Kupiškėnų konkursas „Gera mokykla 2016″ sudomino ir ministeriją

Konkursui „Gera mokykla 2016“

Kaip teigia kupiskis.lt, birželio 7 d. Kupiškio rajono Švietimo pagalbos tarnyba (Vilniaus g. 8) Pasaulio kavinės metodo principu surengė rajono bendrojo ugdymo mokyklų kvalifikacinį renginį „Konkursui „Gera mokykla 2016“ pasibaigus“.

Vėl sugrįžta prie šios temos, nors jau gegužės pabaigoje buvo žinoma: konkurso nugalėtoja tapo Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla, laimėjusi 1 000 Eur, rajono mero padėką ir lentelę „Gera mokykla 2016″.

Kaip temainfo.lt sakė konkurso „Gera mokykla 2016“ idėjos autorius, rajono mero pavaduotojas Aurimas Martinka, tai buvo tam tikro formato seminaras, skirtas aptarti sėkmingam konkursui, atkreipusiam net Švietimo ir mokslo ministerijos dėmesį, pasidalinti patirtimi, pamatyti „Geros mokykos 2016″ filmukus,  įvertinti galimybes konkurso idėjai plėtoti.

 

Kokia yra „Gera mokykla”?

Konkurso „Gera mokykla 2016“ idėja buvo, sakytum, politizuota: po rinkimų batalijų eidamas dirbti vicemeru A. Martinka atnešė Savivaldybei idėją – sukurti Kupiškio rajono „Geros mokyklos” koncepciją, t. y. išskirti dalykus, kurie išryškina pačią tokios mokyklos sampratą.

Į sąrašą ėmė dėliotis kriterijai:

„Asmenybės ūgties” rodikliais vertinamos ir dalykinės kompetencijos (pvz., 4, 8 klasių standartizuotų testų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, valstybinių brandos egzaminų rezultatai, išskirtiniai mokinių pasiekimai šalyje), ir bendrosios kompetencijos (IQES online 2016 m. apklausos dalies ,,Santykiai, saugumas, jausena“ kai kurių punktų rezultatai, patenkantys į aukščiausias, žemiausias vertes);

„Gyvenimas mokykloje: saviraiškus dalyvavimas” atskleidė veiklos prasmę, naudą vaikui, įdomumą (neformaliojo švietimo veikla, pramogos…);

„Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis”, paremtas kelių pamokų apžvalga;

„Mokyklos bendruomenė: besimokanti organizacija” – atskleidžia mokymąsi vieniems su kitais ir iš kitų, atvirumą (pateikiamos nuorodos į mokyklos interneto svetainėje paskelbtus įvykius, kurie patvirtina tvarų ir prasmingą bendruomenės ryšį su vienu išoriniu partneriu);

„Lyderystė ir vadyba”, atskleidžianti įgyvendintą inovaciją, idėją, iniciatyvą, nors tai nebuvo numatyta metiniame mokyklos veiklos plane.

Pagal „Geros mokyklos” koncepciją buvo sumodeliuota mokyklų direktorių metinės ataskaitos, teikiamos tvirtinti rajono Tarybai, forma. Ataskaitos tapo konkretesnės, todėl ir aiškesnės, atskleidžiančios ne tik pasiekimus, bet ir trūkumus, siekiamybes.

– Švietimo ir mokslo ministerija susipažino su šia metodika. Ji įvertinta teiktinu pavyzdžiu ir kitoms savivaldybėms. Tai ir rajono švietimo politikos įvertinimas, – sakė A. Martinka.

 

Susidomėta kupiškėnų konkursu

Konkurso vertinimui pakviesti respublikiniai ekspertai – Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjo pavaduotoja Rita Dukynaitė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Monika Bilotienė, Ugdymo plėtotės centro mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė Vida Kamenskienė – padėjo išvengti galimų vietinių ginčų ir nepasitikėjimo sprendimais. Tačiau svarbu buvo ir pasitikrinti, ar teisinga pati konkurso koncepcija, metodika, išgirsti pastabas.

– Ir štai konkurso idėja perteikta ministerijai: svarstoma galimybė skelbti respublikinį „Geros mokyklos” konkursą. Į jo nuostatų kūrimo darbo grupę žadama kviesti ir kupiškėnų, – sakė vicemeras.

 

Pasaulio kavinės dalyviai

Pasaulio kavinėje, be vicemero A. Martinkos, dalyvavo Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, vyriausios specialistės Irena Mockuvienė, Valda Tilienė, konkurso komisijos narė Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos projektų vadovė Modesta Žilinskė, visų mokyklų direktoriai ir, žinoma, tų šešių mokyklų – konkurso dalyvių – vadovai: Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja Jūratė Biškauskaitė, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorius Virgilijus Žilinskas, Salamiesčio pagrindinės mokyklos – Dalius Žvybas, Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės – Vanda Vanagienė, Šimonių pagrindnės  – Laima Skėrienė, Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės – laikinai einanti direktorės pareigas Rita Grinevičienė.

 

Konkurso unikalumas

Nors filmukai tebuvo konkurso dalis, būtent jie labiausiai ir skatino diskusijas: seminaro dalyviai svarstė, ar scenaristai atitiko koncepciją.

„Gera mokykla 2016″ nugalėtoju tapo Almos Adamkienės pagrindinė mokykla

– Jie tapo projekto vinimi. Ant popieriaus pateikti rodikliai vertinami vienaip, ir visai kitaip mokyklos gyvenimą atskleidžia filmukai. Pavyzdžiui, ugdymo procesą netradicinėje aplinkoje labai gyvai parodė šimoniečiai, pamokas vedę Šimonių girios pažintiniame take, Adomynės dvare.

Geriausią įspūdį ir sukūrė Šimonių, Šepetos, Salamiesčio mokyklų ir L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos kūryba: čia filmuotos medžiagos naudota daugiau nei nuotraukų.

Nevienodas buvo pagrindinis kūrybinio proceso veikėjas. Šepetos A. Adamkienės mokyklos filmuką kūrė mokinių grupė, Salamiesčio – režisavo vienintelė moksleivė – aštuntokė Inesa Rasimavičiūtė.

P. Matulionio progimnazija gražiai parodė partnerystės ryšius su latviais. Atskleisdami stipriausią mokyklos sritį šepetiškiai save pateikė etnokultūros, salamiestėnai – mokyklos tradicijų, noriūniečiai – sporto renginių puoselėtojais.

Be kitų dalykų, Šepetos A. Adamkienės pagrindinė mokykla buvo įvertinta už tai, kad akcentavo „Geros mokyklos 2016″ konkurso visus aspektus ir apžvelgė juos savo mokyklos patirtimi. Deja, kai kurie filmukai buvo rutiniškas, nuobodokas renginių katalogas, – temainfo.lt pasakojo A. Martinka.

 

Galimybės visų vienodos

– Pagal „Geros mokyklos” koncepciją mokymosi įstaigos vertinamos tais pačiais kriterijais, todėl mokinių skaičius šiuo atveju nėra svarbus. Juk, sakysim, mokymosi netradicinėje aplinkoje galimybės visų vienodos. Koncepcija – to ir tikėjausi – padėjo atskleisti ir mokyklų ypatumus. Štai L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazija pasižymi mokytojų lyderyste, jų dalyvavimu mokyklos gyvenime, o Šepetos A. Adamkienės mokyklos savivaldoje labai aktyviai dalyvauja mokiniai.

Pernai metų rugsėjo 1-osios duomenimis, Salamiestis skaičiuoja apie 60, Šimonys ir Šepeta – apie 80, Noriūnai – 116, L. Stuokos Gucevičiaus gimnazija – 485, P. Matulionio progimnazija – 483 mokinius. Tačiau nesvarbu, kokio dydžio mokykla – visoms duodamas vienodas šansas būti gera mokykla, – teigė A. Martinka.

– Ar konkursas taps tradiciniu?

– Manęs jau klausinėja: „O kaip bus kitais metais? Subačiaus gimnazija, Alizavos, Skapiškio pagrindinės mokyklos šiemet nedalyvavo konkurse, bet štai alizaviečiai jau rengia projektą ir mokys vaikus kurti filmukus: kooperuojamasi, kviečiami studentai mokyti režisūros, filmavimo, – sakė vicemeras.

 

Pasaulio kavinės metodas. Kas tai?

– Šį metodą pasiūlė Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja J. Trifeldienė. Prie stalelių susėdome po šešis skirtingų mokyklų ir savivaldybės atstovus. Diskusijos vyko peržiūrėjus tris filmukus. Tuomet prie stalelių vėl keitėsi komandos: žiūrėjome likusius filmukus ir vėl diskutavome. Tai buvo savotiška refleksija, darbų peržiūra, betarpiškas pasidalinimas patirtimi, – sakė vicemeras A. Martinka.

Pasaulio kavinėje vaišintasi Adomynės dvaro „Pagrabinėmis” bandelėmis.

 

Rita Briedienė

kupiskis.lt ir temainfo.lt nuotraukos