiprių ambicijų komandos

Atsakydamas į tarybos narės Gailos Matulytės klausimą dėl darnios komandos sukūrimo, meras užsiminė apie gerus šalies institucijų Savivaldybės administracijos veiklos įvertinimus, bet apgailestavo nesutelkęs labai stiprios komandos.

– Galbūt dar nesugebu suburti ir uždegti tokios komandos, kuri turėtų labai stiprią ambiciją. Galbūt aš per daug reikalauju kartais, – sakė meras.

 

O vertins rinkėjas

Bronislovas Rimkus pasiteiravo ir apie planuotą socialinį namą, kaip jis sakė, bene, Žekonio gatvėje.

– Mano žiniomis, jis bus statomas, – sakė meras ir pridūrė, kad šiuo atveju finansavimas aiškus: čia ES pinigai, o tai skiriasi nuo Valstybės investicijų programos politikos. Beje, iš tos pačios ES programos kupiškėnams perkami ir socialiniai būstai.

– Gražiai vyksta aikštės tvarkymo darbai. Kada bus jos atidarymas? – dar vieną klausimą uždavė V. Beinoris.

– Nenoriu šį kartą lažintis, bet rangovas viešai yra pareiškęs, kad 2018-ųjų kalėdinę eglę žiebsime naujoje aikštėje, – sakė meras.

Modestas Puišė mero paprašė pačiam įsivertinti savo veiklą dešimtbalėje sistemoje.

– Šešetui, septynetui. Reikia būti kritišku. O vertins rinkėjas, – sakė jis.

 

Barė tėviškai

Prasidėjus pasisakymams buvęs Kupiškio rajono meras L. Apšega, anot jo paties, nutarė tėviškai išbarti merą D. Bardauską. Ir barė už tai, kad šiam pritrūksta kantrybės išklausyti kito nuomonę.

– Aš žinau, kad ir su darbuotojais jūs kartais elgiatės ne visai taip, kaip turėtų būti, – kalbėjo L. Apšega ir merą prilygino „Dviračio žinių” budeliui. Neva, net pas gydytoją Savivaldybės darbuotojas negali išeiti neparašęs pareiškimo atostogoms. Žmonės, neva, labai sekami – kas kokią minutę pavėlavo.

– Aš ne prieš griežtumą, bet jis turi būti tolerantiškesnis, – sakė L. Apšega ir net priminė Švento rašto tiesą: „Atleisk, ir tau bus atleista.”

Anot L. Apšegos,  „Sodra” turėtų pateikti atsakymą, ar meras vienodus standartus taiko sau ir kitiems.

Ir L. Apšega, vienas Valstiečių partijos lyderių, pasiūlė merui išgerti brendžiuko nedidelį buteliuką vardan taikos.

Tarybos narys Zigmas Aleksandravičius kalbėjo apie mero kerštingumą kito nuomonei, nepaisymą gerų pasiūlymų, nesugebėjimą per trejus metus nors kartą sukviesti opoziciją. Patarė neskubėti teisti kitų.

Meras jo pasisakymo nekomentavo.

 

Ataskaitai pritarė didžioji dauguma

B. Rimkus agitavo nepritarti mero ataskaitai: anot jo, rajono vadovo valdymo metodai per trejus metus nepasikeitė ir jau nepasikeis.

– Ačiū už nuomonę. Žinot, ir man sudužo visos viltys, kad Bronislovas Rimkus kada nors pasikeis, – ramus atsakė rajono meras.

–Aš manau, kad popierius kalba labai daug, bet dar daugiau kalba padaryti darbai, – apie mero veiklą sakė Tarybos narė Skaistutė Paulauskienė.

Tarybos narys Augenijus Cesevičius priminė: administracijos direktoriaus Mariaus Mališausko ataskaitą Taryba patvirtino vienbalsiai, o tai ir yra įrodymas, jog pritariama šios komandos darbui.

Balsuojant už mero 2017 metų veiklos ataskaitą vienas susilaikė, vienas balsavo prieš, 19 – už.

Su įstaigų ir rajono vadovų ataskaitomis galima susipažinti Kupiškio rajono savivaldybės svetainėje.

 

Rita Briedienė

„Kupiškio TV” nuotr.