Kultūros darbuotojų atlyginimai vėl nurėžti

Kęstutis Tubis

Vyriausybės patvirtinta Kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų didinimo programa „užbuksavo“ viename iš Lietuvos kultūros lopšių – Anykščiuose. Šio rajono kultūros specialistams pusantrų metų mokėtos didesnės algos 2016-ųjų pradžioje vėl nubrauktos. Lietuvoje šiuo metu įgyvendinama Vyriausybės patvirtinta 2014–2016 metų Kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų didinimo programa, kurios tikslas – nuo 2017-ųjų šios srities specialistams mokėti 45 proc. didesnį darbo užmokestį, nei jie gavo prieš ketverius metus.

Kultūros specialistų algos keltos jau du kartus, o šių metų liepą numatytas trečias ir kol kas paskutinis jų didinimas. Laukdami to trečio padidinimo, Anykščių rajono kultūros ir meno darbuotojai apsižiūrėjo, kad jiems jau nebemokami pinigai, skirti antrąsyk pakėlus algas.

Anykščių rajono kultūros darbuotojai šiuo metu su Kultūros ministerija ir Anykščių rajono vadovybe aiškinasi, kur dingo dalis jų darbo užmokesčio. Ministerija tikina lėšų skyrusi, o meras Kęstutis Tubis tvirtina, kad rajonas jų negavo. Tad kur prapuolė daugiau kaip 85 tūkst. eurų?

 

Pasigedo pinigų

Dijana Petrokaitė

Viena iš Kultūros ir meno darbuotojų atlyginimo didinimo programos kūrimo darbo grupės atstovų – Anykščių rajono kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė LŽ teigė, jog valstybė, pradėjusi vaduoti kultūros darbuotojus iš skurdo, įsipareigojo trejus metus be pertraukos kelti jiems atlyginimus. 12 tūkst. Lietuvos kultūros darbuotojų algoms padidinti 2014–2016 metais skirta 42 mln. eurų.

Anykščių kultūros centro vyriausioji buhalterė Romutė Bulotienė sakė, kad visos šalies kultūros ir meno darbuotojams atlyginimai buvo didinami po lygiai. Nuo 2014-ųjų liepos kiekvieno jų darbo užmokestis pakilo 117 eurų, o nuo 2015-ųjų liepos – dar 46 eurais.

Kokia suma kultūros darbuotojų algos bus didinamos šiemet, paaiškės liepos 1-ąją. Tačiau pernai vasarą 46 eurais pakeltas atlyginimas visiems rajono kultūros ir meno įstaigų darbuotojams buvo mokamas tik iki 2016-ųjų sausio. Kaip LŽ pasakojo į Anykščių rajono savivaldybės tarybą išrinkta Anykščių kultūrinės veiklos vadybininkė Gabrielė Griauzdaitė, rajono vadovai ją tikino, kad iki tol 137 rajono kultūros ir meno darbuotojams mokėtą padidinto atlyginimo dalį teko nubraukti, nes šių pinigų iš valstybės iždo Anykščių rajono biudžetas negavo, o atliekamų lėšų, kurias būtų galima skirti kultūros srities darbuotojų algoms kelti, savivaldybė neturi.

 

Ministerija davė, merija negavo

Rajono tarybos narė G. Griauzdaitė siuntė raštą Kultūros ministerijai ir klausė, kodėl Anykščių kultūros darbuotojų, skirtingai nei jų kolegų visoje Lietuvoje, nepasiekia pakeltiems atlyginimams skirti pinigai. Kultūros ministerijos Finansų skyriaus vedėja Veronika Virginavičiūtė atsakė, kad 2016-aisiais Anykščių rajono savivaldybės kultūros ir meno srities darbuotojų algoms didinti apskaičiuota 85 316 eurų. Valdininkė raštu patvirtino, jog Finansų ministerija skyrė šią sumą Anykščių rajono savivaldybei, o apie tai informavo valdžios institucijas ir Lietuvos savivaldybių asociaciją: „Patikiname, kad darbo užmokesčiui numatytų papildomų asignavimų tęstinumas užtikrintas, todėl savivaldybė neturi pagrindo teigti, jog nėra lėšų.“

Sergėjus Jovaiša

Tačiau kalbėdamas su LŽ Anykščių rajono meras K. Tubis pabrėžė, kad lėšos, skirtos rajono kultūros darbuotojų atlyginimams didinti, į jo vadovaujamos savivaldybės iždą nepateko. „Manau, valstybė sužaidė su mūsų savivaldybe – pirmais metais skyrė lėšų kultūros darbuotojų atlyginimams kelti, o paskui šią pareigą primetė rajono biudžetui“, – dėstė jis.

Anykštėnų į Seimą išrinktas Sergejus Jovaiša, į kurį kreipėsi pagalbos nurėžtas algas gavę kultūros darbuotojai, LŽ sakė išsiaiškinęs skandalingą situaciją. Jo nuomone, Finansų ministerija iš tiesų pervedė lėšų didesniems atlyginimams mokėti, tačiau naujoji savivaldybės taryba tuos pinigus paskyrė kitoms reikmėms. „Taip galėjo atsitikti ir dėl vietos valdžios nepatyrimo. Savivaldybės tarybai teks ieškoti lėšų ir kompensuoti kultūros darbuotojams neišmokėtus atlyginimus“, – pažymėjo parlamentaras.

 

 

Daiva Baronienė

Lietuvos žinios