Kol avys lauke, išlieka rizika būti užpultoms

Į anykštėnų avių bandą vėl įsisuko vilkai: lapkričio 18-osios naktį buvo sudraskytos Kavarsko seniūnijos Dauginčių kaimo ūkininkės Ingridos Čižienės šešios Vokietijos juodgalvių veislės avys. Išpjautosios buvo ėringos, kiekviena svėrė maždaug po 80 kg.

Kaip pasakojo pati ūkininkė, avys ganėsi elektrinio piemens saugomoje pievoje, bene 50 m nuo namų. Arti – jokio miško. – Būtume su šakėmis puolę, jei bent ką būtume išgirdę, – nelinksmai nusijuokė ūkininkė. Avys papjautos, bet neišdraskytos. Manoma, kad vilkų puotą sutrukdė nuo judesio įsijungiantis galingas prožektorius. Anksti ryte ūkininkai pamatė išgąsdintas, už namo susispietusias, nuo vilkų iš aptvaro išsimušusias avis. Didžiuliame ūkyje Vokietijos juodgalvės auginamos trejus metus; bandoje jų 22. Anykščių savivaldybės Žemės ūkio skyriaus sudaryta komisija skaičiuoja nuostolius. Šiemet Kavarsko seniūnijoje tai pirmas vilkų siautėjimo  atvejis. Anykščių rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyriausiosios specialistės Onos Jukniuvienės temainfo.lt pateiktais duomenimis, šiais metais Anykščių rajone vilkai nugalabijo 70 avių ir telyčaitę, svėrusią apie 150 kg. Nuo vilkų kentėjo ir Anykščių, Skiemonių, Svėdasų seniūnijų ūkininkai. Pastarosios seniūnijos Aulelių kaimo ūkyje vilkai išpjovė 50 avių.

– Labiau įprasta, kad vilkai ganyklose siautėja vasarą? – kalbinome Anykščių rajono medžioklė žinovą Rimantą Pečkų.

– Vilkai maitinasi visą laiką. Kol avys lauke, išlieka rizika būti užpultoms. Tuo metu ir toje vietoje vilkams, matyt, tai buvo lengviausias grobis,  – sakė jis. Po vasarinio vilkų siautėjimo Aplinkos ministerija anykštėnams medžiotojams buvo davusi leidimą sumedžioti keturis vilkus dar iki jų medžioklės sezono. Anot R.Pečkaus, nepavyko nušauti nė vieno.

– Visą laiką pabrėžiu, kad leidimas medžioti vilkus tik tam tikriems būreliams ir tik keliems medžiotojams teduos nulinį rezultatą. Matė vilkus Traupio vyrai, bet jie neturėjo leidimo šauti. Iki spalio 14 d. nebuvo leista medžioti vilkų ir Kavarsko seniūnijos medžiotojams, – teigė Anykščių rajono medžioklė žinovas R.Pečkus.

2015–2016 metų medžioklės sezonui patvirtintas 60 vilkų sumedžiojimo limitas, ir tai yra beveik perpus didesnis nei pernai (33). Kalvarijos savivaldybėje, Anykščių, Prienų ir Tauragės rajonuose bus galima nušauti po du vilkus, Alytaus, Biržų, Kaišiadorių, Klaipėdos, Rokiškio ir Vilkaviškio rajonuose – po tris, Šilalės rajono teritorijoje – keturis. Likusia 30 vilkų kvota galės pasinaudoti kitų savivaldybių medžiotojai. – Jei iki Naujųjų mums nepavys nušauti tų dviejų vilkų, išskirtinumas nebetenka prasmės; anykštėnų kvota atiteks visam šalies medžiotojų būriui, – sakė R.Pečkus.  

 

Rita Aukščionytė

Ingridos Čižienės nuotr.