Kupiškio kultūros centras pakvietė į naujo sezono pradžią

– „Ne ekonomikos pasiekimais, bet savo kultūros išskirtinumu ir nepakartojamumu esame įdomūs ir vertinami pasaulyje. Kultūros kūrimas, aktyvus buvimas joje įtvirtina ir saugo esmines mūsų Tėvynės vertybes: gimtąją žemę, kalbą, garbingą istorinę praeitį ir etninę kultūrą. Ši tautos dvasios atmintis paveldėta iš tūkstantmečiais brandintų papročių, sakmių ir dainų. Esame stiprūs prigimtinės kultūros atmintimi ir nuolatiniu atsinaujinimu.” Tai mintys, įvairių kultūros veikėjų, pasakytos pasitinkant jubiliejinę, šią vasarą nuvilnijusią Dainų šventę. Joje dalyvavo didžiulis būrys kupiškėnų, o šventės įspūdžiai gyvi iki šios dienos. „Čia – mano namai“, – kvietė „Dainų šventės šauklys. O mes, Kultūros centro darbuotojai ir mėgėjų meno puoselėtojai, pradedantys 31-ąjį sezoną, sakome: „Čia – visų namai“. Kultūros centras atviras žmonėms, idėjoms ir pokyčiams, – Kupiškio kultūros centro salėje susirinkusiems žiūrovams kalbėjo jo režisierė ir renginio vedėja Vilija Morkūnaitė.

Gintaro Abariaus ir Alberto Antanavičiaus daina „Širdžių kalba“ apie tris valandas trukusį koncertą pradėjo jungtinis Dainų šventės dalyvių choras, diriguojamas Vandos Dičkienės. Viso koncerto dainininkams akomponavo Edita Dobrickienė.

Dainų šventėje dalyvavo trys chorai: Centro mišrus  „Bočiai“ (vad. V.Dičkienė), Meno mokyklos jaunių  (vad. Nidija Sankauskienė) ir „Cantus Vita“ (vad. Marijanas Remeikis).

Žavėjo Dalios Senvaitienės vadovaujami Kultūros centro kolektyvai: jaunių liaudiškų šokių grupė „Šėltinis“  šoko „Čeverykus“, pagyvenusių žmonių liaudiškų šokių grupė „Susiedai“ – „Kumpu snapu“, jaunimo „Vaivora“ – „Aneliukės polką“;  Joanos Jankauskaitės merginų liaudiškų šokių grupė „Račiupėlis“ –  „Ugnies užkalbėjimą“.

Adomynės laisvalaikio centro folkloro ansamblis „Jara“ (vadovės Vaiva Mališauskienė ir Rima Lapėnienė) atliko partizanų dainas.  

– Lietuviškos kanklės – vienas seniausių ir sakrališkiausių liaudies muzikos instrumentų, rašytiniuose šaltiniuose minimas nuo XVI a., Lietuviai išsaugojo tradicines įvairių regionų kankles, – pasakojo režisierė V.Morkūnaitė, į sceną pakvietusį vienintelį Dainų šventės popietėje „Skambėkite kanklės“  Kupiškiui atstovavusį Meno mokyklos kanklininkų ansamblį „Obelyta“ (vad. Danutė Boverienė).

Trys kolektyvai – Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos teatrinės raiškos grupė (vad. V.Morkūnaitė), Kultūros centro liaudies teatras (vad. Nijolė Ratkienė) ir jungtinis Skapiškio „Stebulės“ bei jaunimo teatrinės grupės „Ku-kū“ (vad. Vita Vadoklytė) teatras – atliko Kristijono Donelaičio „Metų“ ištraukos „Pavasario linksmybės“ improvizacijas. Tarytum trys vis nauji spektakliai; juos, o ir „Kupkėmio“ (vad. Alma Pustovaitienė) „Krikštynas“  matė ir Dainų šventės teatro diena „Dyvų dyvai“ . Skapiškėnai nustebino į sceną vėl atvedę aktorių Joną Uzielą, 90-metį senolį, puikiai atlikusį sakralinę giesmę.

Koncertą papuošė ir Irinos Bubnovos sportinių šokių atlikėjai: „Rumbą“ šoko Kęstutis Senvaitis ir Šarūnė Pečiukėnaitė bei kolektyvas „Amrita“.

Renginį labai puošė  Dainų šventėje  kolektyvų darytos nuotraukos, rodomos scenos ekrane.

Švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius kolektyvų vadovams išdalino 17 Garbės raštų ir Dainų šventės medalių.

temainfo.lt

Emilijos Briedytės nuotraukos

 

 

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_1.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_2.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_3.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_4.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_6.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_7.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_8.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_9.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_10.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_11.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_13.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_14.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_15.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_16.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_17.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_18.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_19.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_20.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_21.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_22.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_23.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_24.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_25.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_26.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_27.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_28.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_29.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_30.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_31.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_32.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_33.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_34.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_35.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_36.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_37.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_38.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_39.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_40.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_41.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_42.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_43.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_44.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_45.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_46.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_47.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_48.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_49.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_50.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_51.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_52.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_53.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_54.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_55.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_56.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_57.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_58.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_59.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_60.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_61.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_62.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_63.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_64.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_65.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_66.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_67.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_68.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_69.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_70.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_71.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_72.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_73.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_74.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_75.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_76.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_77.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/kupiskis_kulturos_centras_sezono_atidarymas_78.jpg” descr=”” title=””]

 [/gallery_box]

Salė negailėjo plojimų rėmėjams ir pagalbininkams

Adomynės laisvalaikio centro  vadovė Rima Lapėnienė padėkos raštus ir gėles skyrė Janinai Urbonienei, Danutei Čiurlienei;  Šepetos laisvalaikio centro specialistei Vaivai Mališauskienei – Romai Gudavičienei, Pauliui Talačkai, UAB „Durpetai“, Antanui Dobrovolskiui, Egidijui Černiui, Kupiškio vietos veiklos grupei; Šimonių kultūros namų direktorė – Zita Naciuvienė – Daivai Černiuvienei, Gitanai Staškevičienei, Loretai Kručienei, Vladui Ramonui, Gintautui Bernatoniui, Juliui Stukui, ir Šimonių girininkijai.

Subačiaus kultūros namų direktorės Irenos Jėčiuvienės padėkos sulaukė  UAB „Dailista“, Subačiaus seniūnijos seniūnas Vidmantas Paliulis, Valdas Šateika, Aušra Meškauskienė, Inga Dovydėnienė, Audronė Bukienė, Verutė Puidokienė, Danutė Mingailienė; Noriūnų kultūros namų direktorės Violetos Laucienės – UAB „Nodama“, policininkas Artūras Begonis, Bronius Kaminskas, Alizavos kultūros namų direktorės Jolantos Užusienienės – Aldona ir Petras Trainiai, Antanas Alkauskas, Vladas Užtupas, Laima Dešrienė, Neringa Meškelienė, Saulius Bratėnas.

Skapiškio kultūros namų padėkos teko Vitalijai Lingienei, bendrovėms „Bizea“, „Narjanta“, „Lašų duona“, „Dalgirda“, „Slavita“, Žilvinui Vareikai, Žydrūnui Petuchovui, Puožo svečių namams, Vilmai Sungailienei, dr. Aldonai Vasiliauskienei, Loretai Tijušienei, Verutei Baltrūnienei, Broniui Bickui, Birutei Zaborskienei, www.temainfo.lt vaizdo operatoriui Pauliui Briedžiui, Vaidui Šlapeliui, Algiui Žilinskui, Dainiui Gabniui, Modestui Jaseckui, Ričardui Blabonui; Naisių laisvalaikio centro direktorei Angelei Kovienei, Gintarui Jakubkai, Jadvygai Pajuodienei, Daivai ir Romualdui Tviskams, Dianai ir Audriui Blaževičiams.

Padėkos buvo įteiktos ir Kultūros centro rėmėjams: Noriūnų J.Černiaus pagrindinės mokyklos direktorei Romualdai Stovolos, klebonui Vladui Rabašauskui, rajono tarybos nariui Aurimui Martinkai, P.Matulionio progimnazijos direktoriui Rimvydui Latviui, Noriūnų seniūnui Audronijui Zulonui,  bendrovėms „Skaitmeninė vizija“, „Autobusų parkas“, „Naujoji vizonda“, rajono policijos komisariato viršininkui „Gintautui Misiūnui.