Ketinimų protokolas: Kupiškio irklavimo bazės link

Rugpjūčio 4 d. Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas ir Lietuvos irklavimo federacijos prezidentas Dainius Pavilionis Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamente pasirašė Ketinimų protokolą, kuris įgalins efektyviau organizuoti sportinę veiklą šiaurės rytų Lietuvos regione. Jį pasirašiusieji ketina pasirašyti sutartį, kuri sudarytų sąlygas ilgalaikiam bendradarbiavimui. Partneriai planuoja steigti irklavimo treniruočių bazę Kupiškio rajone, Aukštupėnų kaime.

Siekdami užsibrėžto tikslo, partneriai  susitarė pradiniame etape derėtis su Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento vadovybe dėl planuojamo projekto įtraukimo į Valstybės investicijų programą, rengti bendrus projektus Europos Sąjungos ir kitų fondų paramai gauti, teisėta lobistine veikla ieškoti partnerių projekto intelektualinei paramai, suvienyti jėgas Kupiškyje esamoms irklavimo treniruočių ir rengiamų varžybų sąlygoms gerinti ir ekonominiam efektyvumui užtikrinti.

Pasirašę Ketinimų protokolą, partneriai toliau derėsis dėl tolimesnio bendradarbiavimo.

– Šio protokolo pasirašymas – labai svarbus ir didelis žingsnis irklavimo treniruočių bazės įkūrimo prie Kupiškio marių link“, – pabrėžė meras Dainius Bardauskas.

 

Stasė Krestovienė

Savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriaus specialistė

Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro nuotr.