Kupiškio administracijos direktorius Marius Mališauskas išėjo savo noru, jį keičia Ingrida Bernatavičienė


Atsistatydino savo noru

Marius Mališauskas


Šiandien, lapkričio 28 d., vykusiame Kupiškio rajono tarybos posėdyje vienbalsiai pritarta rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus Mariaus Mališausko sprendimui – atsistatydinti iš pareigų.
M. Mališauskas kalbėjo:
– Nors atsistatydinu savo noru, vis tiek šiandien jaudulys yra. Iš tikrųjų gaila palikti šias pareigas, šį darbą, kolektyvą. Tačiau taip susiklostė, kad dėl asmeninių priežasčių – vis tiktai – priėmiau tokį sprendimą. Noriu padėkoti visiems už išreikštą pasitikėjimą, už išsakytą kritiką. Dėkoju administracijos kolektyvui. Manau, tikrai susibūrėme gera komanda. Na, gal ne viskas sekėsi labai gerai, bet pagrindinius uždavinius, manau, įvykdėme; gal kai kuriuos ne taip greit, kaip norėjome. Bet, aišku, gyvenimas nesustoja, jis tęsiasi. Netrukus prasidės naujas rajono etapas: ateinančių 10 metų visas strateginis planavimas. Tai aš visiems noriu palinkėti santarvės, susitelkimo, gerų idėjų ir sėkmės tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime.
Lapkričio 29-oji – paskutinė M. Mališausko darbo diena Kupiškio rajono savivaldybėje. Jis laimėjo konkursą pareigoms Panevėžio apskrities vyriausiame policijos komisariate.


Pareigas lėmė susiklosčiusi situacija

Ingrida Bernatavičienė


Vienu balsu prieš, trimis susilaikius Taryba nusprendė, jog laikinai Kupiškio rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas eis dabartinė M. Mališausko pavaduotoja Ingrida Bernatavičienė.
Ji tepasakė vos keletą sakinių:
– Susiklosčius šiai situacijai sutikau laikinai eiti administracijos direktoriaus pareigas, ir pagrindinė mano užduotis – užtikrinti sklandų administracijos darbą. Tikiuosi, kad greitu metu bus paskirtas naujas direktorius.
Tarybos narys Valentinas Beinoris klausė:
– Kaip jūs bendrausite su Savivaldybės kontroliere? Iš to, ką mes matom savo gautuose raštuose, tarp administracijos ir kontrolierės vyksta tam tikras karas, raštų karas – kas kam duos, kas kam neduos… Vis dėlto ar, jūsų nuomone, nereikėtų grįžti prie normalių darbinių santykių, aiškinimosi viduje ir geranoriškumo?
– Manau, kad bendravimas visada vyksta dalykinis ir, jeigu atsiranda kažkokie tai raštai ar kiti dalykai, tai tiesiog dėl kažkokių procedūrų, terminų. Jeigu jūs kalbat apie paskutinį raštą, tai tiesiog nerimą kelia, aišku, tos bylos, kurios yra nuolatinai saugomos. Tai šitoj vietoj tikrai nieko blogo nematau, bet kas buvo prašoma, tai tikrai visi dokumentai buvo pateikti, – atsakė I. Bernatavičienė.


temainfo.lt