Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos vadovo ataskaita patvirtinta vienbalsiai


Įgyvendino 84 proc. priemonių

Vasario 21 d. Kupiškio rajono taryba patvirtino Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 2018 m. veiklos ataskaitą, o gimnazijos direktorius Virgilijus Žilinskas dėkojo Tarybos nariams už šią kadenciją priimtus sprendimus, naudingus jo vadovaujamai įstaigai. Tokių sprendimų V. Žilinskas suskaičiavo 15.

2018 m. gimnazijoje dirbo 38 mokytojai, mokiniams pagalbą teikė socialinė pedagogė, psichologė, bibliotekos vedėja bei bibliotekininkė. Gimnazijoje dirbo 22 nepedagoginiai darbuotojai.

Pagal pagrindinio II dalies ugdymo programą mokėsi 181, pagal vidurinio ugdymo – 209, pagal suaugusiųjų ugdymo – 6 mokiniai.

Gimnazija įgyvendino 84 proc. priemonių, numatytų metiniame veiklos plane.


Iš 370 – 71 vieta

Pernai gimnazijos abiturientai laikė vidutiniškai po 3,35 brandos egzamino. Šalyje šis rodiklis – 3,2. Aukščiausiais – 100 balų – už anglų kalbos egzaminą buvo įvertinti keturi mokiniai.

2018 m. nacionaliniuose reitinguose pagal valstybinių egzaminų rezultatus gimnazija užėmė 71 vietą iš 370. „Tai viena iš aukščiausių gimnazijos vietų per visą gimnazijų reitingavimo istoriją“, –  rašoma ataskaitoje.

Geriausi rezultatai – 23 vieta – pasiekti geografijos egzamine.

Netradicinėje aplinkoje buvo surengtos 56 pamokos, vyko 14 integruotų pamokų.

Vidutiniškai vienas mokinys praleido 24 nepateisintas pamokas.

Vienam mokytojui tenka vidutiniškai 51,3 valandos kvalifikacijai tobulinti. Siekdami gerinti pamokos darbą mokytojai kartu planavo bei vieni kitų stebėjo 76 pamokas.


Užklasinė veikla

Gimnazijoje pernai veikė 15 būrelių. Juose dalyvavo  43,3 proc. mokinių.

– Ar jūs siektumėte kažkokio aukštesnio rezultato? Kitos ugdymo įstaigos net ir 100 proc. parodo, – teiravosi Tarybos narė Gaila Matulytė.

– Rezultatas yra tikrai labai labai optimalus. Mes turime suprasti, kad veikia daug neformaliojo papildomo ugdymo programų Sporto, Meno mokyklose… Iš esmės visi vaikai, gabūs sportui, menui, šokiui, dainai, renkasi būtent tas mokyklas. Ir šitie procentai – dar tiek vaikų sugebame įtraukti – tikrai optimalūs. Nacionaliniu lygiu tokie skaičiai – apie 100 proc. –  niekur nesisuka., – kalbėjo direktorius.


Iniciatyvos ir laimėjimai

Rajono ir šalies olimpiadose, konkursuose, varžybose dalyvavo 173 gimnazistai. Respublikiniuose konkursuose pelnyta 17 prizinių vietų, rajono – 86.

Ataskaitoje pabrėžiamas siekis – ugdyti vertybines mokinių nuostatas, pilietiškumą. Šio tikslo siekiant buvo organizuoti 46 renginiai, juose dalyvavo 97 proc. mokinių.

Praėjusiais metais gimnazijos bendruomenės iniciatyava buvo sukurtas 2017–2018 m. veiklos metraštis, suorganizuota mokinių išvyka į Vilniaus signatarų namus, minint Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų sukaktį gimnazija buvo papuošta 100 vėliavų, buvo plėtojama Vilniaus Gedimino technikos universiteto klasės veikla, įsigytas interaktyvus ekranas bei 28 kompiuteriai veiksmingam lietuvių kalbos valstybiniam egzaminui organizuoti, plėtojamas mokinių pasiekimų vertinimo platformos „Egzaminatorius“ panaudojimas, organizuota istorinė konferencija Vasario 16-osios proga, matematikos renginys „Matematika gyvenime“, akcijos „Raktai iš paliktų namų“ geležinkelio stotyje, konkursas „Raštingiausias mokinys‘‘, pilietinės dainos konkursas „Dainuokime širdimi“, įkurtas „Kino klubas“, sukurti video filmai apie Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto paieškų bei Kupiškio šaulių organizacijos istoriją. Mokiniai dalyvavo projekte „Ateities inžinerija“, vyko į edukacinę išvyką Vilniuje, dalyvavo projektuose „100 idėjų Lietuvai“, „Kubas“ rašė Nacionalinį diktantą, dalyvavo dailyraščio konkurse „Rašom“ bei Konstitucijos egzamine.

Gimnazija pelnė 2018 m. rajono saugiausios mokyklos nominaciją.


Socialumas – silpnoji vieta

Pagal gimnazijoje naudojamą įsivertinimo metodiką stiprusis praėjusių metų veiklos aspektas – ugdymo tikslai. Socialumas įvardintas kaip silpnoji vieta. Reikėtų tobulinti ir orientavimąsi į mokinių poreikius.

– Kodėl gimnazijoje blogokai matematika? Ar tie vaikai negabūs, ar mokytojai nevisai savo darbą atlieka? – teiravosi Tarybos narys Leonas Apšega, turėjęs omenyje pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatus: nepatenkinamą balą gavo 27 proc. laikiusiųjų.

Pasak V. Žilinsko, į gimnaziją ateina ir mokiniai, kurie kitose mokyklose taip pat mokėsi tik patenkinamai: jiems paprasčiausiai nėra kur kitur eiti. Baigę 10 klasių jie dažniausiai renkasi profesines mokyklas.

– Iš esmės tai yra visos Lietuvos problema. Ir jeigu atsitiks taip, kaip dabar suplanuota struktūros pertvarkos, gimnazija liks tik trejų metų, o po devintos klasės vaikai rinkis: arba – į gimnaziją, arba jau iškart – į profesinę mokyklą. Tai šitie dalykai turėtų labai pasikeisti, – sakė gimnazijos direktorius.

Kupiškio rajono taryba vienbalsiai patvirtino L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos vadovo ataskaitą.


temainfo.lt