Kupiškėnai ant Žirgokalnio tikrai prišaukė lietų

Birželio 26-osios pavakare Kupiškio kultūros centro Etninės kultūros skyrius pakvietė į šventę „Aistuvos rasa”. Kopė žmonės į mitologinį Žirgokalnį, esantį vos pora kilometrų nuo Kupiškio, kaip sakė skyriaus vedėja, folkloro kolektyvo „Kupkėmis” vadovė Alma Pustovaitienė, kupiškėnų pamirštą ir vėl atrastą. Kalnas dar iš vakaro buvo papuoštas katalikų pamirštais baltų ženklais: vartais į žmonių dvasinio susiėjimo vietą, aukuru, sukrautu laužu, iš žolynų pintais grafiniais saulės įprasminimais, vainikų medžiu…

O dainos kaitroje, sakytum, vandeniu liejosi nuo kalno. Ėjo visi ratu, rankomis susikibę, nieko už nugarų nepalikdami. „Tu žilvitėli, dabilia”, „Do ne visa, do ne visa mūsų šeimynala” – dainavo tarsi, tarsi giedojo kupiškėnai. Magišku ritmu ratu ėję žmonės pynėsi į aitvaro uodegėlę, lindo pro iškeltas rankas, į vartus suremtas, – žaidė, apeigas kartojo.

„O kieno žali sodai, žali juovarėliai?” – ėjo per žmogaus sielą liaudiškas vasaros himnas.

Kieno gi, kieno?.. Kupiškėnų žali sodai, žali juovarėliai.

O kai latvių kolektyvas „Liepų laipa”, atvykęs iš kupiškėnams ir rokiškėnams bičiuliško Jėkabpilio, uždainavo „Dod Dievini siltu sauli”, tai kaitros alinamiesiems ir vertimo nebereikėjo…

 [youtube video=”hjQuqfqeOiw”] [/youtube]

Paskui visi dalinosi vandeniu: vieni į kitus tiesė rankas duodami ir imdami.

Iki šiol sakė po Žirgokalnį lakstąs žirgas. Atsirastų drąsuolis, sušertų jį šermukšnine lazda ir pažirtų jis pinigais, ir visi juos pasidalintų.

– Ko gero legenda dvasinius turtus ir jų dalybas byloja? – kalbėjo etnografė A.Pustovaitienė.

Kažin kaip gimė ši legenda ir kada ji gimė? Kada žmonės suprato, kad turtais dalintis reikia? Net gamtos sukauptaisiais. Ėjo visi kupoliauti, vainikus pynė, ant vainikų medžio juos kabino ir patys jais puošėsi. Ir raganiškai iš žolynų būrė, žinoma.

Nuščiuvo Žirgokalnis, kai Krivis Laimutis jį palabino, aukuro ugnį pagarbino. O paskui vėl susiūbavo kalnas dainomis ir linksmumu, laužo dūmu pakvipo, laužo ugnimis sužaižaravo. Prasidėjo apeiginės vaišės ir žaidimai.

Saulužė buvo palydėta 22 val. „Mėnika saulika vedi”– skambėjo prūsiška daina, kurios žodžiai ant lapelio surašyti, išdalinti ir pramokti buvo dar gerokai prieš saulėlydį. Skambėjo sutartinės ir atitartinės.

Pirminė mūsų, baltų, aisčiais dar pramintų, religija pagonybe arba latviškai dievturība vadinama. Praėjo 629 metai , o va, ant Žirgokalnio tarytum nė nebūta krikšto…

Žmones, ir taip jau linksmus, linksmino grupės „ByTikZyz”, „Pulkelis”. Prūsų neofolkloro grupė „Ramowe rikoito”, lietuviškai kalbanti, melodinga, rodės, labai sava.

Naktyje nurimę stovėjo medžiai. Javai – irgi kaip mūras. Laukė ateinančiųjų jų aplankyti. Netilo dainos.

Apie 23 val. ėmė plaistytis žaibai. Dievas Perkūnas tylėjo, bet sinoptikų raganavimas jau buvo padaręs savo: „Aistuvos rasa” išsigando uragano. Žmonės po truputį ėmė skirstytis, o Žirgokalnis – tuštėti.

Liko neplukdyti vainikėliai. Ketvirtą ryto nelijo. Radusi tuščią Žirgokalnį deivė Saulužė, sakytum, supyko ir nusigręžė už debesų. Ėmė lyti. Lietuvonis, lietaus nešėjas, pasijuto pagarbintas kupiškėnų ir jiems atsidėkojo, kuo pats turtingas.

 

temainfo.lt

temainfo.lt nuotraukos

[gallery_box]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_1.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_2.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_3.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_4.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_5.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_6.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_7.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_8.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_9.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_10.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_11.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_12.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_14.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_15.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_16.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_17.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_18.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_19.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_20.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_21.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_23.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_24.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_25.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_26.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_27.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_28.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_29.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_30.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_31.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_32.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016_aistuvos_rasa_33.jpg” descr=”” title=””]
[/gallery_box]