Kuo daugiau salėje žmonių, tuo mažiau galių partijoms

Sausio 15 d. Rokiškio miesto seniūnijos seniūnas Arūnas Krasauskas rajono savivaldybės salėje saujelei rokiškėnų perskaitė seniūnijos 2014 metų veiklos ataskaitą.

Kaip kasmet, taip ir šį kartą, pranešėjo A.Krasausko buvo klausiama, kodėl Veiklos ataskaita visada skaitoma darbo metu, kai į susitikimą su seniūnu gali ateiti nedaugelis?

Anot seniūno, apie renginį du kartus buvo skelbiama rajono laikraštyje, pranešė apie jį savivaldybės svetainė www.rokiskis.lt, skambinta visų aštuonių Rokiškio seniūnijos seniūnaitijų vadovams. Pastarųjų atėjo trys. Įstatymai nedraudžia tokius susitikimus organizuoti darbo metu.

Klausimų buvo ne tiek ir mažiai: bendruomenė nori pažinti savivaldos galimybes. Kai kurių manymu, apie tokį renginį derėtų pranešti kiekvienam rokiškėnui asmeniškai. Tai beveik nekainuoja: Rokiškio verslo klubo savanoriai apie Laisvės gynėjams skirtą Padėkos vakarą išnešiojo apie 3 tūkst. pranešimų.

– Jei idėja patraukli, jaunimas niekada neatsisakys savanoriauti, padės išplatinti reikiamą žinią, – yra sakęs jaunas rokiškėnas verslininkas Linas Juozėnas, beje, dalyvavęs ir seniūno ataskaitiniame.

Rajono vadovų L.Juozėnas klausė, ar nevertėtų savivaldybės pastato pirmame aukšte įkurti susitikimų kambario: kodėl tam tinkanti „stiklinė“ patalpa atiduota rūkaliams?

Renginyje dalyvavę vicemeras Egidijus Vilimas bei administracijos direktoriaus pavaduotojas Rimantas Velykis nė nepakilo nuo kėdės – niekas į šį klausimą ir neatsakė.

Pats seniūnas A. Krasauskas, paklaustas, kaip jis vertina tai, kad darbo laiku valdiškame renginyje biudžetinės įstaigos vadovas dalina rinkimų dovanėles, sakė:

– Įstatymas nepažeistas.

Kandidatas į merus Antanas Vagonis tiesė visiems nedidelius „blonknotėlius“ languotais puslapėliais. Tylus ėjo tarp kėdžių ir dalino kiekvienam po užrašų knygelę, papuoštą savo atvaizdu.

Veikla ar funkcijų vykdymas?

Rokiškio miesto seniūnijoje dirba devyni žmonės. Iš ataskaitos sunku suvokti, kiek miestui reikia jų asmeninių iniciatyvų – ko gero, užtenka atlikti numatytas funkcijas. Tokių – 18: vertinti atskirų šeimų ir asmenų gyvenimo sąlygas, svarstyti socialinės paramos toms šeimoms tikslingumą; vykdyti vaikų teisių apsaugos prevenciją, dirbti su probleminėmis šeimomis; registruoti pranešimus apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą; rengti ir įgyvendinti užimtumo, informacinės visuomenės plėtros, gyventojų poilsio, viešųjų ir visuomenei naudingų darbų programas, organizuoti savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešojo tualeto paslaugas ir t.t.

Kai kurios seniūnijos funkcijos persipina su savivaldybės įstaigų veikla, todėl jos rezultatais gali girtis ir savivaldybė, ir jos įstaigos, ir seniūnija ar net kelios seniūnijos.

Sakysim, kas nuveikta įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programą? „Gyventojai nemokamai naudotis internetu gali Rokiškio rajono savivaldybės J.Keliuočio viešojoje bibliotekoje; apie Rokiškio miestą ir seniūniją daug informacijos galima rasti savivaldybės interneto tinklalapyje www.naujas.rokiškis.lt“ – rašoma ataskaitoje. Štai ir visa visuomenės plėtros programa. Kur galima plačiau apie ją sužinoti, kokie jos tikslai?

„Numatytų funkcijų“ sąraše dešimtuoju numeriu pažymėtas punktas skelbia: „Parengtos seniūnijos veiklos programos ir kaip pateiktos svarstyti seniūnijos gyventojams ar seniūnaičių sueigoje“. Šis nelabai aiškus sakinys ataskaitoje paaiškintas taip: „Rokiškio rajono Taryba patvirtino lėšas ir finansavimo šaltinius keturioms programoms: Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas – 241,5 tūkst. litų; Kultūros, sporto, bendruomenės ir vaikų, jaunimo gyvenimo aktyvinimas – 0,8 tūkst. litų; Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas – 253,7 tūkst. litų; rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas – 1 363,7 tūkst. litų.“ Kaip šios programos įtakos ar jau įtakojo Rokiškio miesto seniūnijos gyvenimą? Ką apie jas žino ir kaip jas vertina gyventojai?

Jei kažkas susidomėtų, kaip seniūnijai sekasi vykdyti viešųjų tualetų priežiūros funkciją, iš seniūno ataskaitos sužinotų, kad už tai atsakinga AB „Rokiškio komunalininkas“. Iš pranešimo sunku suvokti seniūnijos indėlį prižiūrint kapines, teikiant pirties paslaugas, atliekant šienavimo, šviestuvų statymo ir jų priežiūros, medžių pjovimo darbus, kurie – „Rokiškio komunalininko“ rūpestis. Šiems darbams atlikti komunalininkai išleido nemažai: žolės pjovimui – 68 445 Lt, pirties subsidijoms – 36 512 Lt, medžių pjovimui – 13 000 Lt, šakų išvežimui – 10 845 Lt, gėlių daigams – 16 261 Lt… Kaip tai galėjo įtakoti seniūnijos veiklą, arba kaip šią veiklą įtakojo pati seniūnija?

Tiesa, ir pačiam AB „Rokiškio komunalininkas“ vadovui A.Vagoniui teko teisintis, kodėl išmaniųjų technologijų amžiuje Rokiškio šaligatvių ledą moterys tebekapoja kirvukais…

Velykalnis – bendruomeniškumo pavyzdys

Nei Rokiškio savivaldybė, nei seniūnija kol kas negalėtų pasigirti bendruomeniškumo skatinimu, nors ir turi puikų Rokiškio miesto Velykalnio bendruomenės pavyzdį. Jos pirmininkas Stasys Mekšėnas, vadovaujantis ir rajono Vietos bendruomenių tarybai, jungiančiai 13 bendruomenių, perskaitė ataskaitą apie šios tarybos pernai metų veiklą.

S.Mekšėnas kalbėjo apie būtinybę įteisinti Velniakalnio žemės dalies, kurioje stovi sakralinių pastatų – Kalvarijų – kompleksas, nuomą: kol ji bešeimininkė, bendruomenė negali Kalvarijų restauruoti, nors pernai šiems darbams jau buvo gauta pinigų. Savivaldybė turėtų išpirkti Sporto gatvės vandentiekio ir kanalizacijos trasas, kurias savo lėšomis įrengė pati bendruomenė, turėtų būti didesnis valdžios dėmesys Vytauto ir Lašo gatvių juosiamo parko atnaujinimui; būtina išasfaltuoti Kalnų gatvę.

Velykalnio bendruomenė šienauja 7 ha žaliųjų vejų – mėnesiui tai kainuoja 400, sezonui – 2 000 Lt.

– Tai darome savo, bendruomenės narių, lėšomis. Visi laukai prižiūrimi geriau, negu veja prie Nepriklausomybės paminklo. Kartais norisi sėst į savo traktorių, atvažiuoti į miesto aikštę ir ją nušienauti, – kalbėjo S.Mekšėnas.

Pranešėjas užsiminė ir apie „Rokiškio miesto meninio vizualinio įvaizdžio gerinimo“ projektą, Vietos bendruomenių tarybos parengtą 2013-ųjų miesto seniūnijos ataskaitiniam susirinkimui.

– Ateidamas čia peržvelgiau visus projekto punktus. Nė vienas neįgyvendintas. O kaip gražiai meras kalbėjo! „Reikia gerinti miesto įvaizdį“, – sakė jis. Nevyriausybinių organizacijų atstovų darbo grupė atliko studiją – pinigai skirti, o projektas nevykdomas, – kalbėjo S.Mekšėnas.

Anot pranešėjo, kuo daugiau salėje žmonių, tuo darbingesnė nuotaika, tuo mažiau galių partijoms – didelius darbus gali padaryti bendruomenė, jei valdžiai rūpėtų jos nuomonė.

Už paramą Vietos bendruomenių tarybai S.Mekšėnas įteikė padėkas. Jos teko savivaldybininkams Vytautui Milakniui, Albertui Stončiui, Raimondui Simonavičiui, Audronei Gavėnienei ir Rimantui Velykiui. Už bendradarbiavimą jis padėkojo ir seniūnui A.Krasauskui.

– Ar vasarą Velniakalnyje bus rengiamas Europos paplūdimio tinklinio čempionato etapas? – klausė S.Mekšėno rokiškietė.

S.Mekšėnas tikisi, kad iki liepos Velniakalnyje bus pastatyta aštunta paplūdimio teniso aikštelė, tualeto ir dušų statinys; 200 m vandens ir kanalizacijos trasą bendruomenės vyrai jau nutiesė.

– Bus, – užtikrintai atsakė S.Mekšėnas.

Renginyje dalyvavęs kandidatas į merus Vytautas Masiulis rinkėjams dovanėlių nedalino.

Rita Briedienė

Pauliaus Briedžio nuotraukos

[gallery_box]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/1_seniunu_susirinkimas_rokiskis.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/2_seniunu_susirinkimas_rokiskis.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/3_seniunu_susirinkimas_rokiskis.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/4_seniunu_susirinkimas_rokiskis.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/5_seniunu_susirinkimas_rokiskis.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/6_seniunu_susirinkimas_rokiskis.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/7_seniunu_susirinkimas_rokiskis.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/8_seniunu_susirinkimas_rokiskis.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/9_seniunu_susirinkimas_rokiskis.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/10_seniunu_susirinkimas_rokiskis.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/11_seniunu_susirinkimas_rokiskis.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/12_seniunu_susirinkimas_rokiskis.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/13_seniunu_susirinkimas_rokiskis.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/14_seniunu_susirinkimas_rokiskis.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/15_seniunu_susirinkimas_rokiskis.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/16_seniunu_susirinkimas_rokiskis.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/17_seniunu_susirinkimas_rokiskis.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]