Kristaus prisikėlimas – tai atgimimas sieloj ir žemėj

 

SU ŠVENTOM VELYKOM!

 

Sveikiname gražiausios ir šviesiausios pavasario šventės – šv. Velykų proga. Kristaus

prisikėlimas – tai atgimimas sieloj ir žemėj. Atveriame širdis gerajai naujienai.

Su pavasario žiedais, grįžusių paukščių čiulbesiu, mieli kupiškėnai!

Tegu Prisikėlimo džiaugsmas, šv. Velykų skambantys varpai padeda patirti Viešpaties artumą ir meilę kiekvienam. Teprisipildo širdys meilės, gailestingumo, atjautos. Lai tikėjimas,

viltis, stiprybė, džiaugsmas aplanko visų namus. Būkite laimingi! Šventė drauge tegu sukviečia gimines ir artimiausius draugus, o visus mus suburia ir telkia santarvė ir gerumas.

Linksmų šventų Velykų! Gražios Jums šventės ir dailių, stiprių margučių!

 

TS-LKD Kupiškio skyriaus taryba

Užsk. nr. A17-13