Kiaušiniai marginami ir per Sekmines

Sekminės Šepetoje pradėtos švęsti apie 1998 m. Šios idėjos autorė – buvusi Kupiškio kultūros centro Šepetos padalinio darbuotoja Gražutė Valaitienė.

Iki šiol Sekminėse dalyvavo įvairaus amžiaus grupės, įvairaus stiliaus Kupiškio, Panevėžio, Biržų rajonų kolektyvai. Jau šešti metai Sekminės tapo vaikų ir jaunimo švente; ją rengti padeda beveik visi kaimo gyventojai; jie remia šventes produktais, padeda jas organizuoti, talkina šventėje.

Šiemet šepetiškiai Sekmines šventė dvi dienas. Pirmąją dieną vaikai žiūrovams rodė meninę programą ,,Sekminės – mūsų ir senolių akimis“. Programoje skambėjo Sekminių dainos, sukosi rateliai, aidėjo mediniai ir akmeniniai skudučiai. Žiūrovams buvo primintos senovinės kupiškėnų Sekminių tradicijos.

Kol vaikai – šventės piemenėliai – rodė meninę programą, mamos kepė gardžią Sekminių kiaušinienę; jos užteko ne tik dalyviams bei žiūrovams, bet ir naktinių šokių lankytojams – mūsų linksmam jaunimėliui.

Po koncerto pasivaišinę gardžia kiaušiniene šventės dalyviai dažė kiaušinius. Daugelis stebėjosi, kad kiaušiniai dažomi ne tik per Šv. Velykas ar Atvelykį;rašytiniai šaltiniai teigia, kad nuo Šv. Velykų iki pat Sekminių senoliai kiaušinius dažydavo kiekvieną sekmadienį; jie būdavo gražinami vis kitokia spalva. Sekminių kiaušiniai turi būti žali. Mes išlaikėme tradiciją – kiaušiniai buvo spalvingi, dideli ir gardūs, ir net ne vištų, o ančių.

Vėliau kūrėme laužą, prie jo šildėmės atvėsus orui; kepėme bulves su lašiniais – gardu buvo ir vaikams, ir tėvams.

Vakarop vaikai smagiai trepsėjo šokių aikštelėje; vėliau ją užleido jaunimui.

Paryčiais vaikai, prisižaidę ir prisilinksminę, užmigo, o ryte nubudę gamino ir virė Sekminių virtinius. Po stiprių pusryčių – kaip ir dera Sekminių dieną – teko suvalgyti bent po 7 virtinius.

Iš beržo šakų pynėme karvėms vainikus. Nuėję į laukus, kur ganosi Šepetos gyventojų Marytės ir Jono Virbickų karvės, jas apvainikavome. Už tai šeimininkė Marytė mūsų piemenėlius dosniai apdovanojo. Todėl tikime, kad jų karvės visus metus duos daug gardaus ir riebaus pienelio.

Po karvių vainikavimo liko pati sunkiausia misija –Šepetos kaimo gyventojų namų duris ar vartelius apkaišyti beržų šakomis. Kaip planavome, taip ir padarėme: nepraleidome nė vieno namo ar kiemo, stengėmės visus su Sekminėmis pasveikinti. O jei ką praleidome, tai labai atsiprašome – tikrai netyčia.

Puošdami kaimo duris piemenėliai dainavo Sekminių dainas, namų šeimininkams linkėjo, kad karvės daug pieno duotų, vištos daug kiaušinių dėtų, o protėvių dvasios, kurios supasi berželių šakose, saugotų namus nuo blogos akies ar kitokių negandų. Būta labai supratingų šeimininkų: jie, kaip ir per Užgavėnes, vaikams „terbas“ saldainių ir kitokių gėrybių prikrovė.

Grįžę į šventės kiemelį, visi skaniai pasivaišinome, aptarėme šventę, pajuokavome… Dalis vaikų dar liko suptis ant Sekminių sūpuoklių, kiti –  žaisti, treti į namučius patraukė, matyt, labai pavargo…

Taip ir praėjo mūsų maža, bet prasminga šventė, kurios metu stengėmės išlaikyti tradicijas, jas puoselėti ir kitiems apie jas skelbti.

 

Vaiva Mališauskienė

Šepetos bendruomenės archyvo nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_1.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_2.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_3.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_4.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_5.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_6.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_7.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_8.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_9.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_10.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_11.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_12.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_13.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_14.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_15.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_16.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_18.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_19.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_20.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_21.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_22.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_23.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_24.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_25.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_26.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_27.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_28.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_29.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_30.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/sekmines_sepeta_31.jpg” descr=”” title=”„]

[/gallery_box]