Kupiškio gimnazistai – sėkmingos karjeros link

Grafikos dizaineris Marius Skrupskis

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje šeštą kartą vyko netradicinio ugdymo „Karjeros diena“. Ją kuravo mokytoja Elvyra Kavoliūnienė, bibliotekos vedėja Jolanta Glemžienė ir psichologė Kristina Vainienė. Įvairiose veiklose dalyvavo ir žingsnelį savo karjeros link žengė Skapiškio, Salamiesčio pagrindinių mokyklų mokiniai ir, žinoma, patys gimnazistai.

Rajono mokyklų mokiniai ir gimnazistai buvo suskirstyti į tikslines grupes pagal kiekvieno mokinio individualius interesus ir dalyvavo 62 lektorių užsiėmimuose.

Šių metų prioritetas – buvę gimnazijos mokiniai, savo patirtimi galintys įkvėpti, motyvuoti, skatinti jaunuolius atsakingai rinktis specialybes ir profesijas, kurios ateityje garantuotų mėgstamą darbą. Net 14 gimnazijos absolventų papasakojo apie asmeninę karjerą, suteikė darbo pobūdžio žinių, papasakojo apie profesijos privalumus ir trūkumus, nusakė tam darbui reikalingas charakterio savybes, įsidarbinimo galimybes. Populiariausios tarp gimnazistų buvo grafikos dizainerio, informatiko-programuotojo, kirpėjo-stilisto, policijos pareigūno, veterinaro, visuomenės sveikatos specialisto profesijos.

Gimnazistai  turėjo galimybę pasirinkti vieną iš 16 lektorių siūlytų paskaitų. Jas skaitė universitetų, kolegijų, Kupiškio jaunimo darbo centro, Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnybos specialistai. Šiemet buvo sulaukta netgi svečio Toye Samson Abiodun iš Nigerijos. Jis anglų kalba skaitė paskaitą „Niekada nevėlu padaryti teigiamą pokytį“.

Paskaita „Robotai pramonėje”. KTU.

Puikų įspūdį mokiniams paliko Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto laboranto Giedriaus Liaučio paskaita-praktinis užsiėmimas „Robotai Pramonėje“, Lauryno Kudijanovo paskaita „Modernus žmogus ir istorija“.

Su studijų programomis, konkursinio balo nustatymu, atrankos kriterijais, studentų laisvalaikiu gimnazistus supažindino aštuonių universitetų ir penkių kolegijų atstovai, jiems talkino studentai –gimnazijos absolventai.

Mykolo Romerio universiteto (MRU) Priėmimo ir diplomų skyriaus vedėjas Saulius Bugailiškis abiturientams skaitė paskaitą „Bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2017 m.“

Renginys baigėsi  karjeros planų pildymu ir  Karjeros dienos aptarimu.

Džiugu, kad jau šeštą kartą į Karjeros dieną atvyko ASU Studijų skyriaus vyr. specialistas Albinas Pugevičius, MRU Priėmimo ir diplomų skyriaus vedėjas Saulius Bugailiškis, Panevėžio teritorinio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus viršininkas kapitonas Evaldas Zelba.

Visos gimnazijos bendruomenės vardu, dėkojame buvusiems gimnazijos mokiniams Justinai Kaluinaitei, Laurai Blaževičiūtei, Valentinui Kaminskui, Elenai Pakalnytei, Nerijui Kručui, Živilei Šeškutei, Mariui Skrupskiui, Edvinui Stonikui, Justei Vainiūnaitei-Molienei, Vyčiui Zavackui, Aivai Puntuzaitei, Godai Kilkutei, Jovitai Bakanaitei, Justui Bražiūnui, Giedrei Matijosaitei, Indrei Baseckaitei, Mildai Kučinskei, Aušrai Vapšienei, Laurynui Kudijanovui, Miglei Pivoriūnaitei, Justei Tuskaitei ir visiems renginio dalyviams už nuoširdų bendradarbiavimą, dalyvavimą, patirties sklaidą.

Kur link mokiniai žengs žingsnį? Gal pasirinks bankininko, istoriko, kario, meteorologo, sporto trenerio, matematiko, visuomenės sveikatos specialisto, transporto inžinieriaus, vadybos ir verslo administratoriaus, informatiko, o gal teisininko profesijas, apie kurias pasakojo absolventai? Jie patys nuspręs, kur žengti, o mums belieka palinkėti, kad tas žingsnis būtų rimtai apsvarstytas, tvirtas ir nukreiptas sėkmingos karjeros link.

 

Elena Pakalnytė

VU Kauno humanitarinio fakulteto 3 kurso studentė

Jolanta Glemžienė

Karjeros dienos organizatorė

[gallery_box]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskis_karjeros_diena_gimnazija_1.jpg” descr=”” title=”ASU pristatymas”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskis_karjeros_diena_gimnazija_3.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskis_karjeros_diena_gimnazija_4.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskis_karjeros_diena_gimnazija_5.jpg” descr=”” title=”Informatikas Edvinas Stonikas”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskis_karjeros_diena_gimnazija_6.jpg” descr=”” title=”Informatikė Justė Vainiūnaitė-Molienė”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskis_karjeros_diena_gimnazija_7.jpg” descr=”” title=”Kurpėja Aivai Puntuzaitei”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskis_karjeros_diena_gimnazija_8.jpg” descr=”” title=”Kpt. Evaldas Zelba”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskis_karjeros_diena_gimnazija_9.jpg” descr=”” title=”LEU pristatymas”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskis_karjeros_diena_gimnazija_10.jpg” descr=”” title=”Matematikas Valentinas Kaminskas”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskis_karjeros_diena_gimnazija_11.jpg” descr=”” title=”Metalo skulptorius Audrius Laucius”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskis_karjeros_diena_gimnazija_12.jpg” descr=”” title=”Meteorologė Goda Kilkutė”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskis_karjeros_diena_gimnazija_13.jpg” descr=”” title=”MRU pristatymas”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskis_karjeros_diena_gimnazija_14.jpg” descr=”” title=”Paskaita „Robotai pramonėje””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskis_karjeros_diena_gimnazija_16.jpg” descr=”” title=”Saulius Bugailiškis. Bendrasis priėmimas.”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskis_karjeros_diena_gimnazija_17.jpg” descr=”” title=”Teisininkė Jovita Bakanaitė”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskis_karjeros_diena_gimnazija_18.jpg” descr=”” title=”Transporto inžinierius Justas Bražiūnas”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskis_karjeros_diena_gimnazija_19.jpg” descr=”” title=”Veterinarė Indrė Baseckaitė”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskis_karjeros_diena_gimnazija_20.jpg” descr=”” title=”VGTU pristatymas”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskis_karjeros_diena_gimnazija_21.jpg” descr=”” title=”VDK pristatymas”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskis_karjeros_diena_gimnazija_22.jpg” descr=”” title=”Visuomenės sveikatos specialistė LauraBlaževičiūtė”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskis_karjeros_diena_gimnazija_23.jpg” descr=”” title=”VIKO studentė Miglė Pivoriūnaitė”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskis_karjeros_diena_gimnazija_24.jpg” descr=”” title=”VMI specialistė Živilė Šeškutė”]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskis_karjeros_diena_gimnazija_25.jpg” descr=”” title=”VU studentė Elena Pakalnytė”]
[/gallery_box]