Klebonas lic. Andrius Šukys atskleidžia karantino sunkmetį bažnyčioms

   

Septynių klausimų anketa, parengta Rokiškio dekanato Kamajų Šv. Kazimiero parapijos klebono lic. Andriaus Šukio, atskleidžia karantino sunkmetį bažnyčioms.

Septyni klausimai
Ar privalu tikinčiajam remti savo parapiją karantino metu?
Ar paaukojau savo parapijai karantino metu?
Ar planuoju aukoti savo parapijai per karantiną?
Ar suprantu poreikį šiuo laikotarpiu remti savo parapiją?
Ar man svarbi mano parapija?
Apie aukojimą parapijai kalbėsiu su man svarbiais žmonėmis?
Ar esu patenkintas savo parapijos veikla?Šiuos klausimus parengė klebonas lic. Andrius Šukys. Atsakymus – taip, ne, nežinau, dar ne, neapsisprendžiu, man neįdomu, man neaktualu – jis siūlo pasirinkti patiems.

https://www.apklausk.lt/s/5e98bc0d82d34?step=1


Kai baigsis karantinas

Kupiškio rajono merui prisiskambinti nepavyko, o Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius sakė, jog tikinčiųjų bendruomenių poreikiams numatytas finansavimas sustabdytas, bet nenutrauktas. Kai karantino sujaukta situacija stabilizuosis, ko gero , teks peržiūrėti visą rajono šių metų biudžetą: bus įvertinti ir tikinčiųjų bendruomenių poreikiai.– Privalome atnaujinti Kurklių bažnyčios stogą: negalime leisti statiniui suirti… Yra ir daugiau savivaldybės įsipareigojimų bažnyčioms, bet reikia išlaukti, – sakė Anykščių rajono savivaldybės meras.
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Andrius Burnickas teigė, jog šiuo sudėtingu laikotarpiu atskiras finansavimas tikinčiųjų bendruomenėms nenumatomas. Apie minėtą anketą direktorius nėra girdėjęs.
„Neužmirškime savo bažnyčių. Ir kol nepradėjome piktintis – o kam dar bažnyčioms pinigai?! – prisiminkime, kad klebonai ir vikarai irgi yra žmonės, kuriems reikia valgyti ir apsirengti, kad bažnyčias reikia šildyti, apšviesti ir kitaip prižiūrėti, ir kai ką iš tų dalykų reikia daryti netgi tuomet, kai pamaldos nevyksta, kad bažnyčios gyvavimą užtikrina ne tik kunigai – yra zakristijonai, valytojai, vargonininkai bei kiti, kurių šeimos pajamos yra iš tų pačių aukų, ir dabar jų šeimos tų pajamų netenka, kad prie bažnyčių veikia daugybė karitatyvinių (labdaros) programų, kurioms paramos ir lėšų dabar reikia ne mažiau, o, turbūt, daugiau nei paprastai. Tai svarbu ir tikėjimo broliams liuteronams, stačiatikiams, sentikiams, lygiai kaip ir žydams, totoriams, karaimams bei visiems, kurie savo aukomis išlaiko savo maldos namus.
Tą auką, kurią paprastai apsilankę sekmadienio pamaldose paliekame, šį kartą atlikime internetu, atlikdami pavedimą savo parapijai“ – citatą temainfo.lt atsiuntė klebonas lic. A. Šukys.


Parengė temainfo.lt