Daugiabučių renovacija – be sukrėtimų, nors nervų ir kainuoja

Neblogai stumiasi į priekį

2015-ųjų pradžioje įsibėgėjusi Kupiškio rajono daugiabučių namų renovacija visai neblogai stumiasi į priekį, ir iš 32 planuotų apšiltinti namų liko nepradėti tik du: Šepetoje ir Kupiškio Krantinės gatvėje. Trys namai – Šepetos Liepų g. 11, Kupiškio Stepono Dariaus ir Stasio Girėno g. 4A bei Vilniaus g. 2 – jau nuardė pastolius; renovacija baigta.

Skundų nedaug

Anot rajono daugiabučių renovaciją administruojančios Savivaldybės bendrovės „Kupiškio komunalininkas” direktoriaus pavaduotojo Sigito Dulksnio, darbai vyksta be didelių sukrėtimų, nors Aplinkos ministerijos ir Būsto energijos taupymo agentūrai BETA, įgyvendinančiai projektą „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas”, kupiškėnai rašė vieną skundą: nerimauta dėl sustojusių darbų, tačiau dėl namo renovacijos kokybės tikrintojai priekaištų neturėjo.
Kupiškio Gedimino gatvės 39 namo gyventojai skundėsi rajono merui Dainiui Bardauskui. Susitikimas vyko už uždarų durų.

Stebi ir vertina
Žmonės ir patys matė visą vasarą polietileno plėvėmis besiplaikstantį Antano Purėno gatvės 12-ąjį namą. Būtent jo užtrukusi renovacija paskatino žmonėse kalbas, girdi, viena po kitos dingsta darbus pradėjusios įmonės, o „Kupiškio komunalininkui” didžiulis 32 namų priežiūros krūvis nebepakeliamas; be to, iš darbo atleistas bendrovės direktoriaus pavaduotojas Henrikas Dauderys – trūksta darbo rankų.

Anot S.Dulksnio, darbų kokybę stebi ir vertina nepriklausomi techninės darbų priežiūros specialistai; Kupiškyje jie lankosi bent porą kartų per savaitę. Darbų aktas pasirašomas kas mėnesį: savo parašais jį tvirtina techninės priežiūros atstovas, UAB „Kupiškio komunalininkas” ir Savivaldybė. Darbų eigą stebi ir komunalininkai; direktoriaus pavaduotojas S.Dulksnys užduotimis sėkmingai pasidalina su Pastatų administravimo tarnybos vadovu Artūru Vapšiu.

Iniciatyvą parėmė ukrainiečiai
Renovacijos darbus vykdo tos pačios aštuonios įmonės, su kuriomis Kupiškio rajono savivaldybė yra sudariusi sutartis. Smarkiai keitėsi tik statybininkų kontingentas: šiuo metu net 80 proc. Kupiškio rajono daugiabučių renovacijos statybininkų – ukrainiečiai. UAB „Vakonda group” Kupiškiui samdo lenkų brigadą. Užsieniečiai apgyvendinti Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje. Kas savaitę čia gyvena 40-50 statybininkų.

Statybininkai netriukšmauja
Mokyklos direktorė paneigė kalbas, kad ukrainiečiai statybininkai triukšmauja.
– Ne, tai – netiesa. Manau, jog daugelis žmonių nelabai turi pinigų net maistui: vis perka kiaušinius ir kepa juos. Triukšmauti čia jiems niekas neleistų: per visą naktį bendrabutyje ir mokyklos teritorijoje budi žmonės, palaiko tvarką. Lenkai keičiasi kas savaitę: vieni atvažiuoja, kiti išvažiuoja. Kartą prie autobuso jie labai susižodžiavo. Pabariau, nutilo. Neleidau ir rūkyti. Rusiškai jie man atsakė: „Jei negalima, tai negalima.” Jokių konfliktų dėl tvarkos nėra buvę, – temainfo.lt sakė KTVM direktorė Lina Kaušakienė.

Vargina skolos
Nervų mokyklai kainavę dėl to, kad viena įmonė delsia atsiskaityti už mokyklos viešbučio kambarių nuomą. Suma susidarė didžiulė, apie 6 tūkst. eurų. Anot direktorės L.Kaušakienės, po ilgų ir įtemptų diskusijų 2 tūkst. eurų jau sugrąžinta.

Visos šios peripetijos darbų nestabdo.

Ukrainiečiai – geri meistrai

– Ar kokybiškai dirba kitataučiai? – temainfo.lt klausė direktoriaus pavaduotojo S.Dulksnio.
– Kokybiškiausiai dirba ukrainiečiai. Darbų vadovai yra baigę aukštuosius mokslus, statybininkai – specialistai. Žinoma, jau nekalbant apie Povilo Gurklio įmonę, galinčią didžiuotis puikiais specialistais, – sakė jis.

Rita Briedienė

Pauliaus Briedžio nuotr.