Kupiškėnai paskelbė ekstremalią situaciją

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Marius Mališauskas savo įsakymu paskelbė ekstremalią situaciją Kupiškio rajone.

Dėl iškritusių kritulių gausos susidariusios sunkios situacijos žemės ūkyje, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu, Ekstremalių įvykių kriterijų sąrašu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu, Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašu bei atsižvelgdamas į Kupiškio rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2017 m. rugsėjo  21 d. protokolą ekstremaliąją situaciją Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje direktorius paskelbė nuo rugsėjo 21 d. 15 val.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus vedėjas Saulius Kareiva paskirtas ekstremaliosios situacijos Operacijų centro vadovu.

Rokiškio rajono tarybą skelbti ekstremalią situaciją ragino Tarybos opozicija: net buvo parengusi sprendimo projektą „Dėl ekstremalios situacijos Rokiškio rajone”. Savivaldybės administracijos direktorius Valerijus Rancevas šio mėnesio neeiliniame Tarybos posėdyje iš tribūnos įrodinėjo: padėtis, į kurią Rokiškio rajono žemdirbius įstūmė nesiliaujantis lietus, nėra ekstremali. Taryba patvirtino Kreipimąsi į Vyriausybę dėl paramos žemdirbiams. Vis dėlto administracijos vadovui teko nusileisti: po Ekstremalių situacijų komisijos posėdžio rugsėjo 19 d. 11 val. savo parašu jis patvirtino ekstremalią rajono situaciją. Rokiškėnai pirmi Panevėžio apskrityje paskelbė ekstremalią situaciją.

Skęsta ir kitų Aukštaitijos rajonų žemdirbiai. Pirmi šalyje ekstremalią situaciją paskelbė ignaliniečiai. Iki šiandien dienos, be minėtų rajonų, tokią situaciją jau paskelbia Zarasai, Panevėžio rajonas, Pasvalys.

 

Rita Briedienė

Linos Milieškaitės nuotr.