Kupiškėnai imsis bešeimininkių pastatų likvidacijos

Kupiškio rajono savivaldybė planuoja likviduoti 15 pastatų, teismo sprendimu pripažintų bešeimininkaisis ir parduotais Kupiškio rajono savivaldybei. Tai kaimiškų vietovių pastatai – fermos, sandėliai ir kiti žemės ūkiui būdingi pastatai, darkantys, kaip skelbiama savivaldybė, kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. Įgyvendinus projektą numatomi tiesioginiai projekto rezultatai.

Planuojama  sutvarkyti teritorija – 1,41 ha.

„Įgyvendinus projektą bus sutvarkyta gyvenamoji aplinka, patrauklus kraštovaizdis, teritorija išnaudojama tikslinei paskirčiai (žemės ūkiui, poilsiui, rekreacijai). Projektas prisidės prie kraštovaizdžio estetinio vaizdo, gyvenamosios aplinkos patrauklumo gerinimo”, – žada Kupiškio rajono savivaldybė.

Bendra projekto vertė – 97 000 Eur. Šios sumos rajono biudžeto lėšos sudarys 14 550 Eur.

Kol kas nekonkretinami likvidacijai numatyti pastatai. Dar pernai rokiškėnų įmonei, galinčiai imtis statinių ardymo darbų, rajono vicemeras Aurimas Martinka, aprodė griūvantį Laičių kaimą.

Projekto vadovas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas.

 

Justas Alkauskas