Kupiškio kultūros centro spektaklis – Kaliningrado lietuviams

Gruodžio 1–3 dienomis Kupiškio kultūros centro Unės Babickaitės teatras dalyvavo Kaliningrado srities lietuvių kultūros dienose. Spektaklį „Vydūno regėsiai Lietuvai“ kupiškėnai vaidino Sovetsko (iki 1946 m. šis miestas buvo vadinamas Tilže) Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, baigtoje statyti 2000 m. Spektaklio scenarijaus autorė – teatro režisierė Nijolė Ratkienė.

Spektaklyje vaidina kupiškėnai. Pagrindinius vaidmenis atlieka profesionalūs aktoriai Petras Venslovas ir Laimutis Sėdžius. Vydūno dainas ir giesmes aranžavo ir kanklėmis atlieka muzikos pedagogė Loreta Liaugaudė.

Sovetsko lietuviai šiltai pasitiko Kupiškio kolektyvą. Už jaudinantį spektaklį nuoširdžiai dėkojo kunigas Anupras Gauronskis, lietuvių draugijos ,,Birutė“ pirmininkė Danutė Norušaitė.

Po spektaklio vyko susitikimas su Sovetsko lietuviais, gvildenta lietuvybės puoselėjimo tema, kalbėta apie bendrus galimus kultūros projektus su Kupiškio teatralais.

Gruodžio 2 d. projekto „Vydūno regėsiai Lietuvai“ veiklos tęsėsi Kaliningrado mieste. Įtemptoje dienotvarkėje suspėta pamatyti miesto centro architektūrinius paminklus. Ekskursiją po miestą organizavo Kaliningrado lietuvių bendruomenės ekskursijų vadovas Valdas Lukoševičius. Pavakare vietos lietuviai rinkosi į miesto biblioteką, kur kupiškėnai vaidino spektaklį.

Šiltų žodžių aktoriams negailėjo Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Kaliningrade atstovai, dvasininkai, Liudviko Rėzos vardo lietuvių draugijos pirmininkė Nida Lukoševičienė, Kaliningrado srities muzikos kolektyvų vadovas Algirdas Karmilavičius. Dalykinio susitikimo metu numatytos gairės kultūriniams ryšiams plėtoti bei stiprinti.

 

Kaliningrade Kupiškio kultūros centro teatras lankosi jau ketvirtą kartą.

Kupiškio kultūros centro inf. ir nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/12/kupiskio_kulturos_centro_spektaklis_1.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/12/kupiskio_kulturos_centro_spektaklis_3.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/12/kupiskio_kulturos_centro_spektaklis_4.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/12/kupiskio_kulturos_centro_spektaklis_5.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/12/kupiskio_kulturos_centro_spektaklis_6.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/12/kupiskio_kulturos_centro_spektaklis_7.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/12/kupiskio_kulturos_centro_spektaklis_8.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/12/kupiskio_kulturos_centro_spektaklis_9.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]