Kupiškio aplinkosaugininkai patvirtino: Rokiškio rajono Ragelių kaime – neteisėta veikla

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos pareigūnai gavo pranešimą apie tai, kad prie Rokiškio rajono Ragelių kaimo privačių dirbtuvių sukrautas didelis kiekis išardytų lengvųjų automobilių kėbulų bei juodojo metalo laužo atliekų.

Į nurodytą vietą išvykę Panevėžio valdybos Kupiškio aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai įsitikino, kad ši informacija teisinga. Nustatytas pažeidėjas ardė netinkamas eksploatuoti transporto priemones tam nepritaikytose patalpose, neturėjo Aplinkos apsaugos agentūros Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ar Taršos leidimo, nesilaikė aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Minėtam asmeniui už neteisėtą veiklą skirta 150 Eur administracinė nuobauda ir įteiktas privalomasis nurodymas nedelsiant nutraukti šią veiklą, o visas jos metu susidariusias pavojingas bei nepavojingas atliekas perduoti teisėtiems atliekų tvarkytojams. Šis nurodymas turi būti įvykdytas iki gegužės 5 d.


Parengta pagal aad.lrv.lt/