Kupiškėnai į Dainų šventę buvo palydėti su duonos kepalu

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/1_kupiskis_kulturos_centras_isvaziuoja_i_dainu_svente_2014.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/2_kupiskis_kulturos_centras_isvaziuoja_i_dainu_svente_2014.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/3_kupiskis_kulturos_centras_isvaziuoja_i_dainu_svente_2014.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/4_kupiskis_kulturos_centras_isvaziuoja_i_dainu_svente_2014.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/5_kupiskis_kulturos_centras_isvaziuoja_i_dainu_svente_2014.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/6_kupiskis_kulturos_centras_isvaziuoja_i_dainu_svente_2014.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/7_kupiskis_kulturos_centras_isvaziuoja_i_dainu_svente_2014.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/8_kupiskis_kulturos_centras_isvaziuoja_i_dainu_svente_2014.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/9_kupiskis_kulturos_centras_isvaziuoja_i_dainu_svente_2014.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/10_kupiskis_kulturos_centras_isvaziuoja_i_dainu_svente_2014.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/11_kupiskis_kulturos_centras_isvaziuoja_i_dainu_svente_2014.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/12_kupiskis_kulturos_centras_isvaziuoja_i_dainu_svente_2014.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/13_kupiskis_kulturos_centras_isvaziuoja_i_dainu_svente_2014.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/14_kupiskis_kulturos_centras_isvaziuoja_i_dainu_svente_2014.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/15_kupiskis_kulturos_centras_isvaziuoja_i_dainu_svente_2014.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/16_kupiskis_kulturos_centras_isvaziuoja_i_dainu_svente_2014.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/17_kupiskis_kulturos_centras_isvaziuoja_i_dainu_svente_2014.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/07/18_kupiskis_kulturos_centras_isvaziuoja_i_dainu_svente_2014.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]

Liepos 3 d. Kupiškio kultūros centro direktorė Vita Vadoklytė ir kiti darbuotojai į Dainų šventę „Čia – mano namai“ išlydėjo Kupiškio kultūros centro “Kupkėmis“ ir Salamiesčio pagrindinės mokyklos „Vijūnytė“ folkloro ansamblius. Abiem jiems vadovauja Alma Pustovaitienė. Centro kieme susibūrė į ratą per 40 žmonių.

– Laimingi esam, patekusieji į Dainų šventę. Linkiu visiems dainų ir šokio gražumo, gero oro ir jėgų nepervargti. Kaip ir dera šeimai, išvykstančiai į didelį kelią, laužkime duonos ir užgerkime ją namine gira, – kalbėjo A.Pustovaitienė.

Ėjo vadovė per visus ir dalinosi duona; girą pilstė „Kupkėmio“ narys Donatas Vilkas.

Kultūros centro direktorė V.Vadoklytė kupkėmiečiams įteikė pačios keptą duonos kepalą. Tai jos labai vykęs pirmasis bandymas. Direktorė savo puoselėjamos kaimo sodybos krosnyje vienu metu gali pašauti keturis didžiulius kepalus. Vienas ir iškeliavo į Dainų šventę pasitarnauti „Kupkėmio“ programoje.

Dainų šventėje dalyvaus 19 Kupiškio krašto kolektyvų – 412 muzikantų, dainininkų, šokėjų ir teatralų.

Be jau minėtų ansamblių, į šventę išvyko arba dar išvyks Noriūnų laisvalaikio centro kapela „Iki ryto“ (vad. Birutė Petroševičienė), Meno mokyklos jaunių choras (vad. Nidija Sankauskienė), kanklininkų ansamblis „Obelyta“ (vad. Danutė Boverienė), Kupiškio kultūros centro mišrus choras „Cantus vita“ (vad. Marijanas Remeikis), mėgėjų teatras „Provincija“ (vad. Nijolė Ratkienė), mišrus choras „Bočiai“ (vad. Vanda Dičkienė), jaunių liaudiškų šokių grupė „Šeltinis“, vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Vaivora“, pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Susiedai“ (vad. Dalia Senvaitienė), merginų liaudiškų šokių grupė „Račiupėlis“ (vad. Joana Jankauskienė), Kupiškio „Kupos“ pradinės mokyklos lėlių teatras „Rygailio“ (vad. Dalia Kaktienė), Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos teatrinės raiškos grupė (vad. Vilija Morkūnaitė), Alizavos pagrindinės mokyklos lėlių teatras (vad. Irmina Puipaitė-Narbutienė), Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos folkloro kolektyvas „Tyrulys“ (vadovės Jūra Jurėnienė ir Ramutė Kežienė), Skapiškio mėgėjų teatrai „Stebulė“ ir „Ku-kū“ (vad. Vita Vadoklytė).

Dalyvauti Dainų šventėje atranką laimėjo 10 Kupiškio krašto liaudies muzikantų. Deja, šventėn išvyko tik Edvardas Kareiva ir Alfredas Buška.

Anot Kupiškio kultūros centro darbuotojų, prieš keletą dienų pas juos buvo užsukęs rajono meras Jonas Jarutis – matavosi tautinį kostiumą: kartu su kupiškėnais jis žygiuos šventės dalyvių eitynėse iš Katedros aikštės į Vingio parką. Kupiškėnai neš vestuvinius sodus, atkurs „Senovinių kupiškėnų vestuvių“ nuotaiką.

 

temainfo.lt

Emilijos Briedytės nuotraukos