Kavarsko moterų seklyčia Žolinę išpuošė puokštėmis

 

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/zolines_kavarske_1.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/zolines_kavarske_2.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/zolines_kavarske_3.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/zolines_kavarske_4.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/zolines_kavarske_5.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/zolines_kavarske_6.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/zolines_kavarske_7.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/zolines_kavarske_8.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/zolines_kavarske_9.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/zolines_kavarske_11.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/zolines_kavarske_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/zolines_kavarske_13.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/zolines_kavarske_14.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/zolines_kavarske_15.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/zolines_kavarske_16.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/zolines_kavarske_17.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]

Rugpjūčio 15 d. Kavarskas rinkosi į Žolinės šventę. Šio renginio iniciatorė – prieš pusantro mėnesio susikūrusi Kavarsko moterų seklyčia. Kavarskietės, vadovaujamos  Marytės Karalienės, surengė puokščių parodą; joje dalyvavo net dešimt bendruomenių: Svirnų, Budrių, Traupio, Troškūnų, Kurklių, Staškūniškio, Ažuožerių, Kavarsko centrinė, Kavarsko senjorų ir Kavarsko neįgaliųjų.

– Kavarskiečiai turi seną tradiciją rinktis į Šv. Jono atlaidus, bet labai smagu, kad ir Žolinės šventė subūrė tiek daug žmonių,  – temainfo.lt sakė Kavarsko seniūnijos seniūnas Algirdas Gansiniauskas.

Prieš Mišias Kavarsko klebonas Norbertas Martinkus puokštes pašventino. Sakralaus momento pakylėti kavarskiečiai ir jų svečiai rinkosi į Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią.

Po mišių šventės dalyvius kvietė miestelio aikštė: kavarskiečius sveikino rajono meras Sigutis Obelevičius puokščių parodos dalyvius apdovanojo seniūnas A.Gansiniauskas; miesteliui koncertavo  Andrioniškio seniūnijos kaimo kapela, vadovaujama Vytauto Žiūko.

Į popietę  puodeliui žolelių arbatos Kavarsko moterų seklyčia ir svečiai rinkosi parapijos namų salėje.

 

temainifo.lt

Edvardo Jekeliūno nuotraukos