Kupiškio jaunimo centras atšventė gimtadienį

Gimė du kartus

Kaip skelbė Kupiškio jaunimo centro (KJC) gimtadienio vedėjai Viktorija Žiūkaitė ir Lukas Kasparavičius, KJC gimė du kartus: 2008-ųjų vasario 14 d. rajono Taryba patvirtino KJC nuostatus, o tų pačių metų kovo 18 d. Centras buvo įregistruotas Juridinių asmenų registre. Tad visą mėnesį vyko įvairios veiklos, renginiai, skirti KJC 10-mečiui paminėti, o kovo 16 d. buvo surengta šventė, kvietė koncertas ir diskoteka.

– Lietuva turi brolius Lavrinovičius ir brolius Bolus, o Kupiškio jaunimo centras – brolius Pečkus, –skelbė Viktorija.

Ant scenos užlipo KJC lankytojas Arijus Pečkus. Jo brolis Simonas sirgo, todėl renginio vedėjai su juo bendravo telefonu.

– Šiaip broliai yra labai panašūs, kartais mes jų neskiriame. Paklausus, kuris yra kuris, Arijus paaiškina, jog jis yra tas, kuris gražesnis, – temainfo.lt paaiškino KJC centro direktorė Edita Vaitiekūnienė.

 

Gimtadienio viktorina

Broliams buvo paruošti klausimai, kurių atsakymai – savita KJC veiklos apžvalga ir charakteris.

– Kiek centre yra neformalių jaunimo grupių ir kokie jų pavadinimai?

– DJ, KJC SAV‘AS, Ugnies žonglieriai, merginų grupė GaMa, vaikinų breiko grupė.

– Kaip Birutė (KJC valytoja, red. past.) vadina savo dviratį?

–Mersu.

– Koks labiausiai paplitęs moters vardas tarp Atvirų jaunimo centrų darbuotojų Aukštaitijos regione?

– Daiva.

– Koks KJC lankytojas turi gražiausią sesę Kupiškyje?

– Adomas.

– Kiek unikalių lankytojų (unikalus lankytojas – apsilankiusysis bent kartą per metus) pabuvojo KJC 2017 m., jei 2015 m. apsilankė 350, o 2016 m. – 777?

– 892.

– Kokia populiariausia direktorės Editos frazė?

– Ar visi pasirašėte? Patikrinam.

– Koks KJC populiariausias patiekalas?

– Japoniška sriuba arba badasriubė?

– Kiek metų Paulius (KJC darbuotojas P. Remeikis, red. past.) augina barzdą?

– Ketverius.

– Kiek neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų vykdo KJC ir kokias?

– Dj, „Pasaulio virtuvė”, „Meno grikiai”, „Naujasis cirkas: žongliravimas ir judesio menas”.

– Koks keisčiausias svečias lankėsi Kupiškio jaunimo centre?

– Minedas.

Viktoriną laimėjo gražesnis brolis.

 

Sveikinimai ir dovanos

Šoko Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos krepšinio palaikymo komandos merginos, teatras „Una”, koncertavo grupė „Rockstars on Budget“ („Mažo biudžeto roko žavaigždės“), KJC ugnies žonglieriai ir breiko grupė, dainavo Centro lankytoja Austėja Guiskytė, kiti vaidino įvairius įžymius muzikos atlikėjus. KJC direktorė E. Vaitiekūnienė atliko dainas „Trys tylios eilutės“ bei „Dovanojau“.

Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas dėkojo jaunimui už aktyvų dalyvavimą miesto renginiuose, pagalbą rengiant šventes; padovanojo knygų apie Kupiškį bei „Radistų“ diskoteką, planuojamą gegužės 25 d.

– Čia taip pagalvojau, – toks gerumas užėjo – dar reikia kažką pažadėt, – prieš lipdamas nuo scenos pasakė D. Bardauskas.

Be to, meras dar pažadėjo, kad šiais metais bus atlikta keletas Centrui naudingų darbų, o į 2019 m. biudžetą bus įtraukti KJC salės šildymo ir ventiliacijos tvarkymo išlaidos.

KJC sveikino Kultūros švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Knizikevičius, KJC socialiniai partneriai ir Atvirų jaunimo centrų atstovai.

Gimtadienio proga KJC sulaukė  video sveikinimo iš Indijos – šioje šalyje Centras rado partnerius.

– Kupiškio jaunimas (iki 29 m.) gali vykti savanoriauti Indijos organizacijose, dirbančiose su vaikais ir jaunimu, bei mokyklose. Savanorystės trukmė nuo 2 iki 12 mėn.”, – sakė E. Vaitiekūnienė.

 

KJC dovanos kitiems

Buvo apdovanoti stalo teniso ir pulo turnyrų KJC 10-mečio taurei laimėti nugalėtojai.

Pulo turnyre pirmą vietą užėmė Lukas Kasparavičius, antrą – Dovydas Meilus, trečią – Adomas Žadeika.

Stalo teniso turnyro nugalėtojais tapo Matas Petuchovas, Deividas Cemnickas, A. Žadeika.

Direktorė E. Vaitiekūnienė nustebino šešis jaunuolius: ji pranešė, jog pagal Erasmus+ jaunimo mainų projektą „Arts For Inclusion” Ignas Stonikas, Šarūnas Petrauskas, Vytenis Achmedovas, Gintarė Marmokaitė, Aistė Zablockytė ir Jogilė Einorytė savaitę viešės Kipre.

 

Atviro darbo su jaunimu principais

Direktorės E. Vaitiekūnienės pateiktais duomenimis, KJC dirba atviro darbo su jaunimu principais: siekiama jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties ar įgūdžių, suteikti galimybes saugiai leisti laisvalaikį ir užsiimti dominančia veikla. Lankytojams siūlomos veiklos nėra privalomos. Jaunas žmogus renkasi pats, kada ir ką centre nori veikti, ir sprendžia, kaip naudoti savo laiką. KJC darbuotojai jaunuoliams teikia asmenines konsultacijas, veda individualius pokalbius ir padeda spręsti kasdienybėje kylančius iššūkius ir klausimus.

Per pastaruosius 10 metų Kupiškio jaunimo centras nuolat keitėsi. Jame dirbo per 19 darbuotojų, įskaitant keturis, dirbančius dabar. Jį lankė gausus būrys jaunuolių. Nuo 2016 m. pastebėtas didėjantis centro populiarumas. Per dieną centre apsilanko nuo 40 jaunuolių, nors Savivaldybėje ir mažėja 14–29 metų amžiaus jaunimo.

– Kupiškio jaunimo centre buvo vykdomos įvairios kultūrinės, pilietinės, prevencinės, sveikatingumo, projektinės ir neformalaus švietimo veiklos. Keitėsi ir jaunimo laisvalaikio praleidimo poreikiai, „mados“. Pavyzdžiui, ankščiau veiklas vykdė trikeriai – gatvės gimnastai. Šių grupių nebeliko, nes nebeliko bendraminčių. Šiuo metu centre veiklas vykdo, kaip jau minėta viktorinoje, penkios jaunimo grupės. NVŠ programų finansavimas suteikia galimybę programų dalyvius aprūpinti veiklų įgyvendinimo priemonėmis.

Jaunimo centras veiklas vykdė ir bendradarbiauja su Lietuvos atvirais jaunimo centrais ir Atviromis jaunimo erdvėmis, užsienio partneriais, Kupiškio miesto ir rajono kultūros, sporto, švietimo įstaigomis, bendruomenėmis, organizacijomis, Kupiškio rajono policijos komisariatu, Probacijos skyriumi, Socialinių paslaugų centru ir Lietuvos teritorinės darbo biržos Kupiškio skyriumi.

2016 m. buvo renovuotas KJC pastatas, įsigyta virtuvės įranga, indų, šviesos ir garso įrangos, baldų, kompiuterių, keturių takų aktyvaus laipiojimo sienelė (7 m. x 11 m) ir kt.

Centro jaunuolių laisvalaikio ir darbuotojų darbo sąlygas ypač gerino Kupiškio rajono savivaldybė, suradusi lėšų šildymo sistemai įvesti. Skaičiuojame antrus metus, kuomet galime dirbti šiltose patalpose.

Kupiškio jaunimo centras rengia diskotekas jaunimui. 2016 m. ir 2017 m. diskotekų metu uždirbtos lėšos buvo skirtos baldų, jaunimo laisvalaikio ir sporto priemonių, garso įrangai įsigyti bei elektros instaliacijos pakeisti.

Nuo 2008 m. prabėgo 10 metų! Jaunimo centre ir jo veiklose jauni žmonės patyrė begalė gražių akimirkų, sutikto daug įdomių žmonių ir bendraminčių, susirado naujų draugų ir pažįstamų, dalinosi gerąja patirtimi, mokėsi spręsti savirealizacijos ir socialines problemas, ugdėsi bendrąsias ir dalykines kompetencijas, įgyvendinto sumanymus ir iniciatyvas, savanoriavo, dalyvavo projektinėse veiklose, jaunimo mainuose, stažuotėse užsienyje, organizavo ir rengė renginius, o tie 19 darbuotojų stengėsi ir stengiasi atliepti jaunuolių poreikius bei dirbti tik dėl jauno žmogaus!” – teigė direktorė E. Vaitiekūnienė.

 

temainfo.lt

Emilijos Briedytės nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_1.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_2.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_3.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_4.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_5.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_7.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_8.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_9.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_10.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_11.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_14.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_15.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_16.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_17.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_18.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_19.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_20.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_21.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_22.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_23.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_24.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_25.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_26.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_27.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_28.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_29.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_30.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_31.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_32.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_33.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_34.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_35.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_36.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_37.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_38.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_40.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_41.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_42.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_43.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_44.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_45.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_46.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_47.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_49.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_50.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_51.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_52.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_53.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_54.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_55.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_56.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_57.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_58.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_59.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_60.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_61.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_62.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_kupiskio_jaunimo_centras_gimtadienis_63.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]