Kultūros dieną anykštėnai telkiasi bendrystei, rokiškėnai teikia medalius, kupiškėnai – statulėles

Savitos Pasaulinės kultūros dienos tradicijos

Kiekvienas rajonas turi savų Pasaulinės kultūros dienos tradicijų. Rokiškėnai teikia rajono Savivaldybės įsteigtus sidabro ženklus „Už nuopelnus Rokiškio krašto kultūrai“. 2011 m. Rokiškiui juos sukūrė šio krašto Garbės pilietis, Lietuvos dailininkas, juvelyras, skulptorius, medalininkas Petras Garška. Per tą laiką apdovanota 15 šiam kraštui nusipelniusių žmonių.

Anykštėnai mėgsta susiburti kuo gausiau. Šiemet Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis Kultūros centro, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus ir jo filialų, Angelų muziejaus, Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos bei jos filialų – visus rajono kultūros darbuotojus pakvietė į Kultūros ir pramogų centrą „Nykščio namai” pakalbėti, pabendrauti, pasivaišinti.

Pernai didžiulis anykštėnų kultūros darbuotojų kolektyvas siauruku keliavo į Rubikius, dar anksčiau samdė autobusus ir keliavo įspūdingiausiomis Anykščių krašto vietomis: aplankė atodangas, šaltinius, miškininkų ir aplinkosaugininkų rekomenduotinas vietas…

– Buvo taip smagu visiems kartu džiaugtis ir grožėtis savo kraštu, jog vien tas jausmas kūrė sieloje didžiulę šventę, – temainfo.lt sakė Anykščių kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė.

 

Kupiškėnai teikia nominacijas

Jau treti metai Pasaulinę kultūros dieną kupiškėnai teikia dailininko Audriaus Lauciaus sukurtas statulėles „Už nuopelnus kultūrai”. Renginio iniciatoriai – Kupiškio kultūros centras: jo režisieriai kuria renginio scenarijų, ieško statulėlių steigėjų. Šiemet jų buvo šeši: Seimo nariai Viktoras Rinkevičius ir Audrys Šimas, Kupiškio rajono tarybos nariai Augenijus Cesevičius ir Algirdas Notkus, UAB „Medienos sprendimai“ ir Kupiškio rajono savivaldybė.

– Neatsitiktinai Kupiškio kultūros apdovanojimų simboliu tapo, pasak legendos, milžinų supilto Kupiškio piliakalnio atvaizdas: žmonės, kuriantys kultūrą, visą gyvenimą pila savo piliakalnius, o laiptai į žvaigždes simbolizuoja jų neišsenkantį siekį kilti vis aukštyn ir aukštyn, – kalbėjo renginio vedėjas Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vadovas, operos solistas Jonas Sakalauskas.

Susirinkusiesiems koncertavo „Vilniaus mušamųjų“ grupės Artūro Maniušio ir Martyno Stonkaus duetas. Renginio pradžioje ir pabaigoje savo dainomis visus džiugino renginio vedėjas J. Sakalauskas ir akordeonininkas Tadas Motiečius.

Renginį režisavo Kupiškio kultūros centro režisierė Neringa Danienė.

 

Statulėlės – penkioms kupiškėnėms ir kolektyvui

Statulėlėmis „Už nuopelnus kultūrai” buvo įvertintos penkios kultūros srityje dirbančios kupiškėnės ir folklorinis ansamblis „Kupkėmis”. Visi nominuotieji buvo trumpai charakterizuoti.

 

Inga Dovydėnienė, Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė.

I. Dovydėnienė nominuota už Subačiaus bendruomenės telkimą ir jos kultūrinio augimo skatinimą, aktyvią kultūrinę veiklą, naujų renginių atsiradimo iniciatyvą. Remiantis 2016 ir 2017 metų ataskaitomis, renginių skaičius Subačiuje išaugo 44 proc., o žiūrovų – net 89 proc. Inga kuruoja ir Kupiškio trečiojo amžiaus universiteto Subačiaus padalinio užsienio kalbų (anglų) fakultetą, rodo išskirtinį dėmesį neįgaliesiems ir socialinės rizikos šeimos.

 

Rita Liogienė, Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Juodpėnų skyriaus bibliotekininkė.

R. Liogienė nominuota už aktyvų darbą savo kaimo ir bendruomenės labui, už iniciatyvą ir paramą organizuojant vietinius renginius, sukauptą istorinį kaimo archyvą ir už tai, kad biblioteka, kurioje ji dirba, tapo svarbiausia įstaiga Juodpėnų kaime.

2017 m. R. Liogienė surengė net keletą parodų, rūpinasi istorinės archyvinės medžiagos išsaugojimu nuotraukose. Bibliotekininkė R. Liogienė yra aktyvi renginių organizatorė, į veiklas įtraukianti bendruomenės narius, skatinanti ir kitus imtis kultūrinių iniciatyvų.

 

Rita Senvaitienė, Kupiškio viešosios bibliotekos Lankytojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė.

R. Senvaitienė – literatūros žinovė, profesionali konsultantė, gerai vertinama ir labai mylima skaitytojų bei bendradarbių. Ji rūpinasi literatūros sklaida, rengia spaudinių parodas, organizuoja renginius, vykdo įvairias skaitymo skatinimo iniciatyvas, organizuoja Pasaulinei baltosios lazdelės dienai skirtus renginius. Naujausia R. Senvaitienės veikla – Knygų mylėtojų klubas. Klubą jau spėjo pamėgti įvairaus amžiaus kupiškėnai.

 

Giedrė ZuozienėKupiškio etnografijos muziejaus fondų saugotoja. 

G. Zuozienė nominuota už muziejinių vertybių restauravimo bei konservavimo projektų rengimą ir įgyvendinimą, muziejinių vertybių rinkimą, apskaitos tvarkymą, už informacinio katalogo „Seserų Glemžaičių rinkinys Kupiškio etnografijos muziejuje: tradiciniai lietuviški drabužiai ir jų priedai“ parengimą leidybai.

 

Kupiškio kultūros centro folklorinis ansamblis „Kupkėmis” (vadovė Alma Pustovaitienė, prezidentė Ina Mudurienė).

Šio folklorinio kolektyvo vizitinė kortelė – tradicijų puoselėjimas, kultūrinės savasties suvokimo skatinimas, Kupiškio krašto nematerialaus lobyno išsaugojimas ir perteikimas visuomenei patraukliomis edukacinėmis programomis bei įvairiomis renginių formomis.

Už etnografinę veiklą – kupiškėniškų tradicijų, papročių, tarmės saugojimą ir sklaidą – 2010 m. „Kupkėmis“ buvo apdovanotas „Aukso paukšte“.– aukščiausia šalies meno mėgėjų kolektyvų ir jų vadovų veiklos rezultatus įvertinančia Lietuvos liaudies kultūros centro nominacija.

2017 m. ansamblis organizavo tradicinius etninę kultūrą puoselėjančius renginius: folkloro ir senųjų amatų šventę „Baltų vienybės diena“, Advento vakarojimą „Klosiu boltų patalalį, leliumoi“, vaikų Velykėles „Kas ant margučio išrašyta“, folkloro šventę-sambūrį „Aistuvos Rasa“, akciją „Visa Lietuva šoka“.

Tais pačiais metais „Kupkėmis” dalyvavo respublikinėje parodoje „Adventur-2017“, Aukštaitijos sutartinių šventėje „Sutarjėla“ Dubingiuose, tarptautiniame festivalyje „Pastauninko pintinis“ Kretingoje, Ukrainos nepriklausomybės dienos minėjimo šventėje Manevičiuose.

Aukštaitijos regionų Tautinio kostiumo konkurse „Išausta tapatybė“ Zarasuose „Kupkėmis” laimėjo pirmą vietą. Ansamblio pastangų dėka „Kupiškėnų vestuvės“ šiemet įtrauktos į Lietuvos nematerialaus paveldo vertybių sąvadą.

 

Nidija SankauskienėKupiškio kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Versmė” vadovė.

Ilgamete savo veikla „Versmė” siekia puoselėti, aktyvinti vokalinį žanrą ir dainininkų mėgėjų veiklą, ugdyti kolektyvo meistriškumą, bendrauti ir bendradarbiauti su kitais šio žanro kolektyvais.
„Versmė” – daugkartinis įvairių konkursų prizininkas, rajono ir respublikinių renginių dalyvis. Vieni svarbiausių apdovanojimų – pirmo laipsnio laureato diplomas Vilniaus respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse „Sidabriniai balsai“, pergalės ir laureatų diplomai Pakruojo rajone konkurse „Kur aukštas klevas“, Ukmergės rajono –  „Šventosios aidai“, Šilalės – „Šilų aidai“. Pastarajame konkurse „Versmė“ tapo absoliučiu šių metų konkurso ansambliu.

 

temainfo.lt

Emilijos Briedytės nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_01.jpg” descr=”” title=”Vilniaus mušamųjų grupės Martyno Stonkaus (kairėje) ir Artūro Maniušio duetas”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_02.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_03.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_04.jpg” descr=”” title=”Renginio vedėjas Jonas Sakalauskas ir akordeonininkas Tadas Motiečius”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_05.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_06.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_07.jpg” descr=”” title=”J. Sakalauskas, skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, rajono meras Dainius Bardauskas”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_08.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_10.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_11.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_13.jpg” descr=”” title=”Meras D. Bardauskas, Tarybos narys Augenijus Cesevičius, Inga Dovydėnienė”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_14.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_15.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_16.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_17.jpg” descr=”” title=”Bibliotekininkei Ritai Liogienei statulėlę teikia Seimo narys Audrys Šimas”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_18.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_19.jpg” descr=”” title=”Bibliotekininkė Rita Senvaitienė”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_20.jpg” descr=”” title=”Muziejininkė Giedrė Zuozienė”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_21.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_22.jpg” descr=”” title=” Kupkėmio vadovė Alma Pustovaitienė”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_23.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_24.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_25.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_26.jpg” descr=”” title=”Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė „]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_27.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_28.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_29.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_30.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_31.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_32.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_33.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_34.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_35.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/04/2018_kulturos_diena_kupiskis_36.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]

Straipsnis panašia tema:


Muziejininkės M. Mieliauskienė ir O. Mackevičienė apdovanotos sidabro ženklu „Už nuopelnus Rokiškio krašto kultūrai“ »