Kontrolierė V. Mažeikienė tapo opozicijos galimybe valdančiajai daugumai sukiršinti

Vilma Mažeikienė

Rugsėjo 27 d. posėdžiavusios Kupiškio rajono tarybos darbotvarkėje buvo klausimas „Dėl tarnybinio nusižengimo“. Iš sprendimo projekto aišku, jog siekta pripažinti, kad Kupiškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos vadovė Vilma Mažeikienė padarė tarnybinį nusižengimą, o Taryba privalo patvirtinti komisijos jai skirtą tarnybinę nuobaudą – pastabą. Pagal Savivaldos įstatymą, komisijos sprendimą turi įforminti valstybės tarnautoją priėmęs asmuo: šiuo atveju – rajono Taryba.

Prieš tvirtinant darbotvarkę Tarybos narys Augenijus Cesevičius paprašė atidėti šio klausimo svarstymą, kadangi V. Mažeikienė yra išvykusi į Europos Parlamentą, į Briuselį, ir neturi galimybės pasiteisinti, apsiginti.

Savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos vedėja Jovita Bakanaitė, paaiškino, kodėl šis klausimas svarstytinas būtent dabar. Vyriausybės nutarimo „Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių“, reglamentuojančio tvarką, procedūras ir terminus, 14 punktas numato imperatyvią – privalomą  – nuostatą.

– Tai reiškia, kad jūs privalote įforminti šį sprendimą, ir jam yra terminas. Šis sprendimas dėl tarnybinės nuobaudos paskelbimo turi būti priimtas per vieną mėnesį nuo išvados surašymo dienos. Šiuo atveju jokie terminai nepraleisti. Bet, jeigu mes atidėsime klausimą, bus griežtai pažeisti procedūriniai dalykai ir terminai. Neturime jokio teisinio pagrindo šio klausimo nesvarstyti ar jį atidėti, – sakė vedėja J. Bakanaitė.

A. Cesevičiaus argumentas – valstybės tarnautoja atostogauja – nebeturėjo prasmės, nes V. Mažeikienės išklausymai jau atlikti, o sprendimui priimti Taryba turėjo vadovautis išvada – komisijos pripažinimu, jog valstybės tarnautoja yra padariusi pažeidimą. Anot vedėjos J. Bakanaitės, jei Tarybai netinka nuobauda – pastaba, ji gali siūlyti tik daugiau – papeikimą, griežtą papeikimą, arba visai netvirtinti sprendimo, bet pastaroji galimybė tiktų tik tuo atveju, jei būtų praleistas terminas. Tos išaiškinimas yra patvirtintas ir Valstybės tarnybos departamento.

Tarybos narys Leonas Apšega stebėjosi: argi rajono Taryba – kanceliarijos darbuotojai, jei turi įforminti komisijos sprendimą?

– Manau, kad Taryba svarsto klausimus, o neįformina. Jeigu taip kažkas priėmė Vilniuje, tai durnai priėmė. Aš esu Tarybos narys ir turiu teisę balsuoti, o ne įforminti, – sakė L. Apšega.

– Tai ir turėsite teisę balsuoti arba nebalsuoti, – priminė rajono meras D. Bardauskas.

Išimti šį klausimą iš darbotvarkės ar bent atidėti kitam posėdžiui svarstyti siūlė ir rajono Tarybos narys Bronislovas Rimkus, neva klausimas paruoštas neteisingai, vienašališkai, neįtikinamai, nepagrįstai.

– Ką tik buvo popiežius atvažiavęs, ir šie klerkai, ko gero, nebuvo su juo susitikę. Reikia kažkiek gailestingumo, – patarė politikas Žilvinas Aukštikalnis, ir siūlė klausimą atidėti.

– Matosi, kad buvote susitikęs su popiežiumi, – į patarimą atsakė meras.

Tarybos narys Zigmantas Aleksandravičius sakė džiaugiasi šalia savęs matydamas Virginijų Andrijauską.

– Matyt, jo įtakos yra, kad socialdemokratai pradeda kažkiek mąstyti, ir aš manau, kad mes visi, kurie kažkiek protaujam, turėtume neleisti sumaigyti šito žmogaus, turiu omenyje tas pinkles, kurios čia yra parengtos. Tai tipinis mūsų rajono pavyzdys, kaip norima sumaigyti, sumenkinti. Ir suprantama, kodėl taip yra daroma, – sakė jis.

Anot Z. Aleksandravičiaus, galima ir taip, ir taip pasielgti: nesvarstys – klausimas bus išimtas iš darbotvarkės, svarstys – bus parodyta, kad nugalėjo sveikas protas, ir siūlė svarstyti šį klausimą.

Štai tokiomis nuotaikomis žaidė rajono Tarybos opozicija, suvokusi, kad šiuo klausimu susidariusi situacija labai lengvai skaldo valdančią daugumą.

Tarybos narys Saulius Dugnas priminė Z. Aleksandravičiui pusmečio senumo klausimą „Ką ši moteriškė veikia Savivaldybėje?“ Tai buvo taikyta V. Mažeikienei po jos išvykos, bene, į Maroką. Šįkart Z. Aleksandravičius pasinaudojo proga patylėti.

Balsavimo rezultatai buvo tokie: 13 – už klausimo išėmimą iš darbotvarkės, 11 – prieš, vienas susilaikė, ir V. Mažeikienei paskirta nuobauda nebuvo svarstoma. Taip visuomenė ir nesužinojo, už ką pastaba jai buvo paskirta.

– Sveikinu Tarybą pažeidus įstatymą, – prieš tvirtinant viso posėdžio darbotvarkę pasakė meras.

Taigi V. Mažeikienė – LSDP narė. A. Cesevičius – irgi. Tikėtina, kad opozicijai pasisekė įkalti pleištą į valdančios daugumos pamatą. Ar giliai, parodys laikas.

Rita Briedienė

temainfo.lt archyvo nuotr.