Kupiškėnai buvo apdovanoti už pilietines iniciatyvas ir motyvuotą mokymąsi

– Su 27-uoju mūsų laisvos valstybės pavasariu! – sveikino rajono meras Dainius Bardauskas kovo 11-ąją susirinkusiuosius į Kupiškio kultūros centro mažąjį festivalį „Tėvynė – kaip gražiausia melodija“.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtos šventės iniciatorė ir režisierė Vilija Morkūnaitė išskirtiniu renginio akcentu pavadino Kupiškio rajono geriausių moksleivių apdovanojimą, pelnytą už įvairias pilietines iniciatyvas, savanorystę bei motyvuotą mokymąsi.

Kupiškio rajono savivaldybės meras D. Bardauskas įteikė 9 padėkas:

Alizavos pagrindinės mokyklos 7c mokinė Rusnė Baliūnaitė buvo apdovanota už kūrybiškumą ir sumanumą organizuojant mokyklos renginius, redaguojant mokyklos laikraštį „Šratinukas”, reprezentuojant ir garsinant mokyklą, už iniciatyvas konkurse, Alizavos mokyklai padėjusiame įsigyti tautinius drabužius;

Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos 9 klasės mokinė Viltė Bieleckaitė – už asmenines pilietines iniciatyvas, dalyvavimą akcijose „Tolerancijos diena”, „Laisvės gynėjų diena”, „Savivaldos diena mokykloje” bei jaunojo žurnalisto veiklą;

Šimonių pagrindinės mokyklos 10 klasės mokiniai Laura Kairytė ir Viktoras Bražas – už gerą mokymąsi bei dalyvavimą pilietinio pobūdžio konkursuose, pirmas vietas respublikiniuose integruoto mokymosi konkursuose „Lietuva 1918-1945 m.”, „Akmenys, menantys istorinius Lietuvos įvykius”, plakatų konkurse „Saugok tapatybę”, dalyvavimą konferencijose „Žydų bendruomenė –praeities ir dabarties sąsajos”, „Gailestingumo žinios švyturiai Panevėžio vyskupijos 90-metėje istorijoje“;

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 8c klasės mokinė Raminta Kurulytė – už aktyvų dalyvavimą pilietiniuose projektuose „Nochemo Šmidto gyvenimo etiudai“, „Sinagogos gatvė“, „Autentiškiausia Kupiškio gatvė”, „Nesuvokiamas pilietiškumas” bei nacionaliniame konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija”;

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos IIc klasės mokinė Aistė Liaudanskaitė – už asmenines iniciatyvas, pilietines idėjas, dalyvavimą projektuose „Bendruomeniškumo kaleidoskopas”, „Vienykimės po gerumo sparnu”, „Euro debatai”, Seimo simuliacijoje „Brandos atestatas: kiek brandos, kiek atestato?”, tarptautiniame projekte „Erasmus +”;

Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos 6c klasės mokinys Paulius Meškauskas – už dalyvavimą nacionaliniuose konkursuose „Eksponatai – laikmečio liudininkai”, „Lietuvos istorijos žinovas 2017″, projekte „Motiejui Valančiui atminti” bei aktyvią jaunojo kraštotyrininko ir muziejininko veiklą;

Salamiesčio pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinė Eisvydė Emilija Nakaitė – už dalyvavimą ir pirmą vietą respublikiniame konkurse Lietuvos kovų ir netekčių istorija”, už puikias žinias Konstitucijos egzamine ir aktyvią veiklą mokyklos mokinių taryboje;

Subačiaus gimnazijos I klasės mokinė Augustina Nicaitė – už pilietiškumą ir aktyvumą jaunųjų šaulių veikloje, vadovavimą Panevėžio apskrities šaulių 5-osios rinktinės Subačiaus 8-ąjai kuopai, dalyvavimą pilietinėse iniciatyvose, Sausio 13-osios bėgimuose Vilniuje ir aktyvią savanorišką veiklą.

Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos III c klasės mokinys Lukas Kasparavičius buvo pagerbtas ypatingai. Už vertybes, kokias jis nešiojasi sieloje, už tai, ką jis veikia, už nesumeluotą atsakomybės jausmą ir už tai, kad yra ištikimas draugas, atsakingas bendruomenės narys jam buvo įteikta Kovo 11-osios akto signataro Leono Apšegos pasirašyta padėka ir Lietuvos valstybės vėliavą.

Padėką įteikė meras D. Bardauskas, vėliavą – Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė.

Mažasis kultūros festivalis puoselėjo ir trijų Baltijos valstybių –Lietuvos, Latvijos ir Estijos – solidarumo idėją, tradicine kultūros gyvastimi įprasmino bendrą laisvės istorija,

Koncertavo Rėzeknės tradicinės muzikos kapela „Dziga” (vad. Gunaras Igaunis), Lietuvos modernaus netradicinio folkloro grupė „Aisva”, Estijos tradicinės muzikos kapela.

Visų bendrai kultūrinei pažinčiai į projektą įsijungė Lietuvos graikų vokalinis instrumentinis ansamblis „Patrida” (vad. Tamara Blažienė), Kupiškio krašto muzikantai (vad. Alma Pustovaitienė).

 

Rita Briedienė

Rusnės Baliūnaitės archyvo nuotr.