Kovo 11-oji: į šią dieną ėjo ištisos kartos

Gerbiami Rokiškio ir Kupiškio rajonų žmonės!

 

Nuoširdžiai sveikinu Jus Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos – proga! Į šią dieną ėjo ištisos mūsų valstybės žmonių kartos, lietuviai aukojo savo gyvybę laisvės kovose, rizikavo savo pačių laisve neginkluotu pasipriešinimu sovietinei okupacijai. Nepriklausomybės viltis nešiota lageriuose ir tremtyse. Ta nuostabi savos laisvos valstybės idėja būrė minias Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio mitinguose, jungė mūsų rankas ir širdis Baltijos kelyje. Ir mūsų svajonė išsipildė: 1990 m. kovo 11-ąją Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo salėje pirmą kartą po penkiasdešimties okupacijos metų demokratiškai išrinkti parlamentarai išreiškė visos Tautos valią – atkūrė Lietuvos valstybingumą. Net ekonominė blokada, net svetimos valstybės tankai nepajėgė palaužti mūsų valios turėti laisvą demokratinę valstybę.

Tai didi šventė, įkvepianti turtinti Lietuvą savo darbu, idėjomis, siekiais! Didžiuokimės ir branginkime, kurkime ir saugokime savo valstybę!

 

Raimundas Martinėlis

Lietuvos Respublikos Seimo narys

Užsk. nr. A17-7