Kupiškio marių bangos netoli kranto priplukdė valtyje gulinčio žvejo kūną

Balandžio 28-osios rytą Palėvenėlės gyventojas Kupiškio mariose, netoli bažnyčios, pamatė plūduriuojančią valtį…

Palėvenėlės gyventojas Kostas prie marių atėjo apie 8 val.: ketino pameškerioti mažų žuvyčių lydekų žvejybai. Apie 100 m. nuo kranto jis pamatė plūduriuojančią valtį ir joje gulintį žmogų. Palėvenėlietis manė, kad žvejas savo jaukioje guminėje valtyje bus užmigęs. Manydamas, jog tai nėra saugu, Kostas kelis kartus pašaukė vyrą, netoli valties pliumptelėjo akmenukų. Vyras valtyje nereagavo.

Kostas matė: bangos supa valtį kranto link. Jis, pamiršęs savo žvejybą, stovėjo ir laukė. Kai valtis priartėjo apie 10 m iki kranto, palėvenėlietis pamatė valtyje ant nugaros gulinčio nebejauno vyro veidą ir suprato, kad šiam žmogui kažkas atsitiko – jau nebeatrodė, kad jis miega.

Kostas paskambino bendruoju pagalbos telefonu, ir netrukus į Palėvenėlę lėkė policijos automobilis, gaisrininkų mašina, vežina valtimi, Greitosios medicinos pagalbos ekipažas.

– Pareigūnai, bandydami nustatyti tapatybę, apieškojo vyrą. Rado kažkokius vaistus. Ko gero, nuo širdies, – pasakojo Kostas.

Spėjama: vyrui sušlubavo sveikata. Klausimu išlieka palei valties kraštą nupjauta inkaro virvė. Kas galėjo nupjauti inkarą? Kita vertus, atsakymas gal ir nėra sudėtingas: pasijautęs blogai, vyras nebeįstengė įkelti inkaro, todėl nupjovė virvę – inkaras liko marių dugne. Deja, žvejui nebeužteko jėgų pagalbai prisikviesti.

Kostas nuėjo namo taip ir neužmetęs meškerės.

– Nebegalėjau žvejoti, nebeliko nė menkiausio noro likti prie marių… – temainfo.lt sakė Kostas.


temainfo.lt inf. ir nuotr.