Keturios mokyklos apsijungė projektui „Atrask ir tobulink save“

 

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla vykdo vaikų ir jaunimo socializacijos projektą „Atrask ir tobulink save“. Manome, kad kintant ekonominiam ir socialiniam gyvenimui yra ypač aktualios socialinio ugdymo, socialinės integracijos problemos. Įgyvendindami šį projektą norime, kad mokiniai turėtų galimybę ugdyti savo asmenines savybes, formuoti tinkamus socialinius įgūdžius bei elgesį, ugdyti vertybines nuostatas ir mokytis integruotis į socialinę visuomenę. Projekto tikslas – suteikti galimybę per edukacines veiklas geriau pažinti save, patirti bendravimo džiaugsmą, suteikti žinių, kurios padėtų integruotis į socialinę visuomenę.

Rugpjūčio mėnesį gautas leidimas vykdyti projekte numatytas veiklas, kurios tęsis iki gruodžio mėnesio. Dalyvauja 24 mokiniai, po šešis keturių – Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos, Skapiškio pagrindinės, Kupiškio technologijos ir verslo bei Rokiškio rajono Panemunėlio pagrindinės – mokyklų mokinius:

Baigėsi pirmasis mėnuo, o mes jau nemažai nuveikėme. Susipažinimo popietėje vyko dalyvių prisistatymas, aptarėme aktualius klausimus tolimesnei veiklai vykdyti, pasiskirstėme atsakomybėmis. Pietaujant gimė mintys, kokius kurti eksponatus tradicinei žemės ūkio parodai-mugei „Derlius 2016“. Tolimesnė mūsų pažintis vyko neformalioje aplinkoje. Pasirinkome pramogas Anykščiuose, „Dainuvos“ nuotykių slėnyje. Projekto dalyviai pasirinktose trasose galėjo įvertinti savo fizines galimybes, patyrė bendravimo džiaugsmą, stengėsi kontroliuoti savo elgesį ir būti kultūringais. Atgauti jėgas ir pasidalinti dienos įspūdžiais vykome į piceriją „Jara Jums“.

Džiaugėmės, kad buvome naudingi tradicinei žemės ūkio parodai-mugei „Derlius 2016“. Bendradarbiaudami parodai sukūrėme rudeniškus skėčius, kuriais grožėjosi lankytojai. Mes tą dieną dalyvavome įvairiose veiklose: loterijoje, sportinėse rungtyse, važiavome traukinuku, klausėme grupės „Rondo“ koncerto. Po parodos aptarėme tolimesnes veiklas.

 

Jūratė Ažubalytė

Projekto koordinatorė