Kupiškėnų renginius aplankė ir savi, ir rokiškėnai politikai

Kupiškio kultūros centro Adomynės, Šimonių ir Šepetos padaliniai vykdė bendrą muzikos ir poezijos projektą ,,Laisvės paukščio giesmė“.

Adomynės, Šimonių ir Šepetos saviveiklininkai, mylintys dainą ir poeziją, susibūrę draugėn, apvažiavo visus minėtus padalinius.

Kiekvienas koncertas prasidėjo Tautiška giesme. Ją atlikdami saviveiklininkai ir žiūrovai drebino salių sienas. Net politikas rokiškėnas Algis Kazulėnas po renginio sakė, kad nėra girdėjęs taip garsiai ir užtikrintai giedamo Lietuvos himno.

Koncerte skambėjo Šimonių ir Šepetos vokalinio ansamblio ,,Šilagėlė“ bei Adomynės vokalinio ansamblio ,,Aluotėlė“ (vadovė Vaiva Mališauskienė) atliekamos dainos.

Ne vieno žiūrovo širdį sušildė ir suvirpino Zitos Naciuvienės, Rimos Lapienienės, Danguolės Mašauskienės, Virginijos Pakalniškienės ir Genovaitės Matiukienės skaitytos patriotinės eilės. Koncerto pabaigoje visi – ir žiūrovai, ir dalyviai – buvo pakviesti susikibti rankomis ir sudainuoti visiems gerai žinomą dainą ,,Žemėj Lietuvos“.

– Be jokios abejonės, ši daina šiandien skamba patriotiškai, užtikrintai, drąsiai, ryžtingai, prasmingai ir viltingai, juk skamba ji laisvoje Lietuvoje. Apie tai ne visada susimąstome, – kalbėjo į renginį atvykęs Seimo narys Vytautas Saulis.

Kiekviename koncerte susirinkusiuosius sveikino bendruomenių pirmininkai: Adomynėje – Virginija Pakalniškienė, Šimonyse – Zita Naciuvienė, Šepetoje – Ričardas Zabarskas.

Netrūko ir politikų, dalyvavusių renginiuose, sveikinimų ir pagyrimo žodžių.

Visų trijų renginių dalyvius ir žiūrovus, trispalvėmis juostelėmis papuošė politikai rokiškėnai A.Kazulėnas ir Stasys Meliūnas. Jie teigė, kad Kupiškio krašto saviveiklininkai labai mieli, malonūs ir, be abejonės, sugebantys daina sujaudinti kiekvieno širdį.

Seimo narys V.Saulis, dalyvavęs koncerte Šepetoje, padovanojo bibliotekai knygų. Kupiškio vicemeras Aurimas Martinka šimoniečiams dar kartą priminė Lietuvos valstybės atkūrimo Akto reikšmę ir prasmę.

Šimonyse ir Šepetoje svečiavosi rajono politikai Augenijus Cesevičius ir Rimantas Adomauskas.

 

Vaiva Mališauskienė

Šepetos padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė

Stasio Mieliūno ir Virginijos Pakalniškienės nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_laisves_paukscio_giesme_1.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_laisves_paukscio_giesme_2.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_laisves_paukscio_giesme_3.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_laisves_paukscio_giesme_4.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_laisves_paukscio_giesme_5.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_laisves_paukscio_giesme_6.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_laisves_paukscio_giesme_7.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_laisves_paukscio_giesme_9.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_laisves_paukscio_giesme_10.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_laisves_paukscio_giesme_11.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_laisves_paukscio_giesme_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_laisves_paukscio_giesme_13.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_laisves_paukscio_giesme_14.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_laisves_paukscio_giesme_15.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_laisves_paukscio_giesme_17.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_laisves_paukscio_giesme_18.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_laisves_paukscio_giesme_19.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2016_laisves_paukscio_giesme_20.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]