Ko išsigando trys kandidatai į Rokiškio rajono merus?

Vasario 9 d. UAB „Ivabaltė“ administracinio pastato posėdžių salėje vyko Rokiškio verslo klubo debatai su kandidatais į Rokiškio rajono merus. Jie prasidėjo neplanuota, bet ir neilgai trukusia diskusija – ar tikrai klubas nėra politizuotas?

– Gaila, kad pusė kandidatų, mūsų klubą pavadinę politiškai angažuotu, atsisakė čia dalyvauti ir pasiūlė susitikti po rinkimų, kai bus žinomi rezultatai. Neatsisakome susitikti ir vėliau, tačiau kandidatams  ir būsimiems klubo nariams noriu priminti, jog verslo klubas kūrėsi turėdamas tikslą – bendradarbiauti su savivaldybe, nesvarbu, kokia partija vadovautų rajonui,  – kalbėjo AB „Rokiškio sūris“ direktoriaus pavaduotojas Dalius Trumpa, renginį moderavęs kartu su UAB „Darola“ vadovu Pranu Blažiu. Abu jie – nepartiniai, nedalyvaujantys nei mero, nei tarybos rinkimuose.

Anot verslininko D.Trumpos, likus porai valandų iki susitikimo, jis susiskambino su Egidijumi Vilimu; šis sakė, jog Verslo klubo debatuose nedalyvautų bet kokiu atveju – šis kandidatas netiki klubo apolitiškumu.

Toks pat prietaringas besąs ir Darbo partijos kandidatas į merus, savivaldybės administracijos direktoriumi pusmetį dirbantis Valerijus Ransevas, beje, didžiąją kadencijos dalį konsultavęs rajono merą  verslo klausimais, per ketverius metus nesurengęs nė vieno verslininkų susitikimo, nesilankęs įmonėse.

Neatvyko į debatus ir socialdemokratų iškeltas kandidatas į merus  Antanas Vagonis, užrašų knygutes languotais puslapėliais ir savo nuotrauka ant viršelio noriai dalinantis, matyt, tik valdiškuose renginiuose.

– Primenu: klubo nariams niekas nedraudžia priklausyti kuriai nors partijai, tačiau pats klubas neturi politinių tikslų, – sakė D.Trumpa.

Rokiškio verslo klubas šiuo metu jungia 20 narių, jame – įvairių partijų atstovai, daugelis – nepartiniai. Stebėti debatų atvyko Socialdemokratų, Darbo partijos, konservatorių ir kitų politinių jėgų atstovai.

Verslininkų neišsigandusiems trims kandidatams į merus – Tėvynės sąjungos (Krikščionių demokratų) atstovui Almantui Blažiui, Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) – Virginijui Lukošiūnui ir Rokiškio krašto koalicijos „Už laisvę augti“ – Vytautui Masiuliui buvo suteiktos  vienodos sąlygos pakalbėti apie save, atsakyti į klausimus.

V.Masiulis – pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos Rokiškio rajono meras,  A.Blažys Rokiškio kraštui vadovavo 2007-2011 metų kadencijoje. V.Lukošiūnas – dabartinės kadencijos tarybos narys, pats save iškėlęs ir patekęs į tarybą. Visi trys nepatenkinti dabartine valdančiąja dauguma, didžiausia šalyje (po sostinės) savivaldybės skola, valdžios nesugebėjimu pritraukti užsienio investicijų, nenoru bendrauti su krašto verslininkais.

Kokie jūsų trys svarbiausi darbai, jei būsite išrinktas meru? – kandidatų klausė moderatoriai.

V.Masiulis: Susipažinsiu su situacija, aplankysiu savivaldybės ir verslo įmones, sužinosiu jų bėdas. Nieko nepradėsiu daryti prieš tai su jomis nesusipažinęs.

V.Lukošiūnas: Jau pirmą naktį po rinkimų imčiau formuoti daugumą. Tai reikia daryti būtent merui. Administracijos direktorių irgi siūlo meras. O toliau – projektiniai pinigai. Per praėjusius metus sumokėta 2 mln. litų netinkamų išlaidų.

A.Blažys: Atlikčiau skubų auditą – turiu žinoti,  į kokią patenku situaciją. Tuomet imčiausi man svarbių sporto komplekso reikalų.

– Jūs – už esamą sporto komplekso projektą be sporto aikštelių, ar – vis dėlto – plėstumėt projektą?  – klausė D.Trumpa.

– Šiam projektui vystyti iš valstybinės investicijų programos skirta pusė milijonų litų.  Aš pasisakau už sveiką avantiūrizmą. Juk Druskininkų rogučių kalniukui išleisti 150 mln. litų – ne Vasiukai. Mes negalime orientuotis į Druskininkus, bet reikia turėti idėją, – sakė V.Lukošiūnas.

Sporto komplekso idėją vystytų ir kiti du kandidatai.

– Kokias didžiausias matote rajono problemas? – klausė moderatorius P.Blažys.

V.Masiulis: Svarbiausias uždavinys – depolitizacija. Toliau reikia žiūrėti tai, kas svarbiausia žmonėms – bedarbystė, komunalinių paslaugų ir šildymo kainos.

V.Lukošiūnas: Būtina atleisti mero patarėjus, kuriems išleidžiama 215 tūkst. litų per metus. Apie jų kompetencijas nėra ką kalbėti. Ieškoti kelių investicijoms pritraukti, kaip šiandien rašo Justinas Kanopa, savivaldybei šis klausimas nerūpi. Būtina didinti rajono patrauklumą – mūsų savivaldybės tinklalapis prasčiausias Lietuvoje.

A.Blažys: Bedarbystė, prasta kelių būklė, įsiskolinimas.

– Įvertinkim situaciją – ateina projektas, bet jam nėra pinigų. Didinsite skolą ar atsisakysite projekto? – klausė D.Trumpa.

A.Blažys: Būtina įvertinti situaciją, nes kai kurios skolos grįžta. Rizikuočiau imti paskolą.

V.Lukošiūnas: Blogiausia tai, kad mūsų projektai nekuria pridėtinės vertės.

V.Masiulis: Projektų nestabdysiu, ieškosiu būdų išlyginti skolas.

– Kaip įsivaizduojate rajono bankrotą? – paimprovizuoti siūlė moderatoriai.

V.Lukošiūnas: Taip pat, kaip Europos Komisija įsivaizduoja Graikijos bankrotą. Gal Lietuva galės rajoną nusipirkti… Nežinau.

A.Blažys: Savivaldybė kasmet bankui moka 800 tūkst. litų palūkanų. Tai super geras klientas bankams, todėl jie niekada neleis savivaldybei bankrutuoti.

V.Masiulis: 1995 m. man atėjus vadovauti rajonui, bankui buvo užstatyti savivaldybės ir kultūros namų pastatai.  Paskola siekė 6 mln. litų. Mums pavyko sušvelninti situaciją.

– Kaip spręsite korupcijos klausimą? – teiravosi P.Blažys.

V.Masiulis: Už mano nugaros niekas nestovi: man nesunku pakeisti pareigūną – visur turi dirbti savo srities profesionalai.

V.Lukošiūnas: Partiniai gali gauti tik politinio pasitikėjimo pareigas. Į kitas vietas – tik konkurso būdu.

A.Blažys: Ant stalo padėsiu peršviečiamą indą, jame – 50 lapelių su pavardėmis: burtų keliu išrinktume konkurso komisiją, kuri nežinos net klausimų, kuriuos ketinama pateikti pretendentui.

A.Blažiui moderatoriai pasiūlė įkurti darbo vietą Obeliuose, V.Masiuliui – Pandėlyje, o V.Lukošiūnui – Juodupėje.

– Kaip tai padarysite? – klausė P.Blažys

A.Blažys: Gamyklų meras nepastatys, tačiau galime mažinti žemės ir nekilnojamojo turto mokesčius.

V.Lukošiūnas: Sudaryti sąlygas kurti darbo vietoms. Yra parengti detalieji planai, bet apie juos niekas nežino. Reikia reklamuoti miestą ir rodyti, koks jis yra patrauklus.

V.Masiulis: Būtina bendradarbiauti su vietos verslininkais, žinoti, kokios sąlygos trukdo jiems plėstis? Visa tai reikia aptarti su jais – pagalbos būdų yra daug.

Tikru iššūkiu tapo klausimas:

– Ką rinksitės – gamtosaugą ar investicijas? – klausė D.Trumpa.

A.Blažys: Reikia žinoti konkrečią situaciją?

V.Lukošiūnas: Skirtingi požiūriai: nugaišusi žuvis gal 2-3 Lt verta, o gamtosaugininkai ją įvertins tūkstančiu. Yra įstatymai. Jais ir derėtų vadovautis.

V.Masiulis: Nematau priešpriešos tarp gamtosaugos ir verslo. Reikia daryti viską, kad ateitų investicijos.

– Kaip vertinate daugiabučių renovaciją? – klausė D.Trumpa.

V.Masiulis:  Šioje srityje aš suprantu turbūt daugiausia už visus, esu tos srities specialistas. Be to, bendrauju su Broniu Rope ir matau, kaip per metus ignaliniečiai renovuoja po 28 namus. Iki šiol nebaigtas renovuoti nė vienas mūsų rajono daugiabutis, nors du kartus dalyvauta Probleminių rajonų programoje. Tokiais tempais mums dar reiks 20-30 metų. Negerai, kad rangovo ieškoma visiems namams vieno: šiltinimo darbus lengviau atliktų atskiras kiekvienam daugiabučiui rangovas.

V.Lukošiūnas: Kai prieš keletą metų mano pažįstamas ėmėsi daugiabučio renovacijos, projektas kainavo 3000 Lt, o  kai šių darbų ėmėsi valstybė, projektas kainuoja 70 tūkst. litų. Daugiabučių namų Lietuvoje yra 12 tipų. Argi negalima padaryti bendrų jiems projektų?

A.Blažys: Teko nemažai atstovėti, kad būtume pripažinti probleminiu: gavome 9 mln. litų, už kuriuos tie namai teberenovuojami. Reikia pripažinti, kad žmonės labai neturtingi. Viena bendrija atsisakė renovuotis, nors asmeniniai prisidėjimai tesiekė 15 proc.

– Kaip jūs atleisite darbuotoją, kuris negalvoja, negeria, geria kavą ir nieko nedirba arba dirba blogai? – teiravosi D.Trumpa.

A.Blažys: Valstybės tarnybos yra  labai apsisaugojusios nuo tokių atleidimų. Jeigu žmogus nieko nedirba, tu gali padaryti neigiamą jo vertinimą ir atleisti, bet pats klanas vieni kitus palaiko, ir – ranką pridėjęs prie dūšios – galiu pasakyti: neprisimenu, kad dėl darbo bent vienas būtų atleistas.

V.Lukošiūnas: Kas daug dirba, tas daug klysta, kas mažai dirba, tas mažai klysta, kas nedirba, tas visai neklysta, kas neklysta, tą paaukština.

V.Masiulis: Aš turiu patirtį. Rajonui atėjau vadovauti 1995 metais, buvau išrinktas pirmuoju rajono meru. Keitėsi sistema, užsitęsusi 50 metų. Turėjau tą sistemą pertvarkyti. Pamenate: buvo didžiulės reformos. Ir dabar pas mane nedirbs nė vienas žmogus, kuris neatneš rajonui naudos.

– Tualetas Rokiškyje gal ir yra, bet jis neprieinamas? Kaip spręsite šią problemą? – tokį klausimą pateikė P.Blažys.

A.Blažys: Tualetai buvo numatyti Respublikos gatvėje, bet pritrūko lėšų. Buvo numatyti mažiukai, kaip užsienyje. Manau, sovietinių neverta remontuoti, neperspektyvu. Nedidukai turi atsirasti daugelyje miesto vietų.

V.Lukošiūnas: Tualetai turi atsirasti.

V.Masiulis: Vienareikšmiškai pritariu.

– Jakovas Smuškevičius. Kur dėsite šio žmogaus paminklą? – šypsojosi P.Blažys.

V.Masiulis: Padarysiu gyventojų apklausą, pats pasiūlysiu keletą variantų ir per mėnesį rasiu atsakymą į šį klausimą.

V.Lukošiūnas: Aš už tai, kad istorija būtų išsaugota. Nebūtina prie to paminklo dėti gėles, bet vaikai tegu žino, kad buvo toks dėdė gal geras, gal negeras. Lakūnas jis buvo geras, to paties Stalino sušaudytas.

V.Masiulis: Tokio paminklo neturi būti. Tai sovietinis reliktas.

– Ką darysite, jei pritrūks trijų balsų suformuoti daugumą. Kaip spręsite savivaldybės administracijos klausimą: ar ieškosite kompromiso, ar iš trečio karto tvirtinsite savo kandidatą? – klausė D.Trumpa.

Visi trys kandidatai į merus pasisakė už kompromisą.

Visiems teko atsakyti į klausimą, ar normali situacija dėl ledo aikštelės: 2012 m. UAB „Rokauta“, AB „Rokiškio sūris ir UAB „Ivabaltė“ paramos pagrindu Rokiškio rajono savivaldybei skyrė 160 tūkst. litų. Eina treti metai, o ledo aikštelė veikia tik natūralaus šalčio dėka. Svarstymų buvo įvairių, tačiau rinkėjui pačiam teks spręsti, už kurį kandidatą į merus balsuoti. Kaip teigė vienas jų, kas nedirba, tas neklysta, kas neklysta, tą paaukština. E.Vilimas, V.Rancevas ir A.Vagonis nepadarė klaidų, atsakydami į verslininkų klausimus, nes į juos ir neatsakinėjo. Kas ryžtųsi šiuos vyrus paaukštinti?

Rita Briedienė

Autorės nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/02/1_rokiskio_laisve_augti_posedis.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/02/2_rokiskio_laisve_augti_posedis.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/02/3_rokiskio_laisve_augti_posedis.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/02/4_rokiskio_laisve_augti_posedis.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/02/5_rokiskio_laisve_augti_posedis.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/02/6_rokiskio_laisve_augti_posedis.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/02/7_rokiskio_laisve_augti_posedis.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/02/8_rokiskio_laisve_augti_posedis.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/02/9_rokiskio_laisve_augti_posedis.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/02/10_rokiskio_laisve_augti_posedis.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/02/11_rokiskio_laisve_augti_posedis.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]