Kupiškėnai stokoja norvegų patirties…

Siūlymas pasisemti norvegų patirties

Kovo 26-osios posėdyje Kupiškio rajono taryba svarstė, ar pritarti sprendimo projektui „Gerosios Norvegijos praktikos perėmimas siekiant didinti savivaldybių administracinius gebėjimus vystyti glaudesnį regioninį tarpinstitucinį bendradarbiavimą”.

Projektas teikiamas vadovaujantis vidaus reikalų ministro įsakymu „Dėl gairių pareiškėjams gauti paramą pagal 2009-20014 metų Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10″; projekto pareiškėjas – Kauno technologijos universitetas; partneriai – Panevėžio regiono savivaldybės ir Norvegijos Naeringssjef Bamble komuna.

Bendras projekto biudžetas – apie 150 tūkst. eurų.  Kupiškio rajono savivaldybei tektų 15 proc. partnerio įnašo dalis – 3 750 Eur.

– Universiteto pasiūlyme išdėstyta projekto  problema, veiklos, jų trukmė ir tai, ko reikia, jei pritariame tam projektui; ką reikia pateikti, kad galėtume būti partneriais, – svarstymui pateikusi klausimą dėstė Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja Marijona Pečkuvienė.

Trūksta informacijos

Apsispręsti reikėjo nedelsiant, mat iki kovo 30 d. rajono meras privalėjo pasirašyti partnerystės deklaraciją.

– Rajono biudžete tokios pinigų sumos tikrai nėra numatyta… –  lyg ir abejodamas teigė Tarybos narys Dainius Bardauskas.

– Taip, nėra, – patvirtino M.Pečkuvienė.

D.Bardauskui buvo įdomu sužinoti ir Naeringssjef Bamble komunos dydį, kokias pramonės šakas ji vysto – verta ar neverta skirti dėmesio jos patirčiai.

– Trūksta informacijos, – prisipažino jis.

Siūlymo raštas gautas kovo 20 d. , todėl minėtais klausimais nebuvo kada pasidomėti.

Savivaldybės kontrolierė Vilma Mažeikienė paaiškino, kad reikiamą sumą teks mokėti 2016-aisiais, kad projekto dalyvių skaičius nelimituojamas, kad savivaldybės darbuotojų gebėjimų ugdymui tai gali būti labai ir labai vertinga.

D.Bardauskas nusistebėjo: į klausimus atsakinėja ne savivaldybės administracija, o kontrolierė.

Kiek tai duos naudos, sunku pasakyti

Anot mero Jono Jaručio, apskričiai jau teko dalyvauti tokiame projekte.

– Na, kiek tai naudos duoda, sunku pasakyti, bet yra galimybė pamatyti. Kažką, galbūt, galima iš to pritaikyti mūsų gyvenimui, o gal ir negalima. Tai tiesiog tam tikra patirtis. Man nebent teko būti vienoj kelionėj ir pamatyt, kaip veikia komunalinis ūkis, kaip veikia energetika. Kažką mes, galbūt, parsivežėm, – aiškumo bandė įnešti meras J.Jarutis.

– Tai yra nedidelė komuna šiek tiek į pietus nuo Oslo, išsidėsčiusi ant jūros kranto, turinti apie 10 tūkstančių namelių poilsiui, veikia dvi stambesnės gamyklos, – klausimą papildė Tarybos narys Valentinas Beinoris.

Jo bei tarybos nario Bronislavo Rimkaus nuomone, šį klausimą vertėtų atidėti svarstyti naujajai Tarybai, tačiau spaudžiantys terminai neleido delsti.

– Norvegija tai ne Dievas ir ne vyriausybė Lietuvos. Galima susiskambinti su Norvegija ir susiderinti – yra problemų, – sakė B.Rimkus.

Už tai, kad klausimas būtų atidėtas, balsavo šeši tarybos nariai, penki susilaikė, 12 balsų lėmė naujosios kadencijos valdžios galimybę važiuoti į norvegų mokymus.

 

Iš kitų šaltinių

Kaip pavyko sužinoti, norvegų projektas į Naeringssjef Bamble komuną numato du pažintinius vizitus. Kiekviename jų dalyvaus po du savivaldybės žmones, kurie atsakingi už regioninę plėtrą, strateginį planavimą, investicijų pritraukimą, taip pat savivaldybės meras ir direktorius). Norvegai žada pateikti geruosius regioninės plėtros, verslo, bendruomenės bei mokslo institucijų pavyzdžius; vyks darbiniai mokymai-susitikimai, ekspertai analizuos kiekvienos regiono savivaldybės stiprybes, privalumus ir išskirtinumus investicijų pritraukimo klausimais, parengs investuotojams skirtą leidinį anglų kalba, jį teks patalpinti savivaldybių tinklapiuose; bus rengiamas galimų įgyvendinti savivaldybių bendrų projektų sąrašas; baigiamasis renginys, pristatantis gerąją praktiką ir patirtį.

Ką ir kalbėti, kupiškėnai stokoja tokios patirties…

 

 www.temainfo.lt

Sauliaus Širvaičio nuotr.