Kupiškėnams – keturios dienos etnokultūrinės veiklos

Turėjo puikią progą

Kupiškio rajono mokiniai turėjo puikią progą praleisti laiką su bendraminčiais, mylinčiais savo kraštą, jo papročius, tarmę, dainas, šokius, liaudies muziką, susipažinti su Kupiškio krašto mitologija bei archeologija. Birželio 12–15 d. Šepetoje veikė Etnokultūrinė stovykla ,,Kalbėkime ir dainuokime kupiškėniškai, šokime ir grokime liaudiškai“.

 

Truputį mažiau, nei registravosi

Į stovyklą užsiregistravo per 70 mokinių, dalyvavo 65. Atvyko Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos etnokultūros būrelio ,,Zbitkai“ nariai bei jų vadovė Daiva Palionienė, taip pat pavieniai mokyklos mokiniai; Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos folklorinis ansamblis ,,Vijūnytė“ ir jo vadovė Alma Pustovaitienė; Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Noriūnų laisvalaikio salės jaunimo klubas ,,Dzin“ bei jų vadovė Alida Kacinauskienė; Kupiškio rajono Šv. Kazimiero globos namų auklėtiniai; Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos mokiniai ir Kupiškio kultūros centro Šepetos laisvalaikio salės jaunimo klubo ,,Iš lempos“ nariai bei vienintelis šimonietis Matas Guntulis.

 

Pirma diena – pažintinei kelionei

Pirmą dieną stovyklos dalyviai vyko į pažintinę kelionę ,,Kupiškio krašto archeologinis ir mitologinis paveldas“. Ekskursiją vedė Kupiškio kultūros centro etninės kultūros skyriaus vadovė, etnografė A. Pustovaitienė; buvo aplankyti Kupiškio, Papilių, Gaigalių, Stirniškių piliakalniai, Ožiokalnis, Buivėnų ąžuolas, Palėvenės dvaras ir kiti mitologiniai objektai.

 

Antra diena – tradiciniams amatams

Antrą dieną visi rinkosi Šepetoje. Dėmesys buvo skiriamas tradiciniams amatams ir kulinariniam paveldui. Ragų garsais stovyklautojus sveikino salamiestėnas Rokas Bartaševičius, po to visi sugiedojo kupiškėnų himną. O tada vieni skubėjo pas tradicinių amatų meistrę, Šepetos A. Adamkienės pagrindinės mokyklos technologijų mokytoją Zitą Kumpelienę ir mokėsi pasigaminti natūralią plaušinę iš vilnos ir muilo, pinti tautines juostas, nusivyti laimės apyrankes. Kiti kartu su Laičių kaimo ūkininkėmis Violeta Mikalauskiene, Birute Širkevičiene bei Laičių laisvalaikio salės vadybininke Jelena Valkauskiene skubėjo kaitinti varškės, slėgti sūrio, mušti sviesto ir ragauti gardumynų, pagamintų iš ekologiško karvių pieno. Treti buvo įnikę į ,,Piemenėlių švilpynių“ gamybą. Jas gaminti mokė Aldona Kavoliūnienė, viešnia iš Adomynės kaimo bendruomenės. Daugelis stovyklos dalyvių net nepastebėjo kaip greitai pralėkė diena.

 

Trečia diena – dainoms, šokiams ir muzikai

Trečią dieną vėl visi rinkosi Šepetoje. Ši diena buvo skirta Kupiškio krašto dainų, sutartinių, šokių pamokoms, grojimo skudučiais edukacijai. Diena vėl prasidėjo Kupiškėnų himnu, po kurio sekė viena už kitą gražesnės kupiškėniškos dainos.Jų mokė P. Matulionio progimnazijos muzikos mokytoja D. Palionienė bei Šepetos A. Adamkienės pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja Vaiva Mališauskienė. Sutartinių giedotojos progimnazistės Kamilė Kanapeckaitė, Norvilė Šulcaitė, Aiva Burokaitė visus sužavėjo sutartinių grožiu, savotišku jų skambėjimu. Vakarop visi mokėsi liaudies šokių žingsnelių, bandė pajusti šokio malonumą. Pasiskirstę į mažus pulkelius vaikai grojo mediniais, akmeniniais, plastikiniais, iš skėtinių augalų pasigamintais skudučiais. Atėjus vakarui, prasidėjo naktišokiai, bulvių kepimas lauže. O tada – nakvyne po atviru dangumi. Anot mokinių, dalyvavusių stovykloje, tai buvo nepakartojama.

 

Prieš atsisveikinat – ,,Piemenėlių pautienė“

Ketvirtąją dieną stovyklos nariai kėlėsi anksti, kai kurie nebuvo net akių sumerkę. Ant laužo išsikepę ,,Piemenėlių pautienės“ ir gardžiai papusryčiavę vyresnieji skubėjo į mokyklą, o kiti, sutvarkę stovyklavietę, kupini gerų emocijų grįžo namo.

Visi stovyklos dalyviai daugiau ar mažiau liko patenkinti. Nutarta kitais metais tokią stovyklą rengti vasaros atostogų metu ir mažiausiai penkių parų.

Liūdna, kad ne visiems, norėjusiems dalyvauti stovykloje, buvo suteiktos sąlygos į ją atvykti. Dar liūdniau, kad kai kurie rajono mokiniai apie ją net nežinojo. Gal stovyklos laikas nebuvo visiškai tinkamas, gal kažkam noro pritrūko prisidėti prie gražių edukacinių veiklų.

 

Vaiva Mališauskienė
Šepetos laisvalaikio salės kultūrinės veiklos vadybininkė

Ramutės Kežienės, Vaivos Mališauskienės ir Alidos Kacinauskienės nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_1.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_2.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_3.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_4.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_5.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_6.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_7.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_8.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_9.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_10.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_11.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_13.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_15.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_16.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_17.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_18.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_19.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_20.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_22.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_23.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_24.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_25.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_26.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_27.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_28.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_29.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_30.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_31.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/06/2018_sepeta_etnokulturine_stovykla_32.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]