Kupiškėnas nušovė anykštėnų taurųjį elnią

Spalio 5 d. apie 23 val. baigę medžioklę Anykščių rajono medžiotojų klubo ,,Elnias” medžiotojai nutarė dar pasižvalgyti po savo medžioklės plotus: retsykiais tai šūvį neaiškų tenka išgirsti, tai keistu maršrutu pravažiavusio nežinomo automobilio vėžes rasti.

Šį sykį termovizoriumi apžiūrinėdami lauką, esantį netoli ribos su kaimyninio Kupiškio rajono Navikų medžiotojų klubo teritorija, anykštėnai pastebėjo tris asmenis, kažką tempiančius.

Medžiotojai nedelsdami savo automobilį pasuko pastebėtųjų link. Trijulė, pamačiusi mašinos šviesas, paliko nušautą taurųjį elnią ir bandė bėgti. Netoliese stovėjo ir jų automobilis, bet medžiotojai suskubo prie jo pirmi. Bėgliai suprato, kad slėptis beprasmiška, ir grįžo prie automobilio.

Medžiotojai pažino kaimyninio Navikų klubo kolegas. Suprasdami, kokia gresia atsakomybė už svetimuose medžioklės plotuose neteisėtai sumedžiotą tauriojo elnio patiną, kaimynai siūlė tartis, tačiau medžioklės plotų šeimininkai pasielgė principingai – apie pažeidimą jie pranešė Bendruoju pagalbos telefonu 112.

Į nurodytą vietą atvyko Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Navikų medžiotojų klubo medžiotojas R. Z. tą vakarą medžiojo sėlindamas. Tokį medžioklės būdą jis tęsė ir sutemus, nors Medžioklės taisyklės tamsiu paros metu draudžia medžioti sėlinant.

Pastebėjęs tauriojo elnio patiną kupiškėnas pradėjo jį sekti. Elnias perėjo į kaimyninio klubo plotus, kuriuos skiria labai aiški riba – medžiais apaugęs vandens kanalas.

Nepaisydamas, kad žvėris – jau svetimuose medžioklės plotuose, sekė jį toliau. Pasišviesdamas medžiokliniu prožektoriumi (taisyklės irgi draudžia tai daryti), jis šovė. Pabėgęs keliasdešimt metrų žvėris krito. Supratęs, kad vienas sumedžioto elnio iki automobilio nutemps, R. Z. paskambino klubo kolegoms medžiotojams kupiškėnams A. A. ir M. A. Šie ir atvyko į pagalbą draugui.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 290 str. 8 dalyje sakoma: ,,Gyvūno, kurį sumedžioti turintis teisę medžioti asmuo (medžiotojas) neturi teisės, sumedžiojimas arba neteisėtai sumedžioto licencijuojamo gyvūno gabenimas ar dorojimas užtraukia baudą nuo 800 iki 1 800 eurų.”

Be to, pagal šio straipsnio nuostatas yra privalomas teisės medžioti atėmimas nuo vienerių iki penkerių metų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu. Visiems trim medžiotojams buvo surašyti administracinio nusižengimo protokolai, paimtas ginklas, kuriuo buvo sumedžiotas elnias. Visa su pažeidimu susijusi medžiaga nagrinėjimui bus perduota Anykščių rajono apylinkės teismui, kuris ir priims sprendimą dėl nuobaudų skyrimo pažeidėjams. Jiems teks atlyginti ir gamtai padarytą 5 602,35 Eur žalą.

 

Parengta pagal urd.am.lt