Kupiškėnai, globojantys tėvų globą praradusius vaikus, rinkosi į popietę

Šiandien, lapkričio 3 d., į Kupiškio jaunimo centrą rinkosi kupiškėnai, auginantys vaikus, netekusius tėvų globos, patys vaikai bei šeimynos. Pastarųjų kupiškėnai skaičiuoja dvi: Uoginiuose šešis vaikus globojanti Liolės ir Vlado Anikevičių bei Maksvyčiuose jau besilikviduojanti Antano ir Aldonos Jatužių šeimynos. Būrį vaikų užauginę Antanas ir Aldona gruodį švęs vyresnėlio Žygimanto 18 metų gimtadienį, o ir Martyna jau 16-metė.

Jatužiai į renginyje nedalyvavo, o Uoginių šeimynos vaikai ir jos vyresnėlė tapo viso renginio moderatoriais: skaitė poeziją, grojo akordeonais, dainavo, šoko.

– Mes mokomės Panevėžyje, visi lankome Meno mokyklą, o savaitgaliais ir per atostogas grįžtame į Uoginius, – pasakojo Roksana, puikaus balso savininkė ir, panašu, nebloga organizatorė.

Į renginį, surengtą Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Kupiškio skyriaus vadovės Skaistutės Paulauskienės iniciatyva, susirinko kelios dešimtys globėjų ir jų globojamų vaikų. Organizuoti šį renginį padėjo VšĮ Kupiškio vaikų dienos centras ir jo direktorė Viktorija Gabriūnienė, kiekvieną suaugusį žmogų apdovanojusi mažyčiais angelo suvenyrais.

Rajono meras Dainius Bardauskas, padovanojęs vaikams kalną didžiulių picų, buvo įvertintas kaip žmogus, puikiai išmanantis socialinius reikalus.

– Toks renginys mums padovanotas pirmą kartą. Ar mažai mes valdžios įžeidinėti? Vienas aukštas ponas man yra sakęs: „Gauni 500 litų ir spręsk savo reikalus.” Esu girdėjusi ir tokį pasakymą: „Mes sprendžiame vaikų problemas, o ne globėjų.” Bendravimas labai pasikeitė; šiandien jaučiame puikios šventės nuotaiką, – temainfo.lt sakė Kupiškio rajono likusių be tėvų globos vaikų globėjų klubo pirmininkė Danutė Bagdonienė.

2008 m. vasario 14 d. įkurtas klubas jungia aštuonis globėjus, auginančius 17 vaikų.

Meras, pasipuošęs KJC prijuoste, vaišino visus pica – taip jis kūrė betarpišką atmosferą pokalbiui: vaišindamiesi globėjai pasakojo apie save, vaikus, buvo ir išsisakiusiųjų bėdas.

– Renginiui buvo pasirinktos KJC patalpos. Ir, ko gero, nesuklysta: vietos – į valias, vaikai žaidė biliardą, stalo žaidimus, kepė sausainius, drąsesni kopė kibių siena. Esame dėkingi už šią popietę, – sakė klubo narė Janina Rinkevičienė.

S. Paulauskienė globėjams išdalino šių metų rugsėjo 28 d. Kupiškio rajono tarybos patvirtintą „Finansinės paramos globėjams ir šeimynoms teikimo tvarkos aprašą”.

– Gal ne kiekvienas globėjas ir žino, kad Savivaldybė skirs paramą už vaiką, kuris buvo globojamas iki pilnametystės, o suėjus 18 metų lieka gyventi šeimynoje ar pas globėją ir nuolat mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, profesinėje ar aukštojoje mokykloje, – sakė S. Paulauskienė.

Kupiškio rajone yra apie 30 šeimų, globojančių tėvų globą praradusius vaikus.

 

Rita Briedienė

Autorės nuotraukos