Kompaktinėje plokštelėje – mėgstamiausios rokiškėnų melodijos

Rokiškio kultūros centro vadybininkė ir folkloro ansamblio ,,Gastauta” vadovė Nida Lungienė šypsosi: nauja kompaktinė plokštelė „Rokiškio krašto muzikantai” – dar vienas šiais metais sėkmingai įgyvendintas jos projektas.

– Labai norėjosi įamžinti Rokiškio krašto liaudies muzikantus. Puoselėjau ir brandinau šią mintį kelerius metus. Didele paskata tapo 2014-aisais vykdyta etnoinstrumentologinė ekspedicija, kuriai vadovavo Lietuvos liaudies kultūros centro Folkloro poskyrio vyriausiasis specialistas Arūnas Lunys. Buvo atrinkta 40 pačių geriausių mūsų krašto tradicinės muzikos atlikėjų, grojančių Peterburgo, vokiškomis, rusiškomis dvieilėmis armonikomis, bandonija, lūpine armonikėle ir būgneliu. Visi muzikantai yra tikri savo srities žinovai, nors ir nebaigę jokių muzikos mokslų; jų mokytojai buvo tėvai, seneliai, broliai ar kaimynai, – temainfo.lt pasakojo N.Lungienė.

Į kompaktą įrašyti 37 kūriniai: Aukštaitiškas maršas, Zarasiškių polka, polka „Gala gryčios”, Piemenėlio polka, polkutė, polka „Mergytė jauno vieko”, Senelio polka, Gimnazistų polka, Bagdono valsas, Dieduko polka, Fokstrotas, Obelių polka ir kt.

 

„Dažnai Rokiškio krašte skambėdavo instrumentinė muzika – be dailių armonikų, vingrių smuikų neapsieidavo nei vestuvininkai, nei gegužinės, nei vaišės ar susiėjimai, o ir po dienos darbų ramų vakarą smagu būdavo paklausyti gražių dainų (…) Ir kai žiūri į muzikantų surambėjusias nuo darbo
rankas – pirštai taip mikliai bėgioja po klaviatūrą, – pagalvoji: kiek galios turi meilė muzikai, žmogui ir savo žemei. Dėkojame šiems šauniems Rokiškio krašto muzikantams, dėl kurių neišsenkančios energijos ir ištikimybės tradicinei muzikai dar gyvas, dar skamba kaimas, – anotacijoje rašo kompaktinės plokštelės leidėjai N.Lungienė ir A.Lunys.

Šią kompaktinę plokštelę sudaro mėgstamiausi rokiškėnų valsai, fokstrotai ir polkos, atliekami Vytauto Dagio (Rokiškis, Peterburgo armonika), Broniaus Žvirblio (Kamajai, lūpinė armonikėlė, bandonija), Vyliaus Seržinto (Jūžintai, Peterburgo armonika), Petro Bagdono (Obelių seniūnijos Vyžeičių kaimas, vokiška armonika), Ričardo Žemaičio (Kavoliškis, armonika),Vytauto Statulevičiaus (Obelių seniūnijos Skemų kaimas, armonika), Bronislavo Adamonio (Kamajų seniūnija, Salos; armonika),Kazio Erbreiderio (Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Moškėnų kaimas, armonika),Vlado Žilinsko (Rokiškis, rusiška dvieilė armonika), Vytauto Zazirsko ( Juodupės miestelis, rusiška dvieilė armonika), Petro Žalalio (Jūžintų seniūnijos Minkūnų kaimas, Peterburgo armonika), Augusto Latvėno (Jūžintų seniūnijos Ažusienio kaimas, Peterburgo armonika), Algimanto Vaitonio (Rokiškis, Peterburgo armonika) ir Prano Mikulėno (Obelių seniūnijos Aleksandravėlės kaimas, mažasis būgnelis).

N.Lungienės ir A.Lunio išleistas kompaktas papildo Liaudies kultūros centro kompaktinių plokštelių rinkinių seriją „Lietuvių liaudies instrumentinė muzika”. Jis išleistas 700 egz. tiražu. Plokštelę sudarė A.Lunys, garso režisierius – Rimantas Motiejūnas, redaktorė – Skirmantė Ramoškaitė. Viršelio dizainą sukūrė Igorio Skripkos IĮ, exlibrį – dailininkas Arūnas Augutis.

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba, o kofinansavo Rokiškio rajono savivaldybė.

Šis kompaktinis diskas puikiai reprezentuoja Rokiškio krašto etnines tradicijas.

Sausio 22 d. 17 val. Rokiškio kultūros centre vyks kompaktinės plokštelės sutiktuvių koncertas; jame gros Rokiškio krašto muzikantai ir svečiai, dalyvaus talkinusieji rengiant ir į pasaulį išleidžiant „Rokiškio krašto muzikantus”.

 

Rita Briedienė

Nidos Lungienės nuotraukos