Kupiškio gimnazistai: „Tikimės, kad tokia akcija mūsų miesto moterims patiko”

Kovo 8-osios pusiaudienį kupiškėnai, ko gero, pastebėjo teatrališkai apsirengusių paauglių būrelį baltai nugrimuotais veidais. Tai buvo kažkas svarbaus ir įdomaus. Tuo neleido abejoti kartu su simpatiškais mimais keliaujantis ir juos filmuojantis „Kupiškėnų studijos” operatorius Povilas Vireliūnas.

 

Linksmieji mimai sveikino Kupiškio moteris

Linksma grupele keliavo Kupiškio kultūros centro Vaikų ir jaunimo teatrinės raiškos studijos nariai, lydimi režisierės Vilijos Morkūnaitės, ir Kovo 8-osios proga sveikino gatvėje sutiktas moteris, linkėjo laimės ir pavasarinio atgimimo. O iš įspūdingų nuotraukų, paskelbtų Kupiškio jaunimo teatro facebooke, nesunku suprasti, jog mimai aplankė „Kupiškėnų turgų”, Kupos pradinę mokyklą, sveikino pakeliui sutiktas moteris.

Be kita ko, facebooke rašoma: „Šiandien – nuostabi diena visoms moterims, nes šiandien – Kovo 8-toji!” Ta proga, Kupiškio jaunimo teatro grupė ir sugalvojo miesto moterims staigmeną. Pasidarę daugybę nuostabių atvirukų mimai leidosi į kelionę po miestelį…”

Į temainfo.lt atskriejęs laiškas šią situaciją apibūdino ne taip nuotaikingai. Pamokų metu kupiškėnes sveikino Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokiniai,  nedalyvavę keliose pamokose. Išėjo jie iš matematikos pamokos, nepranešę apie tai mokytojai. „Kas pateisins jų praleistas pamokas?” – klausė laiško autorė.

 

Gražus renginys įgavo neigiamų bruožų

Susiklosčiusi situacija vertė pasidomėti, kaip visa tai vertina jos organizatoriai, gimnazijos ir rajono vadovai.

Anot režisierės V.Morkūnaitės, akcija vyko tarp 12-13 val. Studijos aktoriai atėjo anksčiau: dar reikėjo persirengti, nusigrimuoti. Kažkiek jie užtruko ir po renginio – galėjo praleisti ir ne vieną pamoką.

– Tai motyvuoti, puikiai besimokantys vaikai. Visi buvo įspėti – būtina informuoti kuratorę ir dalykų mokytojus apie tai, kad nedalyvaus pamokose, – temainfo.lt sakė režisierė.

V.Morkūnaitė pripažįsta padariusi klaidą: net ir prasmingam reikalui iš pamokų iškviesti mokiniai turėjo informuoti savo mokytojus. Teatro nariai rinksis, ir bus aiškiau, ar tikrai jie neperspėjo mokytojų, tačiau iš gimnazijos direktoriaus Virgilijaus Žilinsko skambučio režisierė supranta, kad ateityje teatriniams užsiėmimas mokiniai iš pamokų nebebus išleidžiami.

– Kovo 9 d. per septintą pamoką planavome prevencinį dramos užsiėmimą, kuriame turėjo dalyvauti viena gimnazinė klasė: vaikai nebeatėjo; renginys nebeįvyko, – sakė režisierė.

 

Iš pamokų išėjo aštuoni vaikai

L.Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorius V.Žilinskas, paklaustas, kaip vertina situaciją, sakė:

– Prastai. Iš pamokų išėjo aštuoni vaikai. Su niekuo nederinta, nesiklausta. Šiomis dienomis bus daug sprendimų, reglamentuojančių mokinio pasišalinimo iš pamokos tvarką, – sakė jis.

– Kaip sužinojote, kad pamokose nėra aštuonių gimnazistų? – klausėme direktoriaus; buvo įdomu sužinoti, kas užfiksavo įvykį ir išsiūbavo Kupiškio visuomenę jį vertinti.

Anot direktoriaus, tądien buvo daug įtampos; jis negalėjo konkrečiai pasakyti, kas jam pranešė apie pamokose nedalyvavusius gimnazistus.

 

Su skyriaus vedėja aptarė tik konkretų atvejį

Direktorių V.Žilinską pokalbiui buvo pasikvietusi rajono Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė.

– Su direktoriumi aptarėme situaciją. Jam nurodyta pateikti informaciją, kokių priemonių imtasi, kad tokia situacija nebepasikartotų. Pokalbis vyko dalyvaujant mums dviem, aptarėme konkretų atvejį. Šiose pareigose dirbu tik savaitę, tad neturiu duomenų, kad panašus atvejis būtų užfiksuotas anksčiau. Pati esu kategoriškai prieš, kad ne gimnazijos bendruomenės narys į savo renginius kviestų mokinius iš pamokų. Visa laimė, kad nė vienam iš gimnazistų nieko neatsitiko. Kas būtų turėjęs prisiimti atsakomybę nelaimės atveju? Gimnazija, – temainfo.lt sakė skyriaus vedėja J.Trifeldienė.

 

Akcijoms – projektinės dienos

Klausėme nuomonės ir rajono vicemero Aurimo Martinkos, atsakingo už rajono kultūrą ir švietimą.

– Švietimo įstatymas ugdymą skirsto į formalų ir neformalų. Neformalusis integruojamas „Klasės be sienų” ugdymo rėmuose – taip skatinamas bendrojo ugdymo žinių praktinis taikymas. Integruotos pamokos gali vykti muziejuje, Kultūros centre, miesto gatvėse, bet tam yra numatytos Projektinės dienos, suskirstytos į tam tikras temas. Mokiniai labai mėgsta „Mokytojo dieną”, kai patys veda pamokas, pažįsta mokytojo profesiją. Tačiau šiuo atveju nesitarta su gimnazijos administracija – taip apeitos mokyklos vidaus taisyklės. Jei buvo poreikis paminėti Kovo 8-ąją, tereikėjo renginį įtraukt į Projektinių dienų sąrašą, aptarti laiką ir galimybes vaikams išeiti iš pamokų, renginį numatyti ugdymo plane. Akcija graži, bet ji neugdo atsakomybės; per pozityvą vystomas nihilistinis požiūrį į pareigą. Sakykim, mokytojų ir kuratorių buvo atsiklausta, ir jie vaikus išleido iš pamokų. Tuomet kaip vertinti pedagogus? Kokios jų pareiginės nuostatos taip leidžia elgtis? Toks elgesys turėtų būti vertinamas remiantis Darbo kodeksu. Be to, kol kas nežinome, ar apie vaiko pasišalinimą iš mokyklos buvo informuoti jo tėvai.

Vadovaujamės švietimo ir mokslo ministrės potvarkiu, nurodančiu, jog pamokų metu negali vykti jokie kiti renginiai. Net respublikiniai užsiėmimai organizuojami suderinus jų laiką ir aplinkybes su mokyklos administracija. Apie tai kalbėta mokyklos vadovų posėdyje, organizuotame prieš Rugsėjo 1-ąją, tai primenama nuolat. Turėjote pastebėti, jog Etnografijos muziejus, Kultūros centras į savo renginius kviečia nuo 15 val. ar vėliau: pedagogai ir mokiniai juose gali dalyvauti nesitrukdydami nuo pamokų, – sakė vicemeras A.Martinka.

Paklaustas, kaip jis sužinojo apie Kovo 8-osios teatralų renginį, sakė mimus pamatęs turgavietėje, Broniaus Žekonio gatvėje.

– Buvo pamokų metas. Man rūpėjo sužinoti, kokiomis taisyklėmis vadovaujasi gimnazija, dalyvaudama tokiuose renginiuose, – sakė vicemeras.

– Kaip supratote, kad mimai – gimnazistai? – klausėme.

– Daugelį metų dirbau mokytoju; moku nustatyti mokinių amžių. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos vaikai yra jaunesni, – nusijuokė jis.

Rajono meras Dainius Bardauskas sakė nustebintas tokia paprasta galimybe išsikviesti vaikus iš pamokos. Bet jis kol kas nenori komentuoti įvykio, nes dar nėra nuodugniai susipažinęs su situacija.

– Vilija Morkūnaitė yra rajono Tarybos narė ir, jei kas nors inspiruos, šį įvykį nagrinės Etikos ir procedūrų komisija, – sakė jis.

 

Nepatenkinti gimnazistai ginasi  viešoje erdvėje

Gimnazistai nepatenkinti. Jiems gimnazija per daug konservatyvi, neleidžia pasireikšti; čia turi būti daugiau erdvės kūrybinei laisvei. Gimnazistai platina žinutes, kuriomis tikina, kad klasės auklėtojos buvo perspėtos apie mokinių planus dalyvauti Kovo 8-osios akcijoje; pedagogės neprieštaravo.

„Negaliu patikėti, kriminaliniai nusikaltėliai. Gerbiamieji, nesapnuokit! Aiškiai matote, kad pranešta buvo, neverskit mūsų banditais. Ačiū. Ir šiaip: juokinga iš to padaryti tragediją. Iš pradžių pamokas pateisino, o paskui sugalvojo padaryti nepateisintas, nes nepranešėm. Muahaha! Nusikaltėlė”, – piktinasi gimnazistė, ir viešina savo pranešimą apie tai, kad nedalyvaus pamokose, nusiųstą auklėtojai.

Sunku pasakyti, kam šiandien galėtų būti įdomi gimnazistų nuomonė.

„Tikimės, kad tokia akcija mūsų miesto moterims patiko”, – savo facebooke rašo Kupiškio jaunimo teatro mimai.

 

Rita Briedienė

Kupiškio jaunimo teatro facebooko nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_1.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_2.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_3.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_4.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_5.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_6.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_7.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_9.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_10.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_11.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_13.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_14.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_15.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_16.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_17.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_18.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_19.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_20.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_21.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_22.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_23.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_24.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_25.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_26.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_28.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_29.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_30.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_31.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_32.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_33.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2016_kovo_11_mimai_kupiskis_vilija_morkunaite_34.jpg” descr=”” title=””]

 

[/gallery_box]