Kelionė raudonuoju autobusiuku

Latvijos ir Lietuvos programos projektų vadovė Valerija Machnorylova spaudai ir visuomenei išplatino pranešimą apie raudonąjį autobusą, žavėjusį rokiškėnų gimatadienyje ir Baltų vienybės šventėje: prisisodinęs žmonių jis keliavo tomis vietomis, kuriose žymūs Latvijos ir Lietuvos bendrų projektų pėdsakai.

Ekskursija prasidėjo Rokiškio krašto muziejuje, ir autobusiuko keleiviai aplankė Liongino Šepkos drožinių ekspoziciją. Projekto „Muziejų Žiemgaloje ir šiaurės Lietuvoje patrauklumo ir prieinamumo gerinimas“ lėšomis buvo įsigyta ekspozicijos garso ir vaizdo sistema bei parengti audiogidai. Muziejuje lankytojų laukė ir projekto „Tarptautinis amatininkų tinklas Latvijos ir Lietuvos pasienio patrauklumui didinti“ atstovai ir jų edukacinė programa „Lietuviškų žolelių arbata“; visi vaišinosi

Toliau  autobuso keleiviai važiavo į Rokiškio jaunimo centrą, kartu su 15 partnerių iš Latvijos ir Lietuvos įgyvendinusį projektą „Bendradarbiavimo tinklas ir bendra strategija kūrybinių industrijų plėtrai“. Čia svečiai turėjo galimybę dalyvauti tikrose kūrybinėse molio dirbtuvėse ir nulipdyti asmeninį baltų simbolį.

Išmėginę molio lipdymą, dalyviai keliavo į Rokiškio švietimo centrą, kuris pasiūlė išbandyti savo kūrybiškumą karpinių pamokoje su Rokiškio krašto tautodailininke Gita Kolosoviene. Švietimo centras dalyvavo projekte „Konkurencingas verslas, pagrįstas mokymusi visą gyvenimą ir bendradarbiavimu tarp verslo subjektų“.

Vėliau autobuso keleiviai turėjo galimybę apsilankyti Rokiškio kultūros centre, kur teatro personažai supažindino juos su projektu „Efektyvi kultūrinių renginių organizavimo vadyba – priemonė patraukliam pasienio regiono įvaizdžiui formuoti“. Projektas padėjo sutvarkyti žiūrovų salę, pritaikyti ją lankytojams neįgaliųjų vežimėliuose; pagerintos apšvietimo bei garso sistema.

Paskutinis ekskursijos objektas – Rokiškio miesto L.Šepkos parkas, vienas iš aštuonių Latvijos ir Lietuvos pasienio savivaldybių parkų, rekonstruotų projekto „Išsaugotos žaliosios miesto zonos ir vandens telkiniai Žiemgaloje ir šiaurės Lietuvoje“ lėšomis. „Padarykime savo miestus žalesnius“ – taip skambėjo projekto šūkis, o programa prisijungė prie Baltų vienybės dienos ir parke surengė ąžuolų sodinimo akciją. Kiekvienas ekskursijos dalyvis, prisidėjęs prie ąžuolo sodinimo, gavo krūmo sodinuką dovanų. Išdalinus apie 300 sodinukų Rokiškis neabejotinai tapo dar žalesnis.

Ekskursijos metu dalyviai turėjo progą dalyvauti ir nuotraukų viktorinoje, kurios laimėtojai buvo paskelbti koncerto „Tėvučia pakluonej“ metu.

 

Parengė Rita Briedienė