Konferencijoje – apie žymius Panevėžio medikus

Siekdama įsilieti į Panevėžio miesto 511-ojo gimtadienio renginių programą ir prisidėti prie „Panevėžio-kultūros sostinės“ renginių  Panevėžio kolegija, padedama rėmėjų, vykdo projektą  „Panevėžio medikai – miesto istorijos kūrėjai“.

Projektą tikslas – surinkti medžiagą apie Panevėžio medikus, kurie buvo ne tik gydytojais, bet ir dėstytojais, vienu ar kitu laikmečiu dirbo Panevėžio medicinos mokykloje, kuri dabar yra Panevėžio kolegijos sudedamoji dalis. Tai jau trečiasis leidinys šia tema. Pirmą knygelę, kaip konferencijos medžiagą, išleido Panevėžio kraštotyros muziejus. Antroji, išleista 2010 metais,  jau buvo inicijuota Panevėžio kolegijos.

Išleidus antrą knygelę paaiškėjo, kad daug žymių miesto medikų į ją nepateko, todėl Panevėžio kolegija vėl ėmėsi iniciatyvos nušviesti gydytojų ir dėstytojų asmenybes kita šviesa ir atskleisti miesto visuomenei jų indėlį į miesto kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą. Taip gimė projektas „Panevėžio medikai – miesto istorijos kūrėjai“ ir konferencija „Panevėžio medikai visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo verpetuose“.

Konferencija, kurią, be Panevėžio kolegijos,  parėmė ir miesto Savivaldybė bei Lietuvos gydytojų sąjungos Panevėžio filialas, vyks Panevėžio kolegijoje, rugsėjo 5 d. 10 val. Joje planuojami šeši pranešimai, kuriais bus išsamiai papasakota apie šiuos gydytojus: Kazimierą Slieką, Juozą Vileišį, Bronislovą Šerkšną,  Kazį Kaunėną,  Joną Gurskį ir Algimantą Bandzą.

Pranešimus skaitys gerai žinomi medikai veteranai ir kraštotyrininkai ne tik iš Panevėžio (Liudvika Knizikevičienė, Alfonas Žobakas), bet ir svečiai iš kitų miestų (Giedrė Kaunėnaitė-Petkevičienė, Virgaudas Taletavičius).

Panevėžio kolegijoje vyksianti konferencija bus vienas iš pirmųjų oficialių renginių, skirtų miesto 511-ajam gimtadieniui, ir prasidėsiančiam rugsėjo 5-ąją.

Kolegija tikisi sulaukti gausios miesto medikų ir jų artimųjų bendruomenės, taip pat tampriai su miesto kultūriniu gyvenimu susijusių panevėžiečių. Laukiama atvykstant ir su buvusia Panevėžio medicinos mokykla vienaip ar kitaip susijusių Seimo narių, vietos politikų bei visuomenės veikėjų.

 

Vilija Raubienė

Projekto „Panevėžio medikai- miesto istorijos kūrėjai“ vadovė