Kupiškio etnografijos muziejus sukūrė nuotaikingą video gidą

Kupiškio etnografijos muziejus siekia skatinti visuomenę domėtis savo praeitimi, kultūros palikimu ir didinti muziejaus, jame vykdomos veiklos, esamų materialių ir nematerialių kultūros vertybių žinomumą, parodyti jų išskirtinumą, atraktyviai bei inovatyviai pristatyti mūsų krašto ir kultūros pamatą. Bendradarbiaudamas su nemažą patirtį sukaupusia įmone UAB „MultimediaMark“ muziejus sukūrė interaktyvus video gidą. Jį sudaro pasakojimas apie Kupiškio krašte prieš daugiau nei 100 metų gyvenusį žmogų ir jo aplinką bei šeši animuoti filmukai apie paslaptingiausius ir išskirtinius nuolatinės ekspozicijos eksponatus.

Interaktyvus video gidas yra pateiktas trim kalbomis ir įdiegtas į dvejus planšetinius kompiuterius. Kuriant vieną iš filmukų taip pat buvo panaudotos režisieriaus Eugenijaus Šalčio dokumentinio filmo „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ ištraukos.

Kasmet mūsų muziejų aplanko Lietuvos ir užsienio turistai. Jie naudodamiesi planšetiniais kompiuteriais turės galimybę ne tik individualiai išklausyti pasakojimą, tačiau ir pamatyti nuotaikingus animuotus filmukus, susijusius su XX a. pradžios paprasto kaimo žmogaus aplinka bei buitimi. Filmukų ir video gido kūrimui yra panaudota muziejaus archyvinė medžiaga.

Sukurtas video gidas išsiskiria ne tik savo atraktyvia forma, bet taip pat ir tuo, kad lankytojui yra suteikiama išskirtinė galimybė išgirsti unikalią kupiškėnų tarmę, kuria tekstus įgarsino mūsų kupiškėnų tarmės puoselėtoja folkloristė Alma Pustovaitienė.

Interaktyvaus video gido tikslas – parodyti, koks buvo kūrybingas ir išradingas XIX a. pabaigos – XX a. pradžio kaimo žmogus, atskleisti, ne tik jo buitį, bet ir būtį, kokia buvo stipri harmonija ir darna tarp žmogaus, jį supančios aplinkos, gamtos ir tikėjimo.

Šiuolaikinių technologijų idėjomis pagrįsti sprendimai užtikrina didesnes glaudžios komunikacijos su visuomene, su skirtingų socialinių grupių atstovais galimybes, leidžia inovatyviai įprasminti ir ypač jaunajai kartai patrauklia, atraktyvia, suprantama, tačiau ir nauja šiuolaikinių technologijų kalba kalbėti, kas yra etnografijos muziejus, kam jis yra reikalingas, iš kur yra kilusios mūsų, lietuvių, šaknys, kas yra mūsų tautos ir kultūros pamatas.

Tikimasi, kad interaktyvaus video gido sukūrimas ir pritaikymas nuolatinėje ekspozicijoje pagerins įvairių socialinių grupių lankytojų iš užsienio ir Lietuvos aptarnavimo kokybę, suteiks naują atspalvį mūsų praeičiai ir išskirtinumą periferijoje esančiam etnografijos muziejui.

 

Donata Jutkienė

Kupiškio krašto muziejaus specialistė